Tuloslaskelma - Asunto

Asunto-Oy Säästökenno
Tuloslaskelma
KIINTEISTÖN TUOTOT
Vastikkeet
3000 Hoitov. asuinhuon.
3001 Ylim.hoitovasike
Vastikkeet
Kulutusperusteiset vastikkeet
3040 Vesivastike
Kulutusperusteiset vastikkeet
Vuokrat
3104 Varasto
3105 Autotalli
3109 Autopaikka/sähkö
3111 Yhtiön huoneisto
3114 Muut vuokratulot
Vuokrat
Käyttökorvaukset
3201 Kaasumaksu
3203 Saunamaksu
3204 Pesutupamaksu
Käyttökorvaukset
Muut kiinteistön tuotot
3400 Perintätuotto
3420 Viiv.korkotuott.Perintätsto
Muut kiinteistön tuotot
KIINTEISTÖN TUOTOT YHTEENSÄ ***
Oikaisuerät
3805 Oikaisuerät
Oikaisuerät
Oikaisuerät yhteensä **
010116-311216
010115-311215
473 033,16
38 354,04
511 387,20
437 875,29
75 819,11
75 819,11
64 548,90
64 548,90
3 510,00
9 240,00
12 830,00
9 530,00
18 960,00
54 070,00
443,60
7 680,00
10 270,00
19 975,00
9 215,90
47 584,50
18 546,50
7 614,21
-2 724,30
23 436,41
12 986,00
6 850,00
2 805,00
22 641,00
159,91
63,38
109,11
172,49
572 822,18
159,91
664 872,63
437 875,29
307,20
307,20
307,20
KIINTEISTÖN HOITOKULUT
Henkilöstökulut
5050 Kokouspalkkiot
5090 Muu hallinnon palkkio
Henkilöstökulut
Hallinto
5330 Isännöitsijätoimisto
5331 Isännöitsijän kokouspalkkiot
5350 Isännöitsijätoimisto erill.vel
5360 Palkkiot tilintark.toimisto
5370 Asiantuntijapalkkiot
5380 Postikulut
5382 Kopiointikulut
5384 Muut toimistokulut
5385 Pankki/maksuliikennekulut
5386 Jäsenmaksut
5389 Muut hallintokulut
Hallinto
Käyttö- ja huolto
5430 Kiinteistönhuoltomaksut
5435 Muut huoltoyhtiömaksut
5446 Puhelinsisäjohtoverk.hoitosop
5448 Hissihuollot
5449 Hissien määräaik.tark.
Käyttö- ja huolto
Ulkoalueiden hoito
5511 Lumenajo ja hiekoitus
5518 Piha- ja katualueet
Ulkoalueiden hoito
-3 990,00
Sivu 15 (23)
-3 990,00
-4 270,00
- 280,00
-4 550,00
-28 379,56
-2 014,50
- 511,50
-2 467,60
-2 343,60
-1 653,54
-4 633,67
- 450,18
-1 874,25
- 517,00
-1 324,59
-46 169,99
-28 121,76
-2 480,00
- 201,50
-2 405,60
- 384,40
-1 921,88
-3 272,70
- 565,42
-1 638,51
- 517,00
-1 885,27
-43 394,04
-66 960,00
- 713,00
- 432,86
-2 826,60
-70 932,46
-66 960,00
- 384,40
- 432,86
-2 826,60
-2 071,30
-72 675,16
-3 358,63
- 521,63
-3 880,26
-4 504,68
- 195,46
-4 700,14
Asunto-Oy Säästökenno
Tuloslaskelma
Siivous
5611 Muut siivouskulut
5613 Töherrysten poisto
5614 Tuholaistorjunta
Siivous
Lämmitys
5701 Lämmitys perusmaksu
5702 Lämmitys energiamaksu
Lämmitys
Vesi- ja jätevesi
5801 Käyttövesimaksu
5803 Veden perusmaksu
Vesi- ja jätevesi
Sähkö
5900 Sähkömaksu
5902 Kaasumaksu
Sähkö
Jätehuolto
6000 Jätehuolto
6004 Jäteastia/vaihtolavavuokra
6009 Kartonkikeräys
Jätehuolto
Vahinkovakuutukset
6101 Täysarvovakuutus kiinteistö
6103 Lasi-ja kilpivakuutus
6104 Vastuuvakuutus
Vahinkovakuutukset
Vuokrat
6200 Tontin vuokra
Vuokrat
Kiinteistövero
6300 Kiinteistövero
Kiinteistövero
Korjaukset
6410 Kiinteistön sisäkorjaukset
6412 Kattorakenteet
6413 Sauna/pesulaosastot
6420 LVI-korjaukset
6421 Huoneistokorjauk. yht.kuuluvat
6425 Konekorjaukset/tarvikkeet
6430 Sähkölaitteet
6435 Puhelinjärjestelmät
6440 Antenni/satell./kaapeli-Tv
6441 Porraskäytävät
6442 Muut yhteistilat
6450 Ikkunat
6460 Ovet ja lukot
6470 Rautakauppatarvikkeet
6480 Hissit
6501 Piha-/katualuekorjaukset
6740 Julkisivu suunnittelu
6750 Vesikate- ja maalausurakka
6751 Lukot&valv.kameraturakka
6753 Vesikatto suunnittelu
6755 Lvis tak.työt valvonta
Korjaukset
010116-311216
010115-311215
-4 855,62
-1 181,76
-9 005,21
-15 042,59
-4 714,91
-1 284,41
-12 274,22
-18 273,54
-26 493,20
-137 917,10
-164 410,30
-22 174,52
-125 684,50
-147 859,02
-57 172,63
-9 865,44
-67 038,07
-50 771,90
-9 000,00
-59 771,90
-18 802,71
-24 177,76
-42 980,47
-19 351,67
-19 198,72
-38 550,39
-12 224,36
-4 283,85
-1 675,98
-18 184,19
-11 462,45
-2 274,26
-1 597,87
-15 334,58
-15 864,54
- 491,20
- 414,00
-16 769,74
-15 358,12
- 478,77
- 408,00
-16 244,89
-55 373,88
-55 373,88
-55 617,28
-55 617,28
-20 019,28
-20 019,28
-20 384,36
-20 384,36
- 186,00
-1 055,24
- 101,54
-1 071,60
-14 009,42
-13 951,42
-3 201,30
-6 913,50
- 435,24
-4 880,00
- 414,80
-1 988,61
-14 061,66
-2 760,29
-1 337,22
-6 606,93
-5 202,23
-1 226,35
-4 792,38
- 53,37
-19 076,92
-1 720,90
-3 446,21
-142 586,33
-47 441,80
-252 487,20
Sivu 16 (23)
-1 589,96
-7 171,38
- 316,15
-7 828,18
- 671,74
-31 816,27
-1 900,00
- 347,20
-97 674,94
Asunto-Oy Säästökenno
Tuloslaskelma
./. Saadut korvaukset
6756 Saatu vakuutuskorvaus
./. Saadut korvaukset
./. Aktivoitu taseeseen
6775 Keskeneräiset hankkeet
./. Aktivoitu taseeseen
Muut hoitokulut
6805 Talkoo -ym tarjoilu
6820 Kiint.välittäjän palkkio
Muut hoitokulut
8 063,39
8 063,39
1 273,57
1 273,57
190 028,13
190 028,13
-1 155,00
Kiinteistön hoitokulut yhteensä ***
HOITOKATE ***
-2 372,12
-2 372,12
-1 155,00
-581 559,03
-594 911,67
83 620,80
-22 089,49
Rahoitustuotot ja -kulut
Osinkotuotot
8000 Osinkotuotot
Osinkotuotot
Korkotuotot
8150 Osinkotuotot
Korkotuotot
Pääomavastikkeet
8200 Pääomavastike linjasaneeraus
8202 Pääomavastike julkisivut
Pääomavastikkeet
Lainaosuussuoritukset
8241 Osakassuor.linjasaneeraus
Lainaosuussuoritukset
Korkokulut
8620 Korko vesikate,lukot
8621 Korko Nordea -18313
8711 Nordean limiittitilin korkokul
8800 Viivästyskorot
Korkokulut
Muut rahoituskulut
8913 Muut vieraan pääoman kulut
Muut rahoituskulut
Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä ***
- 100,00
- 100,00
381 669,46
- 2,30
- 2,30
393 220,98
VOITTO/TAPPIO ENNEN
SATUNNAISIA ERIÄ ***
465 290,26
371 131,49
396,00
396,00
420,00
420,00
247 003,05
247 003,05
312 650,42
21 168,60
333 819,02
169 085,92
169 085,92
123 131,10
123 131,10
-33 900,06
- 826,91
- 12,54
-34 739,51
Satunnaiset tuotot ja kulut
Satunnaiset tuotot
9000 Satunnaiset tuotot
Satunnaiset tuotot
Satunnaiset tuotot ja kulut yhteensä ***
- 160,73
-63 714,38
- 247,73
-64 122,84
8 694,80
8 694,80
8 694,80
VOITTO/TAPPIO ENNEN
TILINPÄÄTÖSSIIRTOJA JA VEROJA ***
465 290,26
379 826,29
TILIKAUDEN VOITTO/TAPPIO
465 290,26
379 826,29
Sivu 17 (23)