Več... - Občina Gornji Grad

OBČINA GORNJI GRAD
Attemsov trg 3,
3342 Gornji Grad




tel: (03) 839-18-50
fax: (03) 839-18-64
e-pošta: [email protected]
internet: http://www.gornji-grad.si
Datum:
8. 3. 2017
OBVESTILO
o omejitvi uporabe občinskih cest v času odjuge
Občina Gornji Grad je naročila izvajalcu vzdrževanja občinskih cest postavitev prometne
signalizacije:
"Prepovedan promet za tovorna vozila, katerih največja dovoljena masa presega težo
12 ton" na naslednjih kategoriziranih občinskih cestah:
-
107020 LC Rogačnik-Lenart-Mačkin Kot-Amer v dolžini 8.249 m,
na lokaciji 1x odcep z RC (Amer) in 1x odcep z RC (Rogačnik)
107030 LC Gornji Grad- Lenart-Kosov Brod v dolžini 3.875 m,
na lokaciji 1x odcep z RC Podmirska kapela
107040 LC Gornji Grad-Šokat-Florjan v dolžini 4.713 m,
na lokaciji 1x odcep z RC (Mežnarji)
107050 LC Križ-Florjan-Krnica v dolžini 10.194 m,
na lokaciji 1x odcep z RC (kapela na Križu, na obsotječ drog)
107080 LC Bočna-Menina-Golice v dolžini 17.071 m,
na lokaciji 1x na LC (pred Koprčanom)
607020 JP Glukove njive-Poglednik v dolžini 3.246m,
na lokaciji 1x na odcep z LC (Glukove njive, na obstoječ drog)
607050 JP Podrižnik-Volovšek v dolžini 518 m,
na lokaciji 1x na odcep z LC (Podrižnik)
Vzdrževalec občinskih cest in pristojna služba občinske uprave za ceste ugotavljata, da zaradi
vremenskih razmer in nihanja temperature prihaja v zimskem in pomladnem času do pojava
odjuge, zato se na lokalnih cestah predpiše ukrep "Prepovedan promet za tovorna vozila,
katerih največja dovoljena masa presega težo 12 ton".
Namestitev prometne signalizacije na navedenih cestah je potrebna zaradi težav, ki se
pojavljajo v času, ko je podlaga razmočena in se zaradi tega ob prometu s težkimi kamioni
povzroča nepotrebna škoda na cestnem telesu.
Omejitev uporabe cest bo trajala predvidoma do 20. 4. 2017 oziroma dokler bodo razlogi za
takšen ukrep.
V tem času bo Občina Gornji Grad za prevoz izdajala posebna soglasja prevoznikom na
osnovi prejetih vlog na občino.
OBČINA GORNJI GRAD