MoMoWo - dan odprtih vrat - Slovenija 2017

in
day
women’s
professional studios
WOMENS’S CREATIVITY SINCE
THE MODERN MOVEMENT
SLOVENIJA
LISBOA
8 marzo
PARIS
OVIEDO
8. MAREC 2017
2nd open
TORINO
2016Letos vrata odpirajo:
Ob mednarodnem dnevu žena, 8. marca 2017,martedì
evropski projekt
MoMoWo organizira drugi dan odprtih vrat v ateljejih arhitektk,
TOBI co-working delavnica (sodelujejo: Alja Fir,
gradbenic in oblikovalk, ki se bo odvijal v Lizboni, Oviedu, Parizu,1st
Sloveniji in Torinu (v partnerskih državah projekta MoMoWo).
Tinca Furlan, Larisa Kazić, Urša Kikelj, Nina Savič,
in
Dan projektantkam ponuja možnost, da širši javnosti, študentom,
Tanja Sok in Anja Tomažič)
l studios
professiona
obrtnikom in gradbenim podjetjem predstavijo svoje delo.
Dan odprtih vrat v Sloveniji organizira Znanstvenoraziskovalni
TORINO
Alenka
Korenjak,
SLOVENIJAKD prostoRož
LISBOA
OVIEDO
PARIS
center Slovenske akademije znanosti in umetnosti (ZRC SAZU),
Barbara Nardoni, OSMISEL, oblikovanje in
Umetnostnozgodovinski inštitut Franceta Steleta, v sodelovanju s
Centrom arhitekture Slovenije.
svetovanje
open day
women’s
Vzporedno s projektom bo 6. marca 2017 v galeriji DESSA
odprtje druge razstave V ospredje: pionirke slovenske arhitekture,
invito al
gradbeništva in oblikovanja, od 8. marca do 20. aprila 2017 pa bo v
1st
Open
Day2 vinLjubljani
women’s
professional
NLB Galeriji Avla na
Trgu
republike
na ogled
postavljena
tudi prva razstavaVisita
V ospredje:
pionirke
slovenske
arhitekture
in
guidata
oblikovanja.
che si terrà
Špela Nardoni Kovač,
ŠPELA NARDONI KOVAČ – ARHITEKTKA
studios
Veronika Ščetinin, ATELJE POMLAD, ARHITEKTURA
IN SVETOVANJE
Damjana Zaviršek Hudnik in Sandra Banfi Škrbec
MoMoWo je prvi izbrani in financirani projekt Evropske unije, ki je
VIIAS ustvarjalna pisarna
Martedì 8 marzo 2016
posvečen arhitektkam, gradbenicam in oblikovalkam. Ženskam torej,
ki so aktivne v svetu projektiranja in gradnje. Primarni cilj projekta
Nina Zidanič NIANSA, unikatno oblikovanje
con
ritrovo
MoMoWo je prepoznavanje in razumevanje vzrokov, ki so ovirali in v
določeni meri še ovirajo
afirmacijo
žensk v svobodnih
poklicih. Projekt
Vstopite skozi odprta vrata ateljejev, poklepetajte
presso
l’impresa
edile Zumaglini&Gallina
nas vabi k raziskovanju
širšeVittorio
vloge projektantk
in njihoveIIdružbene
Corso
Emanuele
103
z ustvarjalkami in spoznajte njihovo delo.
razpoznavnosti v globalno spreminjajočem se svetu.
alle ore 9.45
Interdisciplinarni projekt obravnava kulturni in družbenoekonomski
pomen dosežkov žensk na področjih arhitekture, notranjega in
industrijskega oblikovanja,
arhitekture
ki soinveljali
(in šetappe
veljajo)alla
za tradicionalno
moške poklice. Namen MoMoWo
la visitakrajinske
è aperta
a tuttiineurbanizma,
si articola
cinque
scoperta della
je strokovni in širšiprogettazione
javnosti predstaviti
pomemben
del
»anonimne«
in
zamolčane
evropske
kulturne
dediščine
al femminile nella città di Torino. Cinque donne professioniste 20. stoletja, ki so jo ustvarile
ženske, dejavne naaprono
omenjenih
področjih.
podpiral
in ustrezneje
ovrednotil
dosežke sedanje
generacije ustvarjalk in s tem
le porte
dei Projekt
propri bo
studi
per mostrare
i loro
lavoritudi
e condividere
la loro
pomagal utreti potesperienza.
bodočim generacijam žensk v ustvarjalnih poklicih.
con il patrocinio di
Sezione Torino
Ordine degli Architetti, Pianificatori,
Paesaggisti e Conservatori di Torino
Centre for Architecture
Ljubljana, Slovenija
Damjana Zaviršek Hudnik,
Sandra Banfi Škrbec
VIIAS ustvarjalna pisarna
Miklošičeva cesta 28, 1000 LJ
12.00–17.00
Veronika Ščetinin
ATELJE POMLAD,
ARHITEKTURA IN SVETOVANJE
Prešernova 12, 1000 LJ
10.00–12.00; 16.00–18.00
.
Špela Nardoni Kovač
ŠPELA NARDONI KOVAČ – ARHITEKTKA
Prešernova 12, 1000 LJ
10.00–12.00
TOBI co-working delavnica
Tobačna ulica 5, 1000 LJ
17.00–20.00
Sinja Gorica
Alenka Korenjak
KD prostoRož
Rimska ulica 22, 1000 LJ
11.00–15.00
Nina Zidanič
NIANSA, unikatno oblikovanje,
Vegova 8 (vhod z Gregorčičeve 2), 1000 LJ
16.00 do 19.00
Barbara Nardoni
OSMISEL,
oblikovanje in svetovanje
Sinja Gorica 106A, 1360 Vrhnika
12.00–15.00 in od 16.00–19.00
Za vse informacije gl.
www.momowo.eu;
kontaktni naslov v Sloveniji:
[email protected]