**z

MINISTRSTVO ZA ŠOLSTVO IN ŠPORT
REPUBLIKA SLOVENIJA
TRŽENJE
6 IZDELEK IN STORITEV
Helena Fortič
CILJI

Natančen opis izdelka/storitve






Konkurenčni izdelki/storitve na trgu



katere potrebe zadovoljuje
v čem je njegova edinstvenost
s katerimi dodatnimi storitvami je povezan
kakšen je njegov status v panogi
v kateri razvojni fazi je …
primerjava konk. izdelkov/storitev
zakaj se kupci odločajo za nakup pri konkurenci …
Možnosti pravne zaščite izdelka/storitve
6 Izdelek in storitev
2
izdelek/ storitev

a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
Ključni izzivi (1)
ciljna skupina
tržne poti
fiz. dokazi
cena
tržno kom.
proces
ljudje
tržno pozicioniranje ponudbe
posebnosti trženja storitev
izdelčni splet
življenjski cikel izdelka in storitve
dopolnilne storitve
embalaža
blagovna (tržna) znamka izdelka in storitve
varstvo intelektualne lastnine
6 Izdelek in storitev
3
izdelek/ storitev
ciljna skupina
tržne poti

i)
j)
k)
l)
m)
n)
Ključni izzivi (2)
fiz. dokazi
cena
tržno kom.
proces
ljudje
opis izdelkov in storitev
patenti, licence, avtorske pravice
inovativnost izdelka/storitve
zakaj takih izdelkov/storitev še ni na trgu
faza v življenjskem ciklu izdelka
zakonitost
6 Izdelek in storitev
4
izdelek/ storitev
ciljna skupina
tržne poti

o)
p)
q)
r)
s)
t)
Ključni izzivi (3)
fiz. dokazi
cena
tržno kom.
proces
ljudje
variacije izdelka/storitve za različne ciljne
skupine porabnikov
nadaljnji razvoj izdelka/storitve
viri financiranja
jamstva za kakovost
izdelčni splet
% prihodkov od posameznega izdelka
6 Izdelek in storitev
5
TRŽENJSKI SPLET (4P/7P)
izdelek/storitev
cena
POTREBE
CILJNEGA
tržne poti
fizični dokazi
physical
evidence
6 Izdelek in storitev
TRGA
proces
processing
tržno
komuniciranje
ljudje
people/
participants
6
IZDELEK
zaznana vrednost v
očeh kupca  CENA
CELOTNA KORIST ZA PORABNIKA:
 dostava, plačilni pogoji, garancija, dopolnilne
storitve, vgradnja, usposabljanje …
+

ugled, sreča, pripadnost, mladostni videz,
ljubezen, sprejetost …
V podjetju izdelujemo kozmetiko,
v trgovini pa prodajamo –
upanje.
Charles Revson (Revlon)
6 Izdelek in storitev
Kupci ne potrebujejo izdelkov
 ugodje, ljubezen, občutek
varnosti, tolažbo, občutek
samozavesti …
7
SESTAVINE IZDELKA
“temeljni” izdelek/storitev brez napak
čustveno
ugodje
dopolnilne
storitve
izdelek/
storitev
okoliščine
izvedbe
…………..
vse sestavine skupaj tvorijo izdelek/storitev,
ki ga/jo porabnik potrebuje!
 izraz “izdelek” zajema vse te sestavine
6 Izdelek in storitev
8
KORISTI IZDELKA (5F)
KORISTI (Functions)
kako izd. zadovoljuje
želje porabnika
FINANCE (Finance)
vpliv izd. na finančno
stanje porabnika
OBČUTKI (Feelings)
vpliv izd. na
samopodobo, počutje
… porabnika
SVOBODA (Freedom)
enostavnost nakupa,
prihranek časa …
6 Izdelek in storitev
PRIHODNOST
(Future) proizvod v
času
(servis …)
9
RAVNI IZDELKA
1. JEDRO: osnovna korist, ki jo kupec potrebuje
2. OSNOVNI (GENERIČNI) IZDELEK:
temeljna različica izdelka
3. PRIČAKOVANI IZDELEK: lastnosti izdelka
(kakovost, BZ, embalaža, prodajne storitve,
garancija ...)
1
2 3
4
5
4. RAZŠIRJENI IZDELEK: dodatne storitve in
koristi izdelka (udobje, počutje, mladost,
ugled, pripadnost, ljubezen, življ. slog ...)
“čebulni koncept”
6 Izdelek in storitev
3’
5. POTENCIALNI IZDELEK: bodoče razširitve
in spremembe izdelka
10

a)
b)
c)
d)
e)
Oglasni (pozicijski) slogani
Ker se cenim …
The brand which celebrates beauty, simplicity
and functionality
Touch and be touched
Quality you can count on
Soft to your skin
Katero raven izdelka poudarjajo oglasni
(pozicijski) slogani?
6 Izdelek in storitev
11

5 na dan
Potencialni izdelek
Razširjeni izdelek
Pričakovani izdelek
6 Izdelek in storitev
Potrošnik diferencira med BZ na podlagi razlik, ki so
pomembne za njihov življenjski slog: 5 na dan olajša
izbor za zadovoljevanje vsakodnevnih potreb in
ponuja ugodno ceno.
Sadje in zelenjava kot zadovoljevalca
dnevnih potreb telesa po vitaminih,
mineralih, vlakninah.
Vir: Mercator, 23. marketinški fokus
Generični izdelek
Dodana vrednost: filozofija, zabava …
Potrošnik kupuje sadje in zelenjavo.
12

Pozicijski slogani
Katero raven izdelka poudarjajo oglasni
(pozicijski) slogani?
6 Izdelek in storitev
13

Ravni izdelka
Storitev: SPROSTITVENA MASAŽA
a)
b)
c)
Opredelite ravni storitve.
Ali ponujata Lux-de-Lux Studio in Masaža na
plaži, s. p., enake ravni izdelka?
Na kateri ravni si večinoma konkurirajo
ponudniki kozmetičnih izdelkov?
6 Izdelek in storitev
14
TRŽENJSKA STRATEGIJA
segmentiranje trga
TRŽNO POZICIONIRANJE
izbira ciljnih segmentov
pozicioniranje izdelkov
oblikovanje trž. spleta


doseganje želenega položaja izdelka v
porabnikovi zavesti
porabnik bo kupil vaš izdelek le, če ga bo
razlikoval od vseh drugih podobnih
Positioning is not what you do to a product.
Positioning is what you do
to the mind of the potential customer.
That is, you position the product
in the mind of the potential customer.
Peter Drucker
6 Izdelek in storitev
15
OSNOVE POZICIONIRANJA
trženjski splet
(4P/7P)
lastnosti
izdelka
dodatne
storitve
pripadnost
ugled
poslanstvo, vizija,
filozofija, trž. strategija
koristi za
porabnika
POZIC.
glede na:
cene
osebje
sreča
ljubezen
6 Izdelek in storitev
konkurenti
razmerje
kakovost/cena
POZICIJSKI SLOGAN! BESEDE!
16

Pozicionirajte izdelke glede na …
ceno
visoki/višji srednji/nižji srednji/nizek cenovni razred;
ugodno razmerje cena/kakovost
koristi
olajša delo, izboljša počutje, zagotavlja svežino,
občutek zadovoljstva, rešitev problema
pripadnost, ugled trendovski, estetski, skaterski, frajerski, za
avanturiste, klasičen
proizvodne
samo 5 kg, več kot 3 m, vsebuje Na3Fe3Cl3 in
lastnosti
koencim 10, karbonska sredica …
konkurente
največji, najnovejši, najboljši
dodatne storitve
brezplačna dostava in vgradnja, brezplačno
svetovanje in usposabljanje, podaljšana garancija
čustvene koristi
radost, srečna družina, mladost, sproščenost
osebje
prijazni, ustrežljivi, strokovnjaki
6 Izdelek in storitev
17

a)
b)
Pozicionirajte ponudbo vašega podjetja
Po čem želite, da kupci razlikujejo vaš
izdelek od podobnih izdelkov drugih
proizvajalcev?
Kako boste dosegli takšno pozicioniranje
vaše ponudbe v zavesti porabnikov?
6 Izdelek in storitev
18
PROCES PROZICIONIRANJA
2. ugotovimo, kako
so pozicionirani
konkurenčni izdelki
3. oblikujemo
ustrezen
trženjski splet
1. ugotovimo značilnosti
idealnega izdelka
za ciljni segment
porabnikov
6 Izdelek in storitev
19

Kako dosežemo želeno pozicioniranje
izdelka?
poz.
poslanstvo,
vizija, vrednote
celotna strategija trženja
cena
izdelek (embalaža, BZ,
dop. storitve …)
prodajne poti
fizični dokazi
physical evidence
6 Izdelek in storitev
besede
!
POTREBE
CILJNEGA
TRGA
proces
processing
tržno komuniciranje
ljudje
people/ participants
20

Pozicioniranje BZ Nivea
Nekoč so bili poznani predvsem po kremi za roke.
a)
b)
c)
Kako je bila BZ Nivea takrat pozicionirana?
Kakšna je tržna pozicija te blagovne znamke
danes?
Razmislite, ali so morda imeli kakšne težave
pri repozicioniranju (spremembi pozicioniranja).
Utemeljite.
6 Izdelek in storitev
21






Pozicijski slogan
Elizabeth Arden Seeing is believing
Lancôme
Skincare innovation
Max Factor
The make up of make-up artists
Maybelline
Maybe she's born with it. Maybe it's
Maybelline.
Revlon
Feel like a woman
Oblikujte pozicijski slogan za vaše izdelke/BZ.
6 Izdelek in storitev
22






a)
b)
Pozicioniranje in realnost (1)
v sodelovanju z naravo
ni testirano na živalih
okolju prijazen
eko-, bio- …
poštena trgovina
Analizirajte poz. slogane z vidika posameznih
sestavin strategije trženja: izdelka/storitve,
embalaže, cene, tržnih poti, TK …
Zakaj mora biti celotna strategija trženja v
skladu z želenim pozicioniranjem?
6 Izdelek in storitev
23

Pozicioniranje in realnost (2)
“Naša kozmetika vsebuje popolnoma naravne
in najbolj kakovostne sestavine.
Je plod najnaprednejših raziskav
monaških znanstvenikov.”
a)
b)
Cena te kozmetične linije je razmeroma nizka.
Katero informacijo posreduje trgu?
Ali sta opis lastnosti izdelka (želeno
pozicioniranje) in cena skladna? Utemeljite.
6 Izdelek in storitev
24
POSEBNOSTI
TRŽENJA STORITEV
6 Izdelek in storitev
25
TRŽENJSKI SPLET ZA STORITVE (7P)
celotna
korist
izdelek/storitev
cena
POTREBE
1 2345
ravni izdelka
CILJNEGA
prodajne poti
fizični dokazi
physical evidence
6 Izdelek in storitev
TRGA
proces
processing
tržno
komuniciranje
ljudje
people/ participants
26
ZNAČILNOSTI STORITEV
neotipljivost
 fizični dokazi: urejenost in
oprema posl. prostorov,
zaposleni, promocijsko gradivo
neločljivost opravljanja
storitve od njene porabe
 kakovost je odvisna od
aktivnosti porabnika: prisotnost
(masaža)/sodelovanje (tečaj)
kakovost niha, odvisna
 standardizacija kakovosti
opravljene storitve
je od izvajalca in porabnika
minljivost – storitev ne
moremo skladiščiti
6 Izdelek in storitev
 uravnavanje povpraševanja in
zmogljivosti, odnos do konk.
27
NEOTIPLJIVOST STORITVE





problem za ponudnika:
Kako se razlikovati od konkurentov?
problem za porabnika:
Kako oceniti storitev pred nakupom/porabo?
Ali bo dolgoročni učinek storitve ustrezen?
6 Izdelek in storitev
28
NELOČLJIVOST PROIZVODNJE OD
PORABE STORITVE
porabnik soustvarja storitev  ravni vpletenosti:



bivanje v hotelu, samopostrežna
restavracija
zmerna striženje, klasična restavracija
močna shujševalni program, fitnes
nizka
6 Izdelek in storitev
29
MINLJIVOST STORITVE
 uravnavanje povpraševanja
 uravnavanje zmogljivosti
 različne strategije odnosov do konkurentov:
sodelovanje, podjetniške mreže …
Kako bi v vašem podjetju usklajevali
ponudbo storitev z obsegom in
dinamiko
povpraševanja po njih?

6 Izdelek in storitev
30
KAKOVOST STORITVE
porabnik je razsodnik:
razlika med pričakovanji in dobljenim 
KONCEPT VRZELI
pričakovanja:




lastne izkušnje
mnenja prijateljev in
znancev
obljube ponudnika
obljube konkurentov
6 Izdelek in storitev
zaznavanje storitve:


kaj dobim (rezultat)
kako dobim (proces)
31

Kaj vpliva na vrzel med pričakovanji in
zaznano storitvijo
zanesljivost
obljuba dela dolg
odzivnost
takojšnje ukrepanje
vzbujanje zaupanja
znanje, usposobljenost,
vljudnost
vživljanje v položaj
porabnika (empatija)
vidne sestavine
storitve
individualen pristop
6 Izdelek in storitev
oprema, prostor
32

Kako dosežemo želeno pozicioniranje
storitve?
poz.
poslanstvo,
vizija, vrednote
celotna strategija trženja
cena
storitev (BZ, okoliščine
izvedbe, dop. storitve …)
prodajne poti
fizični dokazi
physical evidence
6 Izdelek in storitev
besede
!
POTREBE
CILJNEGA
TRGA
proces
processing
tržno komuniciranje
ljudje
people/ participants
33
LJUDJE



izbor, izobraževanje,
usposabljanje, motiviranje,
pripadnost, plača, videz,
nagrajevanje, odnosi
porabniki
vedenje, stopnja vpletenosti
drugi porabniki v prostoru
vedenje, stiki med njimi
zaposleni
6 Izdelek in storitev
34
PROCES





prijazen do porabnika,
učinkovit za podjetje
politike in postopki
stroji in naprave
potek aktivnosti
ravnanje zaposlenih
vpletenost porabnika (neudobni postopki?!)
usmerjenost na ljudi
usmerjenost na sredstva
na človekovo telo
kozm. nega
na fizična sredstva
prevoz blaga
na človekovo zavest
izobraževanje
na informacijske procese
banka
6 Izdelek in storitev
35
FIZIČNI DOKAZI




pohištvo, oprema, barve,
razpored prostorov
zunanje okolje hrup, vonj, parkirišče
promocijsko gradivo in simboli
rezultat
zgradba
36
http://www.salonkleopatra.si/
6 Izdelek in storitev

a)
b)
c)
d)
e)
Posebnosti trženja storitev
Primerjajte, kako so pozicionirane blagovne
znamke Nivea, L’Oréal in Dior.
Na primeru storitev vašega podjetja opišite
značilnosti storitev.
Kako te značilnosti storitev vplivajo na trženje
storitev?
Kako v tržnem komuniciranju prikažemo
dodatne tri “P” trženjskega spleta storitev?
Kako zagotoviti in dokazati kakovost storitve?
6 Izdelek in storitev
37
IZDELČNI SPLET, ŽIVLJENJSKI
CIKEL IZDELKA IN STORITVE
6 Izdelek in storitev
38
IZDELČNI SPLET (SORTIMENT)
vsi izdelki in vse storitve ponudnika
ŠIRINA: število skupin izdelkov
število izvedb,
različic, tipov,
modelov … iz
posamezne
skupine izdelkov
6 Izdelek in storitev
G
L
O
B
I
N
A
39

Sortiment delniške družbe Krka
ŠIRINA
GLOBINA
zdravila na
recept
(82 %)
izdelki za
samozdravljenje
(11 %)
veterinarski
izdelki
(4 %)
kozmetični
izdelki
(3 %)
Benil
IZOmaratonik
Zdravila
Vitaskin
Daleron
B-complex
Biocidi
Sun Mix
Garamycin
Septolete
Dodatki h krmi
Corident
Letizen
Pikovit
Naklofen
Kalcinova
6 Izdelek in storitev
Pips
40
DEJAVNIKI IZDELČNEGA SPLETA
trgovska politika sortimenta
uravnoteženost
donosnost
izdelčnega
izdelkov
spleta
stopnja razpoložljivosti
izdelkov (zaloge)
fizične zmogljivosti
prodajalne
dopolnilni izdelki
6 Izdelek in storitev
41
ŽIVLJENJSKI CIKEL IZDELKA (ŽCI)



življenjska doba izdelka (4 faze)
faze ŽCI se razlikujejo glede na:
 količino prodaje
 poslovni izid (prihodek, stroške)
 strategijo trženja …
izdelki imajo različne ŽC  različne trženjske
strategije
6 Izdelek in storitev
42
ŽIVLJENJSKI
CIKEL
IZDELKA
Vir: Dr. Peter Kukovica, EF
Načrt
6 4.
Izdelek
in trženja
storitev
43
ZNAČILNOSTI FAZ ŽC




majhna proizvodnja in
prodaja
visoke cene
malo konkurentov
veliki stroški distrib.
in promocije




RAST
veliko konk., ki vstopajo
v tržne niše in tržijo
samo najbolj donosne
izdelke
cene se znižujejo
prodaja ne raste več
ni več novih kupcev 
podjetja prevzemajo
kupce konkurentom
UPADANJE

•
•
•
•
UVAJANJE
•
•
•
•
6 Izdelek in storitev
kupci kupujejo vse več
prodaja hitro narašča
večja količina proizvodnje
manjši stroški na enoto izd.
novi konkurenti  nove različice izd.
(dopolnilne koristi)
pridobiti čim več kupcev
cene se znižujejo
dobiček narašča


ZRELOST


povpraševanje
upada
konkurenca se
umika
izdelek ni več
zanimiv
obstaja že
izboljšan izdelek
okus kupcev se
spreminja
44
PORTFELJ TRŽNI DELEŽ/TRŽNA RAST
tržni delež
t
r
ž
n
a
ra
s
t
VPRAŠAJI
• izdelki na hitro rastočih trgih
• podjetje ima majhen tržni delež
• veliki stroški tržnega kom.
• cilj: povečanje tržnega deleža
ZVEZDE
• izdelki na hitro rastočih trgih
• podjetje ima velik tržni delež
• investicije za ohranitev tržnega deleža
• velika konkurenca
PSI
• izdelki na počasi rastočih oz.
stagnirajočih trgih
• podjetje ima majhen tržni delež
• ni dobička
• opustiti ali obdržati?
KRAVE MOLZNICE
• izdelki na počasi rastočih trgih
• podjetje ima velik tržni delež
• velik prihodek od prodaje
• ne zahtevajo investicij
• podjetje lahko financira druge, manj
donosne posle
6 Izdelek in storitev
45
DOBIČEK V FAZAH ŽC
največji, stabilen
soliden,
se zmanjšuje
malo
ni dobička
UVAJANJE
6 Izdelek in storitev
RAST
ZRELOST
UPADANJE
46
CILJI V FAZAH ŽC
maksimirati dobiček
in
ohraniti tržni delež
 predstaviti in
preizkusiti izd.
 doseči
pripravljenost
za nakup izd.
•
•
maksimirati tržni
delež
UVAJANJE
6 Izdelek in storitev
RAST
ZRELOST
zmanjšati izdatke
za izdelek
požeti največ, kar
se še da
UPADANJE
47
STRATEGIJE TRŽENJA V FAZAH ŽCI
•
•
•
•
•
vzbuditi začetno
povpraševanje
intenzivno TK
visoki stroški
promocije
RAST
SPREMEMBA TRGA
•
dosedanji neuporabniki
•
novi tržni segmenti
•
kupci konkurentov
SPREMEMBA IZDELKA
•
kakovost
•
dodatne koristi, slog
SPREMEMBA TRŽ. SPLETA
•
cene in distribucija
•
razširitev oglaševanja
•
pospeševanje prodaje
•
uvajanje osebne prodaje
•
dodatne storitve
boljša kakovost izdelkov
• nove izvedbe, oblike,
• uporabnost
UVAJANJE • novi modeli (variacije)
RAST
• vstop v nove tržne segmente
• nove prodajne poti
• nižje cene za cenovno
občutljive kupce
6 Izdelek in storitev
•
ZRELOST
•
•
•
•
UPADANJE
»požeti« čim več
dezinvestiranje
podaljšanje/oživitev ŽC
48
ukinitev (počasi/hitro)

Posebne oblike ŽCI
a)
b)
c)
Opiši razloge za
takšne oblike ŽCI.
6 Izdelek in storitev
49

a)
b)
c)
Življenjski cikel blagovnih znamk
športnih oblačil
V kateri fazi življenjskega cikla so blagovne
znamke Adidas, Maya Maya in Nike?
Opišite trženjske strategije, ki jih uporabljajo
ponudniki teh blagovnih znamk.
Ugotovite, kakšna je bila priljubljenost BZ
Adidas v letih 1990–2000 in kako se je vodstvo
podjetja odzvalo na te spremembe.
6 Izdelek in storitev
50

a)
b)
c)
d)
e)
Ključni izzivi (1)
Kateri so vaši izdelki oz. storitve?
Opišite izdelke in storitve vašega podjetja.
Ali imate patente, licence, blagovne znamke,
avtorske pravice?
Katere koristi za kupca prinašajo vaši izdelki
in storitve?  koncept koristi
(čustvene koristi!)
Opišite prednosti in slabosti vaših izdelkov in
storitev (uporabnost, delovanje, cena,
uporaba, razvoj, vzdrževanje …).
6 Izdelek in storitev
51
Ključni izzivi (2)

Načrtovanje izdelčnega spleta:
f)



g)
h)
izdelki v različnih fazah ŽC
analiza značilnosti v posameznih fazah ŽCI
prilagajanje ciljev, strategij in politik fazi ŽCI
Katerim skupinam porabnikov so namenjene
posamezne različice vaših izdelkov in
storitev?
Kolikšen delež prihodkov ustvarite s
posameznim izdelkom oz. storitvijo (struktura
prihodkov)?
6 Izdelek in storitev
52

i)
j)
k)
l)
Ključni izzivi (3)
V kateri fazi ŽCI so izdelki in storitve
vašega podjetja?
Kako se imenujejo z vidika ŽCI?
(gl. tržni delež/rast trga)
Kateri so vaši tržni cilji pri teh izdelkih?
Katere strategije trženja boste uporabili?
6 Izdelek in storitev
53
DRUGE SESTAVNINE IZDELKA
6 Izdelek in storitev
54
DRUGE SESTAVINE IZDELKA
dopolnilne
storitve
embalaža
blagovna
znamka
patent,
licenca
6 Izdelek in storitev
55
DOPOLNILNE STORITVE
pred prodajo

ob prodaji
po prodaji
tehnične prodajne storitve
tehnično svetovanje in izdelava projektov,
izobraževanje, vgraditev, oskrba z rezervnimi deli,
vzdrževanje, popravila …

komercialne prodajne storitve
svetovanje, osebna prodaja, finančne storitve
(potrošniško kreditiranje) parkirne površine, dostava,
pakiranje, manjša popravila, pravica do zamenjave,
garancija, otroški vrtec …
6 Izdelek in storitev
56

a)
b)
c)
d)
Dopolnilne storitve
S katerimi dopolnilnimi storitvami lahko
pospešujete prodajo kozmetičnih izdelkov,
avtomobilov, športne opreme?
S katerimi dopolnilnimi storitvami boste
pospeševali prodajo vaših izdelkov in
storitev?
Kako boste kupcem jamčili za kakovost
storitev?
Ali so jamstva za izdelke drugačna kot za
storitve? Pojasnite.
6 Izdelek in storitev
57
EMBALAŽA



zaščiti blago pred zunanjimi vplivi
izboljša prevozne in skladiščne lastnosti izdelkov
(palete, kontejnerji)
pospešuje prodajo
velikost, oblika, material, barva, besedilo, zaščitni
znak, etiketa …
6 Izdelek in storitev
58
VRSTE EMBALAŽE


prodajna embalaža:
ob prodaji izdelka
 primarna embalaža
embalaža, ki je neposredno povezana z
izdelkom (steklenička parfuma)
 sekundarna embalaža
ščiti primarno embalažo (kartonska škatlica, v
kateri je steklenička parfuma)
transportna (prevozna) embalaža:
ščiti blago med prevozom in skladiščenjem
6 Izdelek in storitev
59
NALOGE EMBALAŽE PRI TRŽENJU







razdeljuje blago na ustrezne prodajne enote
opozarja kupce na določen izdelek v prodajalni
deluje kot samostojen izdelek in obenem kot del
prodajanega izdelka
ideja, ki zagotavlja pozornost
omogoča dodatno uporabnost izdelka
zagotavlja ustrezne informacije
vsebuje kupone, darila, vzorce drugih izdelkov ...
6 Izdelek in storitev
60

a)
b)
c)
EMBALAŽA
Oglejte si embalažo različnih izdelkov in
opredelite vse njene funkcije.
Razpravljajte o embalaži z vidika varovanja
okolja. Ali bi varčnejša in ekološko prijaznejša
embalaža zmanjšala trženjsko prepričljivost?
Za vaše izdelke oblikujte embalažo, ki bo imela
vse funkcije in bo obenem okolju prijazna.
6 Izdelek in storitev
61
BLAGOVNA ZNAMKA




pravica, s katero podjetje zavaruje ime izdelka
ali storitve, znak, grafični simbol in/ali
kombinacijo barv
BZ je predstava o izdelku v porabnikovi zavesti
izgrajuje se postopno 
pozicioniranje izdelka
zgodba!
največje svetovne BZ:
Coca Cola
Kodak
American Express
6 Izdelek in storitev
Microsoft
Marlboro
Nescafe
IBM
Sony
Kellogg's
McDonald's
Mercedes
62
POMEN BLAGOVNE ZNAMKE






označuje izdelek
zagotavlja izdelku prepoznavnost na trgu
porabniku daje večjo zanesljivost pri nakupu
cena takega izdelka je razmeroma višja in bolj
stabilna
identificira izdelke ponudnika
ločuje izdelke ponudnika od podobnih izdelkov
konkurentov
6 Izdelek in storitev
63
 Oblikujte BZ vašega podjetja
a)
b)
c)
d)
e)
f)
Blagovna znamka naj:
opozarja na koristnost/uporabnost izdelka
opozarja na kakovost izdelka
ločuje izdelek od podobnih izdelkov
bo lahko izgovorljiva
zagotavlja prepoznavnost
bo estetska in funkcionalna
6 Izdelek in storitev
64
VRSTE BLAGOVNIH ZNAMK (1)
BZ
proizvajalca
Fructal
nacionalna
Mobitel
6 Izdelek in storitev
BZ trgovca
Mercator
regionalna
Čokolešnik
mednarodna
/globalna
Nokia
65
VRSTE BLAGOVNIH ZNAMK (2)
posamična
skupinska
(za en izdelek)
Čokolino
(za skupino izdelkov)
Natureta
krovna
(ime podjetja)
Gorenje
6 Izdelek in storitev
lastna
tuja (licenčna)
Krka
Pepsi na oblačilih
66

a)
b)
c)
Strategije in priklic BZ
Primerjajte strategije BZ treh ponudnikov
kozmetičnih/avtomobilskih/športnih … izdelkov.
Navedite 3 BZ izdelkov ali storitev posamezne
panoge, ki vam najhitreje pridejo na misel
(priklic BZ).
Kako lahko ponudniki povečajo stopnjo
priklica/zavedanja BZ?
6 Izdelek in storitev
67
 Brand Search Monitor (BSM)




a)
b)
analitično orodje, ki omogoča spremljanje in
primerjavo priljubljenosti BZ na slovenskem
spletu: www.najdi.si/bsm
kriterij: pogostost iskanja na iskalniku Najdi.si
brezplačno
osvežujejo ga četrtletno
Na BSM poglej, katere so ta hip najbolj “vroče”
blagovne znamke v Sloveniji.
Preveri ponovno čez 4 mesece.
6 Izdelek in storitev
68
Program:
Modul:
Vsebinski sklop 1:
Naslov:
Ekonomski tehnik (SSI)
POSLOVANJE PODJETIJ
TRŽENJE
TRŽENJE; Prosojnice, opomniki in vaje
Seznam kompetenc, ki jih zajema učno gradivo:
TRŽ 1 Razvijanje veščin za poslovno vplivanje in poslovno komercialno naravnanost,
prodornost, osredotočenost na trg.
TRŽ 2 Uporabljanje instrumentov tržne komunikacije pri poslovnih dejavnostih in
predstavitvah.
Avtorica: Helena Fortič
Recenzentka: Mojca Šaranović Šinkovec
Lektorica:
Erna Klanjšek Tomšič
Založnik: GZS Ljubljana, Center za poslovno usposabljanje
Projekt unisVET
URL: http://www.unisvet.si
Ljubljana, avgust 2011
To delo je ponujeno pod licenco Creative Commons:
Priznanje avtorstva – Nekomercialno - Deljenje pod enakimi pogoji.
6 Izdelek in storitev
69
CIP - Kataložni zapis o publikaciji
Narodna in univerzitetna knjižnica, Ljubljana
6 Izdelek in storitev
70