potrdilo - Klub MACE

POTRDILO
SPODAJ PODPISAN-A __________________________________________________________
(vpiši ime in priimek starša oz. skrbnika in naslov, kraj)
potrjujem, da je ______________________________________, rojen/a_________________,
(vpiši ime tekmovalca/ke)
Tekmovalka mažoreta/ oz. tekmovalec /tekmovalka twirling športa
zdrav/a in da lahko tekmuje v ekipi Kluba MACE na __________ za 17.ODP 2017, v Novi vasi, ki bo
v soboto 11.3., 12.3. 2017 in da je nezgodno zavarovan/na !
Kraj, datum:
Lastnoročni podpis:
( izpolnjeno prinesi na trening)
POTRDILO
SPODAJ PODPISAN-A __________________________________________________________
(vpiši ime in priimek starša oz. skrbnika in, naslov, kraj)
potrjujem, da je ______________________________________, rojen/a_________________,
(vpiši ime tekmovalca/ke)
Tekmovalka mažoreta/ oz. tekmovalec /tekmovalka twirling športa
zdrav/a in da lahko tekmuje v ekipi Kluba MACE na predtekmovanju za 17.ODP 2017, v Lenartu, ki v
soboto 11.3., 12.3. 2017 in da je nezgodno zavarovan/na !
Kraj, datum:
( izpolnjeno prinesi na trening)
Lastnoročni podpis: