vabilo_14._seje_upravni_odbor_in_poveljstvo 08/03/2017,17:45

Gasilska zveza Slovenska Bistrica
Laporje 30
SI-2318 Laporje
VABILO
Vljudno vas vabim na 14. sejo Upravnega odbora in Poveljstva Gasilske zveze Slovenska Bistrica, ki bo
- v sredo, 22. marca 2017 ob 18.00 uri v prostorih PGD Videž
Dnevni red:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Otvoritev in pozdrav
Pregled in potrditev zapisnika 13. seje UO in Poveljstva GZ Slovenska Bistrica
Obravnava finančnega poročila za leto 2016
Priprava na Skupščino GZ Slovenska Bistrica
Poročilo delegatov z Občnih zborov iz PGD/PIGD
Tekoče zadeve
Predlogi in pobude
V pričakovanju udeležbe lepo pozdravljeni !
Vabljeni:




Upravni odbor GZ Slovenska Bistrica
Nadzorni odbor GZ Slovenska Bistrica
Poveljnik občinskega poveljstva Občine Slovenska Bistrica Franc Turk
Poveljniki civilne zaščite Občin Poljčane, Slovenska Bistrica, Makole in Oplotnica
Gasilska zveza Slovenska Bistrica
Alojz Kocijančič, vgč. II.st.
Predsednik
gsm (031)332-153 e-pošta [email protected]