OznaniloŽIVA VODA

6. 3.
Ponedeljek
7. 3.
Torek
8. 3.
Sreda
9. 3.
Četrtek
10. 3.
Petek
11. 3.
Sobota
12. 3.
NEDELJA
1400
730
2000
730
Marija in Franc Poljanec
18
Lojze Fojkar
Franc Ferko, obl.
Frančiška Rimska, red.
1800
+++ Eržen
40 mučencev
1730
1800
Češčenje svetega rešnjega Telesa
Za zdravje po namenu
Benedikt, škof
1800
Silva Ahačič in Terezija Kovač, obl.
700
830
1000
1400
730
2000
Olga in Miha Milan Brelih, obl.
V zahvalo za zdravje
Za župljane in dobrotnike
+++ Lavrin
Popoldanska pobožnost
Marinka Jenko (ob pogrebu)
Molitev pri znamenju na Suhi
730
Valentin Šparovec
1800
Starši in Gašper Klobovs
1800
Za zdravje in po namenu
1730
1800
1800
Češčenje svetega rešnjega Telesa
Alojzij Hafner
Jože in Ivan Sadar ter po namenu
Jože Logonder
Silva Dagarin, obl.
Ana in Vinko Cankar
Za župljane in dobrotnike
Popoldanska pobožnost
1. POSTNA NEDELJA
Hadrijan, mučenec
Julijan, škof
Perpetua in Felicita, muč.
Janez od Boga, red. ust.
2. POSTNA NEDELJA
Justina, redovnica
13. 3.
Marija Jožefa, red. ust.
Ponedeljek
14. 3.
Matilda, kraljica
Torek
15. 3.
Ludovika, redovnica
Sreda
16. 3
Hilarij Oglejski, škof
Četrtek
17. 3.
Jedrt (Jerca), devica
Petek
18. 3.
Ciril Jeruzalemski, š. in c. u.
Sobota
19. 3.
NEDELJA
3. POSTNA NEDELJA
JOŽEF,
JEZUSOV REDNIK
00
700
830
1000
1400
Mašne namene, ki so vpisani kot drugi, bo opravil Tomaž Mavrič
5. 3.
NEDELJA
Za župljane in dobrotnike
Bojan Svoljšak
Polde Brelih, obl.
Agata Šter, 30. dan
Popoldanska pobožnost
Za razsvetljenje Svetega Duha
Družinska binkoštna dvorana
700
830
1000
Ecce, Agnus Dei! (Jn 1,29)
Leto XI. št. 469
Glasilo župnije svetega
Janeza Krstnika na Suhi
Glejte, Jagnje Božje!
NEDELJA, 5. III. 2017
1. POSTNA NEDELJA
JEZUS SE POSTI, HUDIČ GA SKUŠA
Mt 4,1-11
Tedaj je Duh odvedel Jezusa v puščavo, da ga je hudič skušal. In ko se je štirideset dni in
štirideset noči postil, je bil potem lačen. In pristopil je skušnjavec ter mu rekel: »Ako si božji
Sin, reci, naj bodo ti kamni kruh.« On je odgovoril: »Pisano je: ‚Naj človek ne živi samo od
kruha, ampak od vsake besede, ki izhaja iz božjih ust.‘«
Potem ga hudič vzame s seboj v sveto mesto in ga postavi vrh templja ter mu reče: »Ako si
božji Sin, vrzi se dol, zakaj pisano je: ‚Svojim angelom bo zate zapovedal, in na rokah te bodo
nosili, da z nogo ne zadeneš ob kamen.‘«
Jezus mu je rekel: »Pisano je tudi: ‚Ne skušaj Gospoda, svojega Boga!‘« Zopet ga hudič vzame
s seboj na zelo visoko goro, mu pokaže vsa kraljestva sveta in njihovo slavo in mu reče: »Vse
to ti dam, če (predme) padeš in se mi pokloniš.« Tedaj mu Jezus reče: »Poberi se, satan; zakaj
pisano je: ‚Gospoda, svojega Boga, moli in njemu samemu služi!‘« Tedaj ga je hudič pustil in,
glej, angeli so pristopili ter mu stregli.
KAKO USPETI V SMRTI?
- Vpleteni smo v zgodbo, ki nas presega in na neki način tvori telo našega
telesa, matrico našega stvarjenja ter
se izgublja v noči časov. Nadaljuje se v
jutranje zarje, ki jih nikdar ne bomo videli. Vendar smo mi v zgodovini enako,
kot je zgodovina v nas.
- Smrt odpira k resničnemu smislu, presežnemu cilju, koncu, ki lahko
upraviči začetek. Slepa ulica nam prihrani tavanje in nas sili, da se ozremo
navzgor.
- Vsi, ki zanikajo nesmrtnost duše,
zato samo bolje živijo kot živali. Nesmrtnost duše je strašanska zahteva. Poziva
nas, da delamo raje zanjo, ki ne mine,
kakor za telo, ki mine prehitro. Naj
iščemo duhovne užitke in ne telesnih
oziroma naj telesne užitke podredimo
duhovnim ter omogočimo, da bo veselje duha prežarilo tudi telo, kar zahteva
strogo askezo. Razumemo, zakaj jo
mnogi popihajo.
- Nesmrtnost, o kateri govorimo, ni
nekaj, kar me zadeva šele ob koncu poti,
veljavna je že zdaj, v tem trenutku.
- Strah nas je le za tisto, kar ljubimo.
Tisti, ki ga ni strah, kaže, da ne ljubi.
Strah pred smrtjo je torej znamenje
zdravja; je dokaz, da ljubimo življenje
nepoškodovana in nedoločeno polje
možnosti pustila odprto, se obsoja na togost. Mediji vseh vrst vzdržujejo varljive
sanje: računalniki ponujajo premične
svetove, v katerih so dovoljene vse preobrazbe. Kino nam kot pooblaščencem
nudi na tisoče življenj. Virtualna moč
se spremeni v resnično nemoč. Odvrača
nas od tega, da zavzamemo jasno
odločitev, in predstavlja samomor svobode.
- Večnemu je tisoč let kakor dan in ena
sekunda lahko zadrži stoletja.“
- Vendar je naključje tako hotelo. In
naključje je skromno ime za Previdnost.
Fabrice Hadjadj
MERE SRCA
S praznim srcem postaneš ropar in slepar,
s prepolnim srcem se lahko utopiš in zadaviš.
V prevelikem srcu se lahko izgubiš, majhno srca pa lahko kam založiš.
Suho srce je v vetru razsušen brod,
mokro srce pa le v močvirju gnijoč plot.
Če si v srcu shranil rog, potem boš nabadal ljudi,
in če si vanj nalil strup, se ne čudi, če od tebe vse beži.
Ničesar mi ne moreš dati,
ne da bi mi dal srce,
in če mi nisi vzel srca,
mi ničesar ne moreš vzeti.
p. Pavle Jakob
1. POSTNA NEDELJA:
Popoldne ob 1400 uri povabljeni v kapelo k molitvi križevega pota.
V ponedeljek, 6. marca, bo ob 20. uri v kapeli družinska binkoštna dvorana.
Lepo, lepo povabljene družine, še posebej tiste, ki ste posvečene Marijinemu
brezmadežnemu Srcu. Lepo seveda vabljeni tudi vsi, ki imate radi Marijo in se ji z
zaupanjem priporočate. Ta molitev je lahko tudi priprava na 100 obletnico Marijinih
prikazovanj v Fatimi in želja, da izpolnimo to, kar je Marija tam prosila.
V sredo po maši svetopisemski/katekizemski večer. Lepo vabljeni!
V petek, 10. marca, bom dopoldne obiskal bolne in trpeče. Če želite, da se oglasim
tudi pri vas ali nekom od vaših me, seveda, lahko vedno pokličete.
Nedelja, ki je pred nami je 2. postna.
OZNANILA:
oziroma da nam je življenje prijetno.
Pomanjkanje strahu je simptom hude
bolezni, dokaz, da življenja ne moremo
prenašati ali smo do njega brezbrižni. V
tem primeru gre bodisi za iluzijo bodisi
za grozljivo resničnost.
- Na neki način, je strah kljub vsemu
božji otrok, odkupljen v noči velikega
petka. Ni lep na pogled, ne, včasih zasmehovan, včasih preklet, vsi po vrsti
pa se mu odrekajo … A ne pustite se
preslepiti. On je ob postelji vsakega smrtnega boja in posreduje za človeka.
- Zadnje vrstice veroizpovedi odgovarjajo na najskrivnejše želje mojega
srca: »In pričakujem vstajenje mrtvih
in življenje v prihodnjem veku. Amen.«
Kako ne bi zvesto ljubil Cerkve, ki nas
priganja, da izgovarjamo nekaj, česar si
še v najglobljih sanjah ne bi drznili?
- Previdnost preplavlja ves snovni
svet. Tisti, ki jo zna občudovati, ji bo
rad zaupal. Svet je povlekla iz niča, kako
ne bo imela moči, da naše telo povleče
iz groba? Naše upanje v drugo življenje
se opira na naše čudenje nad tem
življenjem, ki je njegov zametek. Naša
pripravljenost na mučeništvo izhaja iz
občudovanja nad travno bilko. »Če pa
Bog tako oblači travo na polju, ki danes
obstaja in jo jutri vržejo v peč, koliko
bolj bo vas, maloverni!« (Lk 12,28)“
- V današnjem času svobodo primerjamo s popolno neodvisnostjo. Ideja se
zdi velikodušna, ampak pelje bodisi v
zakrčenost bodisi uničenje. Iz vsake izbire namreč izhajajo obveznosti in omejitve. Odločiti se pomeni odpovedati
se vsem možnostim zaradi ene same
uresničitve.
- Celo tvoje kršitve niso zabavne, če za
njimi ni jasnih pravil.
- Svoboda, ki bi rada ostala
2. POSTNA NEDELJA:
Ob 1400 uri povabljeni v kapelo k popoldanski pobožnosti. Molili bomo križev
pot in ob njem premišljevali kaj vse je Jezus pretrpel za naše odrešenje.
Ponedeljek, 13. marca, je spominski dan Marijinih prikazovanj v Fatimi. Ob 20.
uri se zberemo pri znamenju na Suhi in molimo rožni venec. Prav tako, kot je Marija
v Fatimi po treh pastirčkih naročila tudi nam.
V sredo po maši povabljeni na svetopisemsko/katekizemski večer.
Na praznik svetega Jožefa (19. III.), moža Device Marije in zavetnika družin,
začenjamo teden družine, ki ga bomo sklenili na praznik Gospodovega oznanjenja
Mariji (25. III.). Teden družine je lepa priložnost za poglobljeno družinsko molitev
in graditev medsebojne povezanosti. Tako na praznik sv. Jožefa kot tudi med tednom
lepo vabljeni k bogoslužju in molitvi za naše družine.
Nedelja, ki je pred nami je 3. postna.
BRALCI BERIL: (zamenjavo poiščemo sami :)
Sobota 1900
Nedelja 700
Nedelja 900
Nedelja 1000
DATUM
Mateja Kolar
Primož Krajnik
Ana Dagarin
Helena Potočnik
12. III. 2017
Mateja Kolar
Vera Hartman
Aleš Bohinc
Marin Klarič
19. III. 2017