ROKOVNIK IZIDOV ŠTEVILKA 139 - FEBRUAR Oddaja

ROKOVNIK IZIDOV
ZELENE DEŽELE 2017
ŠTEVILKA 139 - FEBRUAR
Oddaja oglasov
Oddaja v tiskarno
Izid
7. februar
10. februar
15. februar
ŠTEVILKA 140 - APRIL
Oddaja oglasov
Oddaja v tiskarno
Izid
11. april
14. april
19. april
ŠTEVILKA 141 - JUNIJ
Oddaja oglasov
Oddaja v tiskarno
Izid
13. junij
16. junij
21. junij
ŠTEVILKA 142 - AVGUST
Oddaja oglasov
Oddaja v tiskarno
Izid
8. avgust
11. avgust
16. avgust
ŠTEVILKA 143 - OKTOBER
Oddaja oglasov
Oddaja v tiskarno
Izid
10. oktober
13. oktober
18. oktober
ŠTEVILKA 144 - DECEMBER
Oddaja oglasov
Oddaja v tiskarno
Izid
12. december
15. december
20. december
Ljubljana, januar 2017