naročilnica za objavo oglasa

NATISNI
NAROČILNICA ZA OBJAVO OGLASA
PODJETJE:
ID za DDV:
NASLOV:
POŠTNA ŠTEVILKA:
KRAJ:
TELEFON:
E-POŠTA:
KONTAKTNA OSEBA:
NAROČAMO OBJAVO OGLASA:
OZNAČITI Z X
VELIKOST
X
MERE
CENA V €
VELIKOST
X
MERE
CENA V €
1/1
A: 275 x 400 mm
3.800
1/12
A: 88 x 96,25 mm
500
1/2
A: 135 x 400 mm
2.000
1/16
A: 135 x 46 mm
350
1/3
A: 88 x 400 mm
1.700
1/24
A: 88 x 46 mm
250
1/4
A: 135 x 197,5 mm
1.200
PRVA STRAN
A: 88 x 46 mm
400
1/6
A: 135 x 130 mm
1.000
1 CM
2 KOLONI
A: 88 x 10 mm
60
1/8
A: 135 x 96,2 mm
650
1 CM
3 KOLONE
A: 135 x 10 mm
80
ŠTEVILO OBJAV:
OBJAVE V ŠTEVILKAH OZ. MESECIH:
OPOMBE:
KRAJ:
DATUM:
PODPIS:
ŽIG: