Program regijskega obiska vlade_skupni

Program obiska
Vlade Republike Slovenije
v
6. marec 2017
ponedeljek, 6. 3. 2017
8.20 – 8.50
9.00 – 10.30
18.00 – 19.00
1.
Zajtrk Vlade Republike Slovenije
Lokacija: Dvorec Lanthieri, Glavni trg, Vipava (sejna soba 1. nadstropje)
Delovni posvet Vlade Republike Slovenije
Lokacija: Dvorec Lanthieri, Glavni trg, Vipava (pritličje)
+ skupinsko fotografiranje
Zaključno srečanje – Regionalni razvojni dialog za severno Primorsko
Lokacija: Dvorana SNG Nova Gorica, Trg Edvarda Kardelja 5, Nova Gorica
dr. Miro Cerar, predsednik Vlade RS
ponedeljek, 6. 3. 2017
8.20 – 8.50
9.00 – 10.30
12.00 – 12.45
13.15 – 14.15
14.30 – 15.45
16.30 – 17.30
17.40 – 18.00
18.00 – 19.00
ponedeljek, 6. 3. 2017
12.00
Zajtrk Vlade Republike Slovenije
Lokacija: Dvorec Lanthieri, Glavni trg, Vipava (sejna soba 1. nadstropje)
Delovni posvet Vlade Republike Slovenije
Lokacija: Dvorec Lanthieri, Glavni trg, Vipava (pritličje)
Udeležba predsednika Vlade Republike Slovenije na posvetu »Potenciali in
izzivi turizma v dolini Soče«
Lokacija: dvorana Stergulčeve hiše, Trg golobarskih žrtev 8, Bovec
Obisk Mlekarne Planika, d.o.o.
Lokacija: Gregorčičeva ul. 32, Kobarid
Kosilo predsednika vlade z mladimi
Lokacija: Penzion Kobala, Poljubinj 6a, Tolmin
Obisk Medpodjetniškega izobraževalnega centra Nova Gorica
Lokacija: Cankarjeva ulica 8a, Nova Gorica
Priprava ministrov in predsednika vlade na zaključno srečanje
Lokacija: Nova Gorica (točna lokacija bo sporočena naknadno)
Zaključno srečanje – Regionalni razvojni dialog za severno Primorsko
Lokacija: Dvorana SNG Nova Gorica, Trg Edvarda Kardelja 5, Nova Gorica
Strokovni posvet »Potenciali krožnega gospodarstva v severno Primorski
regiji«
Posvet vodi: DS v Kabinetu predsednika vlade Tadej Slapnik
Sodelujejo: MGRT, MOP, MzI, MZZ
Lokacija: Dvorana GZS, Območna zbornica za severno Primorsko, Sedejeva 2 a,
Nova Gorica
Boris Koprivnikar, minister za javno upravo
Ponedeljek, 6. 3. 2017
8.20 – 8.50
9.00 – 10.30
14.10 – 11.15
12.15 – 13.15
15.45 – 16.30
16.45 – 17.15
18.00 – 19.00
Zajtrk Vlade Republike Slovenije
Lokacija: Dvorec Lanthieri, Glavni trg, Vipava (sejna soba 1. nadstropje)
Delovni posvet Vlade Republike Slovenije
Lokacija: Dvorec Lanthieri, Glavni trg, Vipava (pritličje)
Ogled centra starejših Pristan
Lokacija: Goriška cesta 27, Vipava
Srečanje z načelniki upravnih enot
Lokacija: Upravna enota Idrija, Študentovska ulica 2, Idrija
Srečanje z župani Goriške regije
Lokacija: Mestna občina Nova Gorica, Trg Edvarda Kardelja 1, Nova Gorica
Srečanje s predstavniki regionalnega stičišča NVO Planota
Lokacija: Mestna občina Nova Gorica, Trg Edvarda Kardelja 1, Nova Gorica
Zaključno srečanje – Regionalni razvojni dialog za severno Primorsko
Lokacija: Dvorana SNG Nova Gorica, Trg Edvarda Kardelja 5, Nova Gorica
Ministrstvo za zunanje zadeve
Ponedeljek, 6. 3. 2017
8.20 – 8.50
9.00 – 10.30
10.45 – 11.30
12.00 – 14.00
15.30 – 16.15 (TBC)
16.45 – 17.30
18.00 – 19.00
Zajtrk Vlade Republike Slovenije
Lokacija: Dvorec Lanthieri, Glavni trg, Vipava (sejna soba 1. nadstropje)
Delovni posvet Vlade Republike Slovenije
Dogodka se bo udeležila DS Darja Bavdaž Kuret
Lokacija: Dvorec Lanthieri, Glavni trg, Vipava (pritličje)
Obisk podjetja Pipistrel
Dogodka se bo udeležila DS Darja Bavdaž Kuret
Lokacija: Ajdovščina
Strokovni posvet »Potenciali krožnega gospodarstva v severno Primorski
regiji«
Posvet vodi: DS v Kabinetu predsednika vlade Tadej Slapnik
Lokacija: Dvorana GZS, Območna zbornica za severno Primorsko, Sedejeva 2 a,
Nova Gorica
Obisk podjetja Gostol-Gopan
Dogodka se bo udeležila DS Darja Bavdaž Kuret skupaj z DS mag. Alešem
Cantaruttijem
Lokacija: Nova Gorica
Obisk podjetja Intra Lightning
Dogodka se bo udeležila DS Darja Bavdaž Kuret
Lokacija: Šempeter pri Novi Gorici
Zaključno srečanje – Regionalni razvojni dialog za severno Primorsko
Dogodka se bo udeležila DS Darja Bavdaž Kuret
Lokacija: Dvorana SNG Nova Gorica, Trg Edvarda Kardelja 5, Nova Gorica
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
Ponedeljek, 6. 3. 2017
8.20 – 8.50
9.00 – 10.30
10.00 – 12.00
10.45 – 11.30
12.00 – 14.00
13.00 – 14.00
14.15 – 16.30
14.30 – 16.00
16.15 – 17.30
18.00 – 19.00
Zajtrk Vlade Republike Slovenije
Lokacija: Dvorec Lanthieri, Glavni trg, Vipava (sejna soba 1. nadstropje)
Delovni posvet Vlade Republike Slovenije
Dogodka se bo udeležila DS mag. Tanja Strniša
Lokacija: Dvorec Lanthieri, Glavni trg, Vipava (pritličje)
Obisk Ribogojnice Tolmin
Dogodka se bo udeležil DS mag. Marjan Podgoršek
Lokacija: Dijaška ulica 15, Tolmin
Obisk podjetja Mlinotest živilska industrija d.d.
Dogodka se bo udeležila DS mag. Tanja Strniša
Lokacija: Tovarniška cesta 14, Ajdovščina
Strokovni posvet »Potenciali krožnega gospodarstva v severno Primorski
regiji«
Posvet vodi: DS v Kabinetu predsednika vlade Tadej Slapnik
Posveta se bo udeležila DS mag. Tanja Strniša
Lokacija: Dvorana GZS, Območna zbornica za severno Primorsko, Sedejeva 2 a,
Nova Gorica
Delovno kosilo z županom Občine Bovec (tema: ureditev vlak in gozdnih poti)
Dogodka se bo udeležil DS mag. Marjan Podgoršek
Lokacija: Občina Bovec
Obisk Občine Bovec ter terenski ogled vlak oz. novo urejene gozdne poti
Dogodka se bo udeležil DS mag. Marjan Podgoršek
Lokacija: Trg golobarskih žrtev 8, Bovec
Ustanovitev konzorcija vinarjev Vipavske doline
Dogodka se bo udeležila DS mag. Tanja Strniša
Lokacija: Dornberk
Obisk kmetije Smodin
Dogodka se bo udeležila DS mag. Tanja Strniša
Lokacija: Vogrsko 131, Volčja Draga
Zaključno srečanje – Regionalni razvojni dialog za severno Primorsko
Dogodka se bo udeležila DS mag. Tanja Strniša
Lokacija: Dvorana SNG Nova Gorica, Trg Edvarda Kardelja 5, Nova Gorica
Mag. Vesna Györköš Žnidar, ministrica za notranje zadeve
Ponedeljek, 6. 3. 2017
8.20 – 8.50
9.00 – 10.30
11.00 – 12.00
12.15 – 13.15
15.30 – 16.30
18.00 – 19.00
Zajtrk Vlade Republike Slovenije
Lokacija: Dvorec Lanthieri, Glavni trg, Vipava (sejna soba 1. nadstropje)
Delovni posvet Vlade Republike Slovenije
Lokacija: Dvorec Lanthieri, Glavni trg, Vipava (pritličje)
Obisk na Policijski upravi Nova Gorica
Lokacija: Nova Gorica
Obisk na PP Nova Gorica in OKC
Srečanje na PP Ajdovščina in PP Tolmin
Zaključno srečanje – Regionalni razvojni dialog za severno Primorsko
Lokacija: Dvorana SNG Nova Gorica, Trg Edvarda Kardelja 5, Nova Gorica
Andreja Katič, ministrica za obrambo
Ponedeljek, 6. 3. 2017
8.20 – 8.50
9.00 – 10.30
10.45 – 11.30
12.45 – 13.15
13.15 – 13.45
16.00 – 17.30
18.00 – 19.00
Zajtrk Vlade Republike Slovenije
Lokacija: Dvorec Lanthieri, Glavni trg, Vipava (sejna soba 1. nadstropje)
Delovni posvet Vlade Republike Slovenije
Lokacija: Dvorec Lanthieri, Glavni trg, Vipava (pritličje)
Obisk podjetja C-Astral
Lokacija: Gregorčičeva ul. 20, Ajdovščina
Srečanje z županom Občine Kobarid
Lokacija: Trg svobode 2, Kobarid
Obisk Fundacije Pot miru v Posočju in podpis pogodbe o sofinanciranju
mednarodnega projekta »Pot miru v Posočju« za leto 2017
Lokacija: Gregorčičeva 8, Kobarid
Obisk in predstavitev Centra za jezikovno usposabljanje, poveljstva
Teritorialnega polka 1. brigade in Centra za neeksplodirana ubojna sredstva
Lokacija: Ajševica 18, Nova Gorica
Zaključno srečanje – Regionalni razvojni dialog za severno Primorsko
Lokacija: Dvorana SNG Nova Gorica, Trg Edvarda Kardelja 5, Nova Gorica
Ministrstvo za finance
Ponedeljek, 6. 3. 2017
8.20 – 8.50
9.00 – 10.30
11.30 – 17.00
18.00 – 19.00
Zajtrk Vlade Republike Slovenije
Lokacija: Dvorec Lanthieri, Glavni trg, Vipava (sejna soba 1. nadstropje)
Delovni posvet Vlade Republike Slovenije
Dogodka se bo udeležil DS Tilen Božič
Lokacija: Dvorec Lanthieri, Glavni trg, Vipava (pritličje)
Obisk Finančnega urada Nova Gorica
Dogodka se bo udeležil DS Tilen Božič
Lokacija: Ulica Gradnikove brigade 2, Nova Gorica
Zaključno srečanje – Regionalni razvojni dialog za severno Primorsko
Dogodka se bo udeležil DS Tilen Božič
Lokacija: Dvorana SNG Nova Gorica, Trg Edvarda Kardelja 5, Nova Gorica
Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo
Ponedeljek, 6. 3. 2017
8.20 – 8.50
9.00 – 10.30
12.00 – 13.30
12.00 – 14.00
Zajtrk Vlade Republike Slovenije
Lokacija: Dvorec Lanthieri, Glavni trg, Vipava (sejna soba 1. nadstropje)
Delovni posvet Vlade Republike Slovenije
Dogodka se bo udeležil DS mag. Aleš Cantarutti
Lokacija: Dvorec Lanthieri, Glavni trg, Vipava (pritličje)
Udeležba predsednika Vlade Republike Slovenije na posvetu »Potenciali in
izzivi turizma v dolini Soče«
Dogodka se bo udeležila DS Eva Štravs Podlogar
Lokacija: Stergulčeva hiša, Trg golobarskih žrtev 22/23, Bovec
Strokovni posvet »Potenciali krožnega gospodarstva v severno Primorski
regiji«
14.45 – 15.15
15.30 – 16.15
16.15 – 16.45
16.30 – 17.30
18.00 – 19.00
Posvet vodi: DS v Kabinetu predsednika vlade Tadej Slapnik
Dogodka se bo udeležil DS Aleš Cantarutti
Lokacija: Dvorana GZS, Območna zbornica za severno Primorsko, Sedejeva 2 a,
Nova Gorica
Obisk podjetja Gonzaga d.o.o. Nova Gorica
Dogodka se bo udeležil DS Aleš Cantarutti
Lokacija: Sedejeva ulica 2a, Nova Gorica
Obisk Podjetja Gostol-Gopan d.o.o. Nova Gorica
Dogodka se bo udeležil DS Aleš Cantarutti skupaj z DS Darjo Bavdaž Kuret
Lokacija: prvomajska ul. 37, Nova Gorica
Obisk Kulturno-informacijske stične točke za Novo Gorico in sosednjo Gorico
Dogodka se bo udeležila DS Eva Štravs Podlogar
Lokacija: stavba železniške postaje v Novi Gorici
Obisk Medpodjetniškega izobraževalnega centra Nova Gorica
Dogodka se bo udeležil DS mag. Aleš Cantarutti
Lokacija: Cankarjeva ulica 8a, Nova Gorica
Zaključno srečanje – Regionalni razvojni dialog za severno Primorsko
Dogodka se bo udeležil DS mag. Aleš Cantarutti
Lokacija: Dvorana SNG Nova Gorica, Trg Edvarda Kardelja 5, Nova Gorica
Mag. Goran Klemenčič, minister za pravosodje
Ponedeljek, 6. 3. 2017
8.20 – 8.50
9.00 – 10.30
11.30 – 13.00
13.15 – 14.15
16.15 – 17.15
18.00 – 19.00
Zajtrk Vlade Republike Slovenije
Lokacija: Dvorec Lanthieri, Glavni trg, Vipava (sejna soba 1. nadstropje)
Delovni posvet Vlade Republike Slovenije
Lokacija: Dvorec Lanthieri, Glavni trg, Vipava (pritličje)
Obisk Okrožnega sodišča v Novi Gorici
Lokacija: Kidričeva 14, Nova Gorica
Obisk Okrožnega državnega tožilstva v Novi Gorici
Lokacija: prvomajska ulica 50, Nova Gorica
Obisk Zavoda za prestajanje kazni zapora Koper, oddelek Nova Gorica
Lokacija: Pod vinogradi 2, Nova Gorica
Zaključno srečanje – Regionalni razvojni dialog za severno Primorsko
Lokacija: Dvorana SNG Nova Gorica, Trg Edvarda Kardelja 5, Nova Gorica
Dr. Anja Kopač Mrak, ministrica za delo, družino, socialne za deve in enake možnosti
Ponedeljek, 6. 3. 2017
8.20 – 8.50
9.00 – 10.30
11.00 – 12.00
12.15 – 13.45
Zajtrk Vlade Republike Slovenije
Lokacija: Dvorec Lanthieri, Glavni trg, Vipava (sejna soba 1. nadstropje)
Delovni posvet Vlade Republike Slovenije
Lokacija: Dvorec Lanthieri, Glavni trg, Vipava (pritličje)
Otvoritev VGC Nova Gorica
Lokacija: Cankarjeva 8, Nova Gorica
Kosilo z direktorji DSO z goriške regije
Lokacija: Pionirček, Kidričeva ul. 13, Nova Gorica
13.45 – 14.15
15.00 – 17.00
18.00 – 19.00
Obisk DSO Nova Gorica
Lokacija: Gregorčičeva 16, Nova Gorica
Posvet z lokalno skupnostjo, strokovno javnostjo, predstavniki CSD in
uporabniki storitev na temo reorganizacije CSD
Lokacija: Mladinski center in hotel Ajdovščina, Cesta IV. Prekomorske 61 a,
Ajdovščina
Zaključno srečanje – Regionalni razvojni dialog za severno Primorsko
Lokacija: Dvorana SNG Nova Gorica, Trg Edvarda Kardelja 5, Nova Gorica
Milojka Kolar Celarc, ministrica za zdravje
Ponedeljek, 6. 3. 2017
8.20 – 8.50
9.00 – 10.30
10.40 – 12.15
11.00 – 12.15
15.15 – 17.00
18.00 – 19.00
Zajtrk Vlade Republike Slovenije
Lokacija: Dvorec Lanthieri, Glavni trg, Vipava (sejna soba 1. nadstropje)
Delovni posvet Vlade Republike Slovenije
Lokacija: Dvorec Lanthieri, Glavni trg, Vipava (pritličje)
Obisk v OŠ Šturje, Ajdovščina - predstavitev projekta Otroci kuhajo otrokom
zdravo kosilo
Dogodka se bo udeležila DS Nina Pirnat
Lokacija: OŠ Šturje, Bevkova ulica 22, Ajdovščina
Obisk v Splošni bolnici dr. Franca Derganca, Nova Gorica - Oddelek za
invalidno mladino in rehabilitacijo Stara Gora
Ulica padlih borcev 13A, Šempeter pri Gorici
Obisk zdravstvenega doma Tolmin
Lokacija: ZD Tolmin, Prešernova ulica 6A, Tolmin
Zaključno srečanje – Regionalni razvojni dialog za severno Primorsko
Lokacija: Dvorana SNG Nova Gorica, Trg Edvarda Kardelja 5, Nova Gorica
Dr. Maja Makovec Brenčič, ministrica za izobraževanje, znanost in šport
Ponedeljek, 6. 3. 2017
8.20 – 8.50
9.00 – 10.30
10.45 – 12.15
12.30 – 13.15
14.15 – 15.00
16.00 – 16.45
17.00 – 17.45
18.00 – 19.00
Zajtrk Vlade Republike Slovenije
Lokacija: Dvorec Lanthieri, Glavni trg, Vipava (sejna soba 1. nadstropje)
Delovni posvet Vlade Republike Slovenije
Lokacija: Dvorec Lanthieri, Glavni trg, Vipava (pritličje)
OŠ Šturje Ajdovščina – predstavitev projekta Otroci kuhajo otrokom zdravo
kosilo
Lokacija: OŠ Šturje, Bevkova ulica 22, Ajdovščina
COBIK – Center odličnosti za biosenzoriko, instrumentacijo in procesno
kontrolo
Lokacija: Tovarniška 26, Ajdovščina
Gimnazija Tolmin
Lokacija: Dijaška 12b, Tolmin
Dialog z mladimi – Mreža MaMa
MASOVNA - Zavod neinstitucionalne kulture, Cesta IX. korpusa 99A, Solkan
Univerza v Novi Gorici
Lokacija: Vipavska 13, Nova Gorica
Zaključno srečanje – Regionalni razvojni dialog za severno Primorsko
Lokacija: Dvorana SNG Nova Gorica, Trg Edvarda Kardelja 5, Nova Gorica
Dr. Peter Gašperšič, minister za infrastrukturo
Ponedeljek, 6. 3. 2017
8.20 – 8.50
9.00 – 10.30
11.15 – 11.30
11.50 – 12.20
12.00 – 14.00
12.50 – 13.40
15.00 – 16.15
16.30 – 17.20
18.00 – 19.00
Zajtrk Vlade Republike Slovenije
Lokacija: Dvorec Lanthieri, Glavni trg, Vipava (sejna soba 1. nadstropje)
Delovni posvet Vlade Republike Slovenije
Lokacija: Dvorec Lanthieri, Glavni trg, Vipava (pritličje)
Ogled gradnje mostu na Ušniku, na cesti Nova Gorica – Tolmin
Lokacija: gradbišče Ušnik
Ogled gradbišča na 4. razvojni osi (Stopnik – Dolenja Trebuša)
Lokacija: gradbišče Stopnik
Strokovni posvet »Potenciali krožnega gospodarstva v severno Primorski
regiji«
Posvet vodi: DS v Kabinetu predsednika vlade Tadej Slapnik
Dogodka se bo udeležil DS mag. Klemen Potisek
Lokacija: Dvorana GZS, Območna zbornica za severno Primorsko, Sedejeva 2 a,
Nova Gorica
Obisk Občine Tolmin (pogovor o infrastrukturnih projektih, bohinjski progi in
trajnostni mobilnosti v Alpah)
Lokacija: Ulica padlih borcev 2, Tolmin
Obisk Soških elektrarn
Lokacija: HE Doblar 1, Ročinj
Ogled obnovljenega mostu čez Sočo v Plavah
Lokacija: Plave, most čez reko Sočo na cesti Plave - Gonjače
Zaključno srečanje – Regionalni razvojni dialog za severno Primorsko
Lokacija: Dvorana SNG Nova Gorica, Trg Edvarda Kardelja 5, Nova Gorica
Anton Peršak, minister za kulturo
Ponedeljek, 6. 3. 2017
8.20 – 8.50
9.00 – 10.30
10.30 – 11.30
11.00 – 12.30
12.00 – 13.00
13.30 – 14.30
Zajtrk Vlade Republike Slovenije
Lokacija: Dvorec Lanthieri, Glavni trg, Vipava (sejna soba 1. nadstropje)
Delovni posvet Vlade Republike Slovenije
Lokacija: Dvorec Lanthieri, Glavni trg, Vipava (pritličje)
Ogled Dvorca Lanthieri
Lokacija: Dvorec Lanthieri, Glavni trg, Vipava
Obisk Goriškega muzeja Kromberk in dogovori o možnem sodelovanju z
lokalnimi muzeji slovenske skupnosti na italijanski strani (skupaj z ministrom
Žmavcem)
Dogodka se bo udeležila DS Damjana Pečnik
Lokacija: Nova Gorica
Vas Goče nad Vipavo (primer neokrnjenega baročnega naselja)
Lokacija: Goče
Pomnik braniteljem slovenske zemlje Cerje
Dogodka se bo udeležila DS Damjana Pečnik
Lokacija: Cerje
15.00 – 16.00
16.00 – 16.40
16.45 – 17.20
17.20 – 17.50
16.00 – 17.30
18.00 – 19.00
Občina Nova Gorica (predstavitev kandidature Nove Gorice za Evropsko
prestolnico kulture 2025)
Lokacija: Mestna občina Nova Gorica
Obisk Knjižnice Franceta Bevka
Lokacija: Nova Gorica
Pokrajinski arhiv Nova Gorica
Lokacija: Nova Gorica
Slovensko narodno gledališče Nova Gorica
Lokacija: Nova Gorica
Cerje
Lokacija: Cerje
Zaključno srečanje – Regionalni razvojni dialog za severno Primorsko
Lokacija: Dvorana SNG Nova Gorica, Trg Edvarda Kardelja 5, Nova Gorica
Irena Majcen, ministrica za okolje in prostor
Ponedeljek, 6. 3. 2017
8.20 – 8.50
9.00 – 10.30
12.00 – 14.00
14.45 – 15.45
15.45 – 16.15
16.15 – 17.00
18.00 – 19.00
Zajtrk Vlade Republike Slovenije
Lokacija: Dvorec Lanthieri, Glavni trg, Vipava (sejna soba 1. nadstropje)
Delovni posvet Vlade Republike Slovenije
Lokacija: Dvorec Lanthieri, Glavni trg, Vipava (pritličje)
Strokovni posvet »Potenciali krožnega gospodarstva v severno Primorski
regiji«
Posvet vodi: DS v Kabinetu predsednika vlade Tadej Slapnik
Lokacija: Dvorana GZS, Območna zbornica za severno Primorsko, Sedejeva 2 a,
Nova Gorica
Delovni sestanek z Občino Brda glede regulacije reke Reke
Lokacija: Vila Vipolže
Terenski ogled poplavnega območja Agrarie
Pogovor z vodstvom Kleti Brda glede poplavne varnosti
Lokacija: Zadružna cesta 9, Dobrovo v Brdih
Zaključno srečanje – Regionalni razvojni dialog za severno Primorsko
Lokacija: Dvorana SNG Nova Gorica, Trg Edvarda Kardelja 5, Nova Gorica
Alenka Smerkolj, ministrica brez resorja, za razvoj, strateške projekte in kohezijo
Ponedeljek, 6. 3. 2017
8.20 – 8.50
9.00 – 10.30
11.00 – 11-40
12.00 – 13.00
15.00 – 16.00
Zajtrk Vlade Republike Slovenije
Lokacija: Dvorec Lanthieri, Glavni trg, Vipava (sejna soba 1. nadstropje)
Delovni posvet Vlade Republike Slovenije
Lokacija: Dvorec Lanthieri, Glavni trg, Vipava (pritličje)
Ogled fotovoltaične elektrarne na protihrupni ograji
Lokacija: Občina Šempeter Vrtojba
Ogled kolesarske steze proti Posočju in plana investicij EZTS: brv čez Sočo
in druge predvidene športne objekte v okviru projekta »Croctal«
Lokacija: Solkan
Ogled visoko inovativnega svetlobnega vira – projekt CITIUS
Dogodka se bo udeležil DS Franc Matjaž Zupančič
16.30 – 17.30
18.00 – 19.00
Ogled Centralne čistilne naprave Nova Gorica, v okviru projekta odvajanje in
čiščenje odpadne vode v porečju Soče
Lokacija: Kromberk, Cesta 25. junija 1b, Nova Gorica
Zaključno srečanje – Regionalni razvojni dialog za severno Primorsko
Dogodka se bo udeležil DS Franc Matjaž Zupančič
Lokacija: Dvorana SNG Nova Gorica, Trg Edvarda Kardelja 5, Nova Gorica
Gorazd Žmavc, minister brez resorja, pristojen za področje odnosov med Republiko Slovenijo in
avtohtono slovensko narodno skupnostjo v sosednjih državah ter med Republiko Slovenijo in
Slovenci po svetu
Ponedeljek, 6. 3. 2017
8.20 – 8.50
9.00 – 10.30
11.00 – 12.00
12.30 – 14.00
15.30 – 16.45
18.00 – 19.00
Zajtrk Vlade Republike Slovenije
Lokacija: Dvorec Lanthieri, Glavni trg, Vipava (sejna soba 1. nadstropje)
Delovni posvet Vlade Republike Slovenije
Lokacija: Dvorec Lanthieri, Glavni trg, Vipava (pritličje)
Obisk Goriškega muzeja Kromberk in dogovori o možnem sodelovanju z
lokalnimi muzeji slovenske skupnosti na italijanski strani
Dogodka se bo udeležila tudi DS MK Damjana Pečnik
Lokacija: Goriški muzej, Nova Gorica
Delovni sestanek na Sveti Gori in dogovori o projektih v letu 2017
Lokacija: Restavracija Skalnica
Delovno srečanje v Robedišču s predstavniki obeh krovnih organizacij
Slovencev v Italiji in župani gornjesoških občin Tolmin, Kobarid in Bovec
Lokacija: Domačija Škvor
Zaključno srečanje – Regionalni razvojni dialog za severno Primorsko
Lokacija: Dvorana SNG Nova Gorica, Trg Edvarda Kardelja 5, Nova Gorica