Valinnanvapauskokeilun esite

Tervetuloa mukaan
terveysasemapalvelujen
valinnanvapauskokeiluun
2017−2018
Tampereella kokeiluun voivat
osallistua postinumeroalueiden
33530 ja 33710 asukkaat.
www.tampere.fi/valinnanvapaus
Mitä valinnanvapaus tarkoittaa?
Kokeilussa mukana olevat asukkaat voivat:
• jatkaa nykyisissä palveluissa
• valita terveysasemapalvelunsa tuottajaksi kokeiluun ilmoittautuneen yksityisen tuottajan
• tai vaihtaa jollekin toiselle kaupungin terveysasemalle.
Mitä palveluita voit valita?
Ketkä voivat osallistua kokeiluun?
Valinnanvapaus koskee perusterveydenhuollon vastaanottotoimintaa. Kokeilussa tästä palvelusta käytetään nimeä
omatiimi-palvelu, joka tarkoittaa lääkärin, sairaan- tai terveydenhoitajan, fysioterapeutin, mielenterveys- ja päihdetyön ja sosiaaliohjauksen palveluita. Kokeilun ulkopuolella
ovat esimerkiksi neuvolat, suun terveydenhuolto ja erikoissairaanhoito; kokeiluun osallistuva voi käyttää näitä
muita palveluita samoin kuin muutkin tamperelaiset.
Kokeiluun voivat osallistua postinumeroalueiden 33530 ja
33710 asukkaat.
• Postinumeroalueella 33530 on osa Kissanmaan ja
Hakametsän kaupunginosista. Alue on Tammelakeskuksen tai Linnainmaan terveysaseman piiriä.
• Alueeseen 33710 kuuluvat Annala, Kaukajärvi,
Lukonmäki, Viiala ja Turtola. Alue on Kaukajärven
tai Hervannan terveysaseman piiriä.
Ketkä eivät ole mukana kokeilussa?
Kokeiluun eivät voi osallistua ne asukkaat, jotka:
•
ovat säännöllisen kotihoidon piirissä ja joille on nimetty hoidosta
vastaava lääkäri Tampereen kaupungin geriatrian poliklinikalta,
•
ovat ikäihmisten pitkäaikaisen, yli kolme kuukautta kestävän
laitoshoidon tai tehostetun palveluasumisen piirissä,
•
•
•
ovat Tampereen kaupungin järjestämässä opiaattikorvaushoidossa,
ovat jo aiemmin valinneet terveyspalveluidensa tuottajaksi jonkun muun kunnan kuin Tampereen kaupungin terveyskeskuksen
ja tästä valinnasta on aikaa vähemmän kuin yksi vuosi,
eivät asu postinumeroalueilla 33530 ja 33710
Palveluista maksetaan samat asiakasmaksut
Kokeiluun osallistuvat asukkaat maksavat palveluista samat
asiakasmaksut kuin mitä maksaisivat kaupungin palveluista.
Asiakasmaksut maksetaan Tampereen kaupungille, ja ne myös
kartuttavat maksukattoa kuten muilla kuntalaisilla.
Jos asioit jonkun muun puolesta (esim. huoltaja asioi alaikäisen
lapsen puolesta), valintaa ei ole mahdollista kokeilun alkuvaiheessa tehdä sähköisesti vaan vaihtoilmoitus tehdään soittamalla
terveyspalveluiden neuvontaan tai asioimalla edellä mainituilla
terveysasemilla.
Miten teet valinnan?
Palveluntuottajaa voi vaihtaa 10.3.2017 alkaen, ja vaihtoja voi
tehdä koko kokeilun ajan eli vuoden 2018 loppuun saakka. Tuottajaa voi vaihtaa kolmen kuukauden välein, ja kerrallaan voi olla
vain yhden tuottajan asiakkaana. Asiakkuus vaihtuu aina seuraavan kuukauden alusta lähtien. Jos siis valitset uuden palveluntuottajan esimerkiksi maaliskuussa, sinulla on mahdollisuus
käyttää tämän tuottajan palveluja 1.4. lähtien.
Jos haluat vaihtaa palveluntuottajaa, sujuvinta on tehdä valinta verkkolomakkeella, joka löytyy osoitteesta www.tampere.fi/valinnanvapaus.
Lomakkeen käyttö edellyttää tunnistautumista verkkopankkitunnuksilla tai mobiilivarmenteella. Sivulta löytyvät tiedot kokeiluun ilmoittautuneista yksityisistä palveluntuottajista sekä
kaupungin terveysasemista. Voit tehdä vaihtoilmoituksen myös
soittamalla terveyspalveluiden neuvontaan numeroon 03 100 23
(joka päivä klo 7–22) tai asioimalla Kaukajärven, Tammelakeskuksen tai Linnainmaan terveysasemilla.
Jos haluat jatkaa nykyisen palveluntuottajasi asiakkaana, sinun
ei tarvitse tehdä mitään ja voit käyttää nykyisen terveysasemasi
palveluja kuten ennenkin.
• Tampereen kaupunki on mukana sosiaali- ja terveysministeriön terveysasemapalveluja ja sosiaaliohjausta koskevassa valinnanvapauskokeilussa.
• Kokeilun avulla valmistaudutaan sote- ja maakuntauudistukseen sisältyvään valinnanvapauteen.
• Tampereella kokeiluun voivat osallistua postinumeroalueiden 33530 ja 33710 asukkaat.
• Kokeilu kestää vuoden 2018 loppuun.
Lisätietoja Tampereen kaupungin valinnanvapauskokeilusta saat osoitteesta www.tampere.fi/valinnanvapaus.
Voit kysyä sinua askarruttavista asioista myös terveyspalvelujen neuvonnasta, omalta terveysasemaltasi tai
sähköpostitse osoitteesta [email protected]
Tervetuloa mukaan kokeiluun!