program edl 2017

EVROPSKI DAN LOGOPEDIJE
Ponedeljek, 6. marec 2017,
Amfiteater Best Western hotela Piramida Maribor.
PROGRAM
8.30 – 9.00: Prijava udeležencev
9.00 – 10.30: OBČNI ZBOR DRUŠTVA LOGOPEDOV SLOVENIJE
-
Uvodni pozdrav s predstavitvijo poslovnika o delu občnega zbora
Izvolitev delovnega predsedstva in ostalih organov za delo občnega zbora
Poročilo o delu društva za leto 2016 in načrt dela za leto 2017
Poročilo o delovanju delovnih skupin
Poročilo strokovnega sveta
Poročilo odbora za mednarodno sodelovanje
Poročilo sekcij
Finančno poročilo za leto 2016 in finančni načrt za leto 2017
Poročilo nadzornega odbora
Razprava in potrditev poročil
10.30 – 11.00: Odmor
11.00 – 12.30: STROKOVNA TEMA EDL – DISFAGIJA
-
MOTNJE POŽIRANJA PRI OTROKU - vzroki in diagnostični postopki
(prof. dr. Irena Hočevar-Boltežar, dr. med., svetnica)
10 STVARI, KI JIH MORATE VEDETI O RAZVOJU HRANJENJA PRI
OTROKU (Barbara Korošec, specialistka klinične logopedije)
12.30 – 13:00 Razprava
13.00 – 13.30: KULTURNI PROGRAM (Stand up: TADEJ TOŠ)
13.30 – 14.30: ZAKLJUČEK S POGOSTITVIJO
Predsednica DlogS:
Sabina Seme
Direktor CSG Maribor:
Samo Rumež