4 08/03/2017,21:45 298.11 Kb

Štev.: 4/2017-DV
Datum: 8.3.2017
GASILSKE ZVEZE PODRAVSKE REGIJE
(poslano po e-pošti)
ZADEVA: obvestilo o tečaju za GASILSKEGA ČASTNIKA
Spoštovani !
V skladu s planom izobraževanja v Podravski regiji za leto 2017, vas obveščamo, da
se bo tečaj za vodjo enote začel 3.4.2017. Tečaj bo potekal v prostorih gasilskega
doma PGD Ptuj. Predavanja bodo praviloma 2 krat tedensko ob delavnikih od 17. ure
dalje. Teoretični del bo zaključen junija 2017, praktične vaje iz gasilske taktike in
tehničnega reševanja pa se bodo izvajale celodnevno v vikendih v mesecu septembru
na regijskem vadbenem poligonu v Ormožu. Natančen urnik bo dostavljen naknadno.
Največje število tečajnikov je 60. Sprejemni izpiti bodo 26.3.2017 ob 9.00 v
gasilskem domu PGD Ptuj. Tečaja se bodo lahko udeležili kandidati, ki bodo
opravili sprejemne izpite z 60 % uspešnostjo, če pa bo takšnih več kot 60, pa bodo
lahko tečaj obiskovali kandidati, ki bodo na sprejemnih izpitih dosegli največje
število točk do zapolnjenih 60 prostih mest.
Prijave kandidatov v Vulkanu bodo možne po znanih rezultatih sprejemnega
testiranja.
K tečaju in sprejemnim izpitom lahko pristopijo kandidati, ki izpolnjujejo enega od
pogojev:
 najmanj 2 leti aktivnega staža* od zaključnega izpita za nižjega gasilskega
častnika in najmanj V. stopnjo izobrazbe (kandidat mora dostaviti kopijo
dokazila o izobrazbi na dan sprejemnih izpitov)
 najmanj 5 let aktivnega staža* od zaključnega izpita za nižjega gasilskega
častnika in najmanj IV. stopnjo izobrazbe (kandidat mora dostaviti kopijo
dokazila o izobrazbi na dan sprejemnih izpitov)
 najmanj 8 let aktivnega staža* od zaključnega izpita za nižjega gasilskega
častnika
* pri aktivnem stažu se upošteva datum zaključka prejšnjega tečaja (in ne leto) oz.
datum pridobljenega čina.
Pri izvajanju tečaja je pogoj za udeležbo na izpitih minimalno 60 % prisotnost na
predavanjih in 90% udeležba na praktičnih vajah.
Obveščanje v zvezi z izvajanjem tečaja bo urejeno preko spletne strani podravske
regije (https://sites.google.com/site/dvskupna/izobrazevanje), kjer bo objavljeno
gradivo, rezultati izpitov ter bodo dnevno objavljene tudi morebitne spremembe
urnika ipd. O datumih zaključnih izpitov in preverjanju praktičnega znanja na IG-u
bodo tečajniki obveščeni naknadno.
Stroški tečaja se bodo pokrivali iz strani posameznih GZ, ki bodo prijavila
kandidate. Stroški se krijejo za vsakega kandidata, ki bo opravil sprejemni izpit
in pristopil k tečaju, ne glede na njegov uspešen ali neuspešen zaključek.
Gasilske zveze prosim, da obvestilo posredujejo svojim gasilskim društvom.
NA POMOČ
Regijski poveljnik
Dušan Vižintin, VKGČ
Priloge:
1 x priprava za sprejemne izpite
PRILOGA:
 iz splošnih tem je potrebno obnoviti znanje o organih PGD, načinu registracije
PGD, pravicah in obveznostih gasilcev, vrstah usposabljanja gasilcev,
gasilskih formacijah in vrstah članov v gasilski organizaciji
 iz tem o gasilski tehniki in vozilih je potrebno obnoviti znanje o vrstah
gasilskih vozil, ceveh, spojkah, in ročnikih
 iz gasilske taktike obnoviti teme o postopkih vodenja intervencij ter poznati
naloge in dolžnosti vodij intervencij, o nastopih gasilskih enot in vrstah
napadov, o načinu dela gasilcev pri zunanjih (trodelni napad) in notranjih
napadih, o pogojih za gorenje in stopnjah razvitosti požarov, gašenje stopnišč,
dimnikov,…..
 iz tem o elektriki obnoviti znanje o vzrokih za nesrečo z el. tokom in zaščitah
pred udarom električnega toka
 iz tem gradbeništva in preskrbe z vodo poznati požarne sektorje in požarne
zidove, ukrepih in vrstah zaščite pred požari in hidrantna omrežje
 potrebno je poznati vrste nesreč, požarne razrede, način prevažanja nevarnih
snovi, oskrbo pri zlomih udov ter naloge gasilskih vodij in gasilcev v zvezi z
varovanjem zdravja gasilcev