Referenčni informativni izračuni za Študentski kredit Izračun je

Referenčni informativni izračuni za Študentski kredit
Znesek
kredita
(EUR)
Ročnost
(meseci))
Fiksna
obrestna
mera
Skupna
obrestna
mera (
Efektivna
obrestna
mera (EOM)
Mesečna
anuiteta
(EUR)
1.000
3.000
12
24
5,00 %
5,00 %
5,00 %
5,00 %
7,50 %
5,63 %
85,61
131,61
Strošek
odobritve
kredita
(EUR)a (
35,00
15,00
Strošek
Strošek
Strošek
Skupni znesek,
Skupni
vodenja os.
vodenja
zavarovanja
ki ga plača
stroški
računa
kredita (EUR/ kredita (EUR)
kreditojemalec
kredita (EUR)
(EUR/mesec)
mesec)
(EUR)
0,00
0,00
0,00
39,40
1.039,40
0,00
0,00
0,00
174,22
3.174,22
 Izračun je narejen za kreditojemalca, ki IMA v SKB odprt ISIC osebni račun.
 Efektivna obrestna mera (EOM) je izračunana v skladu z Zakonom o potrošniških kreditih. Vsebuje skupne stroške kredita, izražene kot letni odstotek
zneska odobrenega kredita.
 Izračun EOM upošteva veljavne pogoje, izračun kredita in črpanje kredita na dan 3.3.2017. EOM se lahko spremeni, če se spremeni obrestna mera ali
skupni stroški kredita oziroma je dinamika porabe kredita drugačna od predvidene.
 Zavarovanje kredita je možno samo s kreditno spOsobnim porokom.
 V izračun EOM so vključeni stroški odobritve kredita, mesečni strošek vodenja kredita, mesečni strošek vodenja ISIC osebnega računa in predvideni
stroški obresti.
 Izračuni so zgolj informativne narave in za banko niso obvezujoči. Banka odobrava kredite skladno s poslovno politiko