EUCO 2/17 1 DPG 1. Izmenjava mnenj s predsednikom Evropskega

Evropski svet
Bruselj, 7. marec 2017
(OR. en)
EUCO 2/17
OJ/CO EUR 1
ZAČASNI DNEVNI RED
Zadeva:
Zasedanje Evropskega sveta
Datum:
9. marec 2017
Kraj:
Bruselj
1.
Izmenjava mnenj s predsednikom Evropskega parlamenta
2.
Sprejetje dnevnega reda
3.
Delovna mesta, rast in konkurenčnost
4.
Varnost in obramba
5.
Migracije
6.
Zunanji odnosi
7.
Druge točke
–
Evropsko javno tožilstvo (EUCO 4/17 + ADD 1)
–
Izvolitev predsednika Evropskega sveta
8.
Odobritev sklepov (dok. EUCO 1/17)
9.
Sprejetje zapisnika zasedanja Evropskega sveta z dne 15. decembra 2016 (dok. EUCO 36/16)
EUCO 2/17
1
DPG
SL