vabilo - Portal Društva paraplegikov jugozahodne Štajerske

Opekarniška cesta 15a, 3000 Celje
DRUŠTVO PARAPLEGIKOV
Telefon: 03/54-11-993, 041/495-521
M.Š.: 5189411, D.Š.: 47250488
Tran. račun: 6100 0001 5032 243
E-pošta: [email protected]
Www: http://www.drustvo-para-ce.si/
JUGOZAHODNE ŠTAJERSKE
Celje, 6. 3. 2017
VABILO
Na podlagi 12. člena Statuta Društva in predloga upravnega odbora Društva z dne
24. 2. 2017 sklicujemo redni letni zbor članov Društva paraplegikov jugozahodne
Štajerske!
Zbor članov bo v Gostišču Rimljan v Šempetru v Savinjski dolini
v soboto, 18. 3. 2017 ob 10.00 uri.
Dnevni red:
1. Otvoritev zbora članov in pozdrav.
2. Izvolitev organov zbora članov za:
 vodenje zbora članov,
 pisanje zapisnika,
 štetje prisotnih članov ter
 dva overovatelja zapisnika.
3. Ugotavljanje sklepčnosti
4. Poročila za leto 2016
 Poročilo o realizaciji programov in porabi finančnih sredstev
 Knjigovodsko poročilo
 Poročilo nadzornega odbora
 Razprava po poročilih in sprejem
5. Program dela in finančni načrt za leto 2017
 Razprava in sprejem
6. Sprejem višine članarine za leto 2018.
7. Razno
Prosimo vas, da se zbora članov udeležite v čim večjem številu.
Prosimo vas, da zaradi lažje organizacije zbora članov potrdite udeležbo na telefonsko
številko: 03/54-11-993 ali 070 155 499, 041 495 520, 041 495 521!
Vsi, ki potrebujete prevoz s kombijem čimprej pokličite, da bomo lahko pravočasno
zagotovili zadostno število kombijev!
Lepo vas pozdravljamo!
Upravni odbor Društva
paraplegikov JZ Štajerske
PREDSEDNIK
Janez Hudej
Poročilo o realizaciji programa in porabi finančnih sredstev za leto 2016
Program dela in finančni plan za leto 2017
Položnica za članarino za leto 2017
OPOMBA: Člani, ki imate e-pošto boste gradivo za zbor članov prejeli po e-pošti.
Priloge: