Odličnost je brezmejna

Nudimo sodelovanje v mednarodno ugledni družbi na področju obdelave kovin.
Vabimo k sodelovanju z največjim svetovnim proizvajalcem odkovkov za krmilne mehanizme osebnih vozil.
Unior se uvršča med tri največje kovačnice v Evropi in med tri največje proizvajalce ojnic za osebna vozila ter spada med
štiri največje slovenske proizvajalce.
Uniorjeve zaveze so zdravje, varnost zaposlenih in urejeno delovno okolje.
UNIOR d.d. objavlja prosta delovna mesta
Na osnovi nastale potrebe po zaposlitvi v programu ODKOVKI, objavljamo več prostih delovnih mest za
POMOŽNE KOVAČE (M/Ž)
Ponujamo delovno razmerje za določen čas 3 mesecev z možnostjo podaljšanja pogodbe o zaposlitvi.
Opis del in nalog:
• zalaganje kovaške peči, posluževanje utopnega kovanja, priučevanje dela na kovaških agregatih, sodelovanje pri
drugih opravilih kovaške ekipe,
• samostojno opravljanje določenih del (kovanje, valjanje, obrezovanje, menjava),
• kontroliranje svojega dela, v primeru odstopanja obveščanje nadrejenega,
• delavec se je dolžan izobraževati v interesu družbe,
• izvajanje drugih del po navodilih nadrejenega, ki so sestavni del delovnega procesa in so v skladu s strokovno
usposobljenostjo ter internimi akti.
Nudimo urejeno delovno okolje, možnost napredovanja in stimulativno plačilo. V primeru oddaljenosti nudimo tudi
možnost nastanitve.
Rok za prijavo je do 15. 3. 2017.
Zainteresirane kandidate vabimo k sodelovanju in k oddaji pisnih vlog v predvidenem roku. Pisne vloge pošljite na naslov:
Unior d.d., Kovaška cesta 10, Kadrovska služba, 3214 Zreče, ali po elektronski pošti: [email protected]
Od
lič
no
st
je
br
ez
m
ejn
a
DRUGI POGOJI:
• sposobnost opravljanja nočnega dela,
• sposobnost opravljanja dela v hrupu.
Informacije: 03 75 78 148, www.unior.si