null

Tečaj:
TEČAJ ZA OPERATIVNEGA GASILCA
Predmet:
VOZILA IN OPREMA
Naziv vaje:
OPREMA ZA ODVZEM VODE
Število tečajnikov:
4-6
Število inštruktorjev:
Sklop:
1
1
Št.
Čas vaje:
1
45min
Formativni cilji vaje




V skupini prenesti MB na zadano mesto,
V skupini spoji sesalni vod,
Namestiti hidrantni nastavek,
Položiti tlačni cevovod od hidranta do motorne brizgalne ali GVC,
Potrebna materialna in učna sredstva



Sesalne cevi, sesalni koš, ventilna vrv, vezalna vrv, ključi za spajanje cevi, motorna brizgalna
Hidrantni nastavek 2B in 2C, ključ za odpiranje podtalnega hidranta, ključ za odpiranje nadtalnega
hidranta
Zbiralec 2C-B, 4×C cevi, 2×B cevi, reducirna spojka AB
Opis poteka praktične vaje
Uvod/prikaz
Čas trajanja:
5 min
Inštruktor pojasni na kakšne načine pridobimo vodo za potrebe gašenja. Opiše oba osnovna načina in
razliko med njima.
Demonstracija/urjenje
Čas trajanja:
35 min
1. SESALNI VOD (20 min)
Inštruktor opiše in pokaže opremo, ki sestavlja sesalni vod. Opiše in demonstrira vrstni red sestavljanja, ter
med vsakim korakom sestavljanja pojasnjuje.
V nadaljevanju inštruktor tečajnikom poveljuje in tečajniki pod vodstvom inštruktorja sesalni vod sestavijo,
prenesejo in spojijo z motorno brizgalno
2. PRIKLOP MB NA TLAČNI VOD (OD HIDRANTA, DO MB)-(15min)
Inštruktor opiše orodja in opremo, ki jo uporabljamo za priklop na podtalni in nadtalni hidrant.
Demonstrira, kako se posamično vrsto hidranta odpre in zapre. V nadaljevanju demonstrira vse možne
načine izvedbe tlačnega voda od hidranta do motorne brizgalne
V nadaljevanju inštruktor tečajnikom poveljuje in tečajniki pod vodstvom inštruktorja tlačni vod od
hidranta do motorne brizgalne sestavijo,
Zaključek
Čas trajanja:
5 min
Inštruktor še enkrat ponovi pomen in bistvo vaje. Z naključnimi vprašanji tečajnikov verificira znanje.
Varnostna navodila
Obvezna uporaba osebne zaščitne opreme. Upoštevanje navodil inštruktorja.
Posebnosti vaje (opombe)
Vajo se izvaja v suhi izvedbi
Literatura
Tehnika I-IV, Matjaž Verbič in Bojan Kovačič