NARAVOSLOVNI DAN: SKRB ZA ZDRAVJE IN PRVA POMOČ 8. A

NARAVOSLOVNI DAN: SKRB ZA ZDRAVJE IN PRVA POMOČ
8. razred
četrtek, 9. 3. 2017
URE
1.
8.209.05
8. A
8. B
Izvajalec
UČILNICA
(spremstvo)
Prva pomoč
študent zdrav. fakultete
Izvajalec
UČILNICA
(spremstvo)
Prepovedane droge in energijske pijače
Lucija Lipičnik Rozman
B17
A2
Zavec
2.
9.109.55
Prva pomoč
študent zdrav. fakultete
Rožman
Prepovedane droge in energijske pijače
Lucija Lipičnik Rozman
B17
A2 5.A (HROVAT) V A3
Antolič
3.
Zmanjševanje rabe tobaka
10.25- in e-cigarete
11.10 Mihaela Lovše
A15
Potočnik
Prva pomoč
študent zdrav. fakultete
B17 7. B (ČERGIČ) V B18
Šantej
4.
Zmanjševanje rabe tobaka
11.15- in e-cigarete
12.00 Mihaela Lovše
A15
Grdan
Prva pomoč
študent zdrav. fakultete
B17 7. A (ČERGIČ) V B16
Zavec
5.
Prepovedane droge in energijske
12.05- pijače
12.50 Lucija Lipičnik Rozman
A2
Weber
Zmanjševanje rabe tobaka
in e-cigarete
Mihaela Lovše
A15 9. B (TROŠT) V A 13
Babšek
6.
Prepovedane droge in energijske
12.55- pijače
13.40 Lucija Lipičnik Rozman
A2
Simčič
Zmanjševanje rabe tobaka
in e-cigarete
Mihaela Lovše
A15 9. B (TROŠT) V A 10
Čergič
Brence