Ocenjevanje znanja

808076-927-2016 2017-03-06 11:17:38
Osnovna šola Matije Valjavca Preddvor
Lesjak Petra
Datum in čas: 6. 3. 2017 11:17:38
Šolsko leto: 2016/2017
Datum
Razred
Predmet
Ura
Naziv
7. 3. 2017
3.k
Slovenščina (SLJ)
2. ura
Poslušanje neumetnostnega besedila
Preverjanje:
21. 2. 2017
7. 3. 2017
(9:10-9:55)
4.k
Slovenščina (SLJ)
Preverjanje:
21. 2. 2017
7. 3. 2017
Velika začetnica
(9:10-9:55)
5.k
Slovenščina (SLJ)
Preverjanje:
21. 2. 2017
9. 3. 2017
2. ura
2. ura
Velika začetnica
(9:10-9:55)
6.a
Matematika (MAT)
4. ura
POZ 3
(11:15-12:00)
9. 3. 2017
6.b
Matematika (MAT)
3. ura
POZ 3
(10:10-10:55)
9. 3. 2017
4.a
Slovenščina (SLJ)
1. ura
(8:20-9:05)
10. 3. 2017
6.b
Slovenščina (SLJ)
4. ura
Šolski spis
(11:15-12:00)
15. 3. 2017
5.a
Angleščina (TJA)
3. ura
(10:10-10:55)
15. 3. 2017
5.b
Angleščina (TJA)
4. ura
(11:15-12:00)
15. 3. 2017
9.a
Matematika (MAT)
3. ura
POZ 3
(10:10-10:55)
15. 3. 2017
9.b
Matematika (MAT)
3. ura
POZ 3
(10:10-10:55)
15. 3. 2017
9.a
Matematika (MAT)
3. ura
(10:10-10:55)
15. 3. 2017
9.b
Matematika (MAT)
3. ura
(10:10-10:55)
15. 3. 2017
8.a
Matematika (MAT)
3. ura
(10:10-10:55)
15. 3. 2017
8.b
Matematika (MAT)
3. ura
(10:10-10:55)
15. 3. 2017
9.a
Matematika (MAT)
3. ura
(10:10-10:55)
15. 3. 2017
9.b
Matematika (MAT)
4. ura
(11:15-12:00)
16. 3. 2017
4.k
Družba (DRU)
Preverjanje:
9. 3. 2017
16. 3. 2017
7.a
Naravoslovje (NAR)
1. ura
Kontrolna naloga
(8:20-9:05)
7.b
Naravoslovje (NAR)
Preverjanje:
15. 3. 2017
17. 3. 2017
Pravice in dolžnosti, lega domačega kraja
(12:05-12:50)
Preverjanje:
15. 3. 2017
16. 3. 2017
5. ura
5. ura
Kontrolna naloga
(12:05-12:50)
9.a
Angleščina (TJA)
2. ura
2. POZ
(9:10-9:55)
17. 3. 2017
9.b
Angleščina (TJA)
2. ura
2. POZ
(9:10-9:55)
Stran 1/2
808076-927-2016 2017-03-06 11:17:38
Osnovna šola Matije Valjavca Preddvor
Lesjak Petra
Datum in čas: 6. 3. 2017 11:17:38
Šolsko leto: 2016/2017
Datum
Razred
Predmet
Ura
17. 3. 2017
3.a
Matematika (MAT)
2. ura
Preverjanje:
10. 3. 2017
20. 3. 2017
Naziv
(9:10-9:55)
7.a
Angleščina (TJA)
4. ura
2. pisno ocenjevanje znanja
(11:15-12:00)
20. 3. 2017
7.b
Angleščina (TJA)
2. ura
2. pisno ocenjevanje znanja
(9:10-9:55)
20. 3. 2017
4.a
Angleščina (TJA)
4. ura
(11:15-12:00)
20. 3. 2017
4.b
Angleščina (TJA)
3. ura
(10:10-10:55)
23. 3. 2017
4.k
Angleščina (TJA)
1. ura
(8:20-9:05)
23. 3. 2017
5.k
Angleščina (TJA)
1. ura
(8:20-9:05)
23. 3. 2017
8.a
Matematika (MAT)
2. ura
POZ 3
(9:10-9:55)
23. 3. 2017
8.b
Matematika (MAT)
2. ura
POZ 3
(9:10-9:55)
23. 3. 2017
8.a
Matematika (MAT)
2. ura
(9:10-9:55)
23. 3. 2017
8.b
Matematika (MAT)
2. ura
(9:10-9:55)
23. 3. 2017
8.a
Matematika (MAT)
2. ura
3. pisno ocenjevanje znanja
(9:10-9:55)
23. 3. 2017
8.b
Matematika (MAT)
2. ura
3. pisno ocenjevanje znanja
(9:10-9:55)
23. 3. 2017
3.a
Spoznavanje okolja (SPO)
Preverjanje:
16. 3. 2017
27. 3. 2017
(10:10-10:55)
3.a
Slovenščina (SLJ)
Preverjanje:
20. 3. 2017
28. 3. 2017
3. ura
1. ura
(8:20-9:05)
9.a
Slovenščina (SLJ)
1. ura
3. pisno preverjanje znanja z ocenjevanjem
(8:20-9:05)
28. 3. 2017
9.b
Slovenščina (SLJ)
1. ura
Pisno preverjanje znanja z ocenjevanjem
(8:20-9:05)
28. 3. 2017
9.b
Slovenščina (SLJ)
1. ura
Pisni preizkus znanja
(8:20-9:05)
28. 3. 2017
9.a
Slovenščina (SLJ)
1. ura
Pisni preizkus znanja
(8:20-9:05)
29. 3. 2017
7.a
Matematika (MAT)
2. ura
(9:10-9:55)
29. 3. 2017
7.b
Matematika (MAT)
3. ura
(10:10-10:55)
Stran 2/2
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)