Obrazec PDM-1 - KSP Hrastnik

Obr. PDM-1: sporočilo o prostem delovnem mestu
Registrska številka prijave:
Delodajalec:
MT13763
MŠO: 5144728000
šifra SKD: 36.000
KSP HRASTNIK KOMUNALNO - STANOVANJSKO PODJETJE, D.D.
CESTA 3. JULIJA 7
1430 HRASTNIK
Upravna enota prostega delovnega mesta oz. vrste dela: 5510 HRASTNIK
Na prosto delovno mesto bomo zaposlili: 1
Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: VZDRŽEVALEC - MONTER VODOVODNEGA OMREŽJA IN NAPRAV - M/Ž
Podroben opis delovnega mesta: IZVAJANJE DEL NA IZDELAVI ZAHTEVNIH VODOVODNIH PRIKLJUČKIH Z
NAPELJAVO, MONTAŽO VODOMEROV VZDRŽEVANJE GLAVNEGA VODOVODNEGA OMREŽJA IN NJEGOVA
KONTROLA VZDRŽEVANJE, OBHODI IN KONTROLA ZAŠČITNIH PASOV ZAJETIJ, OKOLICE IN NOTRANJOSTI
VODOOSKRBOVALNIH OBJEKTOV KONTROLA KVALITETE PITNE VODE, DEZINFEKCIJA PITNE VODE, ROČNI
IZKOPI PRI OKVARAH NA VODOVODNEM OMREŽJU GLEDE NA POTREBE DELOVNEGA PROCESA
IZVAJANJE DEL NA IZDELAVI KANALIZACIJSKIH PRIKLJUČKOV, VZDRŽEVANJE KANALIZACIJSKEGA
OMREŽJA ROČNI IZKOPI NA KANALIZACIJSKEM OMREŽJU
Izobrazba po Klasius:
Alternativna izobrazba:
Nacionalna pokl. kvalifikacija (certifikat):
140 srednja poklicna, 853 Komunalne sanitarne storitve,
130 nižja poklicna, 582 Gradbeništvo,
Trajanje zaposlitve: nedoločen čas
Vrsta zaposlitve: polni delovni čas
Zahtevane delovne izkušnje: 1 leto
Poskusno delo: 6 mesecev
Zahtevan vozniški izpit kategorije: B
Zahtevano znanje jezikov: SL - slovenski jezik razumevanje-tekoče, govorjenje-tekoče, pisanje-dobro
Zahtevana rač. znanja:
1 - urejevalniki besedil - 1 - osnovno, 2 - delo s preglednicami - 1 - osnovno, 4 - delo z
bazami podatkov - 1 - osnovno, 3 - računalniško oblikovanje - 1 - osnovno
Druga potrebna dodatna znanja, druge zmožnosti/kompetence oz. drugi pogoji za zasedbo: zaželjeno: strojnik gradbene
mehanizacije izpit C kategorije
Zavod naj prosto delovno mesto oz. delo objavi: v prostorih Zavoda in na spletnih straneh
Rok za prijavo kandidatov: 8 dni.
Način prijave kandidatov:
kandidati naj pošljejo vlogo po pošti
kandidati naj pošljejo vlogo po e-pošti
Posebne zahteve delodajalca: želimo zaposliti delavca iz članic EU in EGP
Kontaktna oseba delodajalca za stike z ZRSZ: MELITA HAFNER, 5642317, [email protected]
Kontakt delodajalca za BO: MELITA HAFNER, 5642317, [email protected]
Posredovanje ZRSZ:
Poskusno delo: 6 mesecev
Datum sprejema prijave: 8.3.2017
1/2
Datum objave v prostorih zavoda: 9.3.2017
Rok za prijavo kandidatov: 17.3.2017
2/2