Skrivnostni Piran

31. FESTIVAL TURIZMU POMAGA LASTNA GLAVA
»POTUJEM, TOREJ SEM«
SKRIVNOSTNI
PIRAN
Avtorji turistične naloge:
Ana Babič, Zala Brdar, Sara Gržinić, Sara Knez, Ivan Pintarič, Tjaša Rajčevič, Freja Maria
Seničar, Lana Semelbauer, Tanea Tripar
8. razred
Mentorici:
Tina Počkar, mag. geografije
Mojca Lenardič, prof. likovne umetnosti
Osnovna šola Lucija
Fazan 1, 6320 Portorož
Šolsko leto 2016/2017
ŠOLA: Osnovna šola Lucija, Fazan 1, 6320 Portorož
Tel: 05 677 12 34
Fax: 677 09 87
e-mail: [email protected]
NASLOV RAZISKOVALNE NALOGE: SKRIVNOSTNI PIRAN
Avtorji:
1. Ana Babič
2. Zala Brdar
3. Sara Gržinić
4. Sara Knez
5. Ivan Pintarič
6. Tjaša Rajčevič
7. Freja Maria Seničar
8. Lana Semelbauer
9. Tanea Tripar
8. razred
Mentorici: Tina Počkar in Mojca Lenardič
Povzetek
V Občini Piran imamo veliko kulturnih znamenitosti. Cilj turistične naloge je bil oblikovati
zanimiv enodnevni turistični program, v katerem bomo udeležence popeljali skozi zgodovino
Pirana. Udeleženci bodo Piran spoznavali aktivno, deloma vodeno, deloma z lastnim znanjem
in spretnostmi. Del programa bo tudi ustvarjalna delavnica in voden ogled multimedijskega
muzeja Mediadom Pyrhani. Zanimivo izkušnjo bodo udeleženci dobili tudi na ladjici, kjer si
bodo ogledali podvodni svet slovenskega morja. Turistični program bo namenjen otrokom, ki
bodo prišli na letovanje v Pacug.
Ključne besede: turistični program, Piran, zgodovina, kulturna dediščina, slovensko morje
2
DOBRODOŠEL
POPOTNIK…
»Ljudje pišemo zgodovino mesta.
Pisali so jo naši predniki, vsak dan znova jo ustvarjamo mi,
ki tu živimo danes.«
3
ZAHVALA
Zahvaljujemo se gospodu Igorju Novelu,
ki nam je tudi tokrat pomagal pri načrtovanju turističnega programa in
turističnim delavcev v TIC Portorož,
ki so nam pomagali pri iskanju gradiva.
Najlepša HVALA!
4
KAZALO
UVOD ............................................................................................................................ 6
1. ZBIRANJE INFORMACIJ ............................................................................................... 7
2. MESTO PIRAN ............................................................................................................ 8
3. TURISTIČNI PROGRAM »SKRIVNOSTNI PIRAN«.......................................................... 10
3.1 NAČRT IZVEDBE .................................................................................................. 10
3.2 PRIPOMOČKI ZA IZVEDBO PROGRAMA ................................................................. 20
3.3 PREDVIDENI STROŠKI ......................................................................................... 20
3.4 VARNOST ........................................................................................................... 21
3.5 TRŽENJE............................................................................................................. 21
4. PREDSTAVITEV NA TRŽNICI ...................................................................................... 22
ZAKLJUČEK .................................................................................................................. 23
LITERATURA IN VIRI .................................................................................................... 24
5
UVOD
V Osnovni šoli Lucija smo tudi v letošnjem šolskem letu TURISTIČNI. Zbralo se nas je
9 učencev iz 8. razreda, da bi pripravili nov, čim bolj privlačen turistični program. Letošnja
tema Potujem, torej sem, nam je bila že od prvega trenutka, ko smo izvedeli zanjo, zelo
zanimiva. Hitro smo začeli zbirati ideje…
Kaj bi ponudili mlademu turistu, ki pride prvič v Občino Piran? Kaj drugega kot naš PIRAN!
Tu so trgi in ulice, številne palače, cerkve, umetniške galerije, muzeji, akvarij, številne
restavracije, gostilne, kavarne… in tu je tudi morje!
Cilji, ki smo si jih zastavili so bili:

spoznati, kaj vse ponuja Piran,

spoznati, kaj vse je že ponujeno turistom, ki pridejo v Piran,

oblikovati turistični program, ki bo popotnike navdušil, da se bodo prijavili in
DOŽIVELI mesto Piran.
Našemu turističnemu programu smo dali ime SKRIVNOSTNI PIRAN.
V turistični nalogi predstavimo kako in kje smo zbirali informacije, kratek opis mesta Piran in
naš turistični program Skrivnostni Piran (načrt izvedbe, pripomočke, ki jih bomo potrebovali
in predvidene stroške). Na koncu naloge pišemo še kako bomo program tržili in kako se
bomo predstavili na turistični tržnici.
6
1. ZBIRANJE INFORMACIJ
Najprej smo odšli na Turistično informacijski center v Portorož in prosili, da nam pripravijo
čim več materiala (zgibank in drugih brošur), ki opisujejo Piran in njegove kulturne
znamenitosti. Med drugim so nam ponudili zgibanko PIRANSKI KULTURNI ZAKLADI – Po
poteh kulturnega turizma po Piranu in okolici. Zgibanka je popolnoma nova. Nastala je leta
2016, v okviru projekta HERA in vsebuje zemljevid s šestimi kulturnimi potmi po Piranu,
Portorožu in zaledju. Projekt HERA je vodila Občina Piran v sodelovanju s Turističnim
združenjem Portorož. Direktor združenja je mag. Igor Novel, ki nas je lansko leto sprejel na
Fakulteti za turistične študije.
Slika 1: Zgibanka Piranski kulturni zakladi v štirih jezikih.
Ker smo želeli biti tudi mi aktualni in pripraviti dober turistični program, ki ne bi ostal samo
na papirju, smo se tudi letos obrnili na gospoda Novela. Poslali smo mu elektronsko pošto in
ga prosili za mnenje glede izbire letošnje teme. Gospod Novel nam je predlagal, da si
izberemo eno od kulturnih poti, ki so predstavljene v zgibanki in pripravimo turistični
program za otroke, ki pridejo na letovanje v Pacug. Odločili smo se, da sprejmemo njegov
predlog. Izbrali smo si zgodovinsko pot.
Seveda sama vsebina zgibanke za pripravo našega turističnega programa ni bila dovolj.
Pobrskali smo tudi po zgodovinski literaturi in internetu. Veliko zanimivih informacij smo našli
na spletni strani www.portoroz.si. Ker pa ni pravega raziskovanja brez terenskega ogleda,
smo se z avtobusom zapeljali tudi do Pirana in si ga ogledali v živo. Seveda v Piranu nismo
bili prvič, a tokrat prvič kot mladi nadebudni raziskovalci (turisti).
7
2. MESTO PIRAN
Piran je staro, nekdaj ribiško in solinarsko mesto v Slovenski Istri. Leži na polotoku z rtom
Madona, ki je bil poseljen že v predrimskem času. Ime mesta izvira iz grške besede PYR, ki
pomeni ogenj. Ogenj so nekoč na polotoku prižigali v opozorilo mornarjem.
Piran ima srednjeveško zasnovo z ozkimi ulicami in tesno stisnjenimi hišami, ki mu dajejo
tipičen sredozemski značaj in poseben čar. Na griču stoji baročna cerkev svetega Jurija z
48,7 metrov visokim zvonikom, na vrhu katerega je angel Mihael. Cerkev je dobila današnjo
podobo leta 1637.
Slika 2: Piran v srednjem veku.
V letih 1912 in 1953 so se Pirančani vozili z električnim tramvajem, ki je povezoval Piran in
Portorož z železniško postajo v Luciji, skozi katero je vozila znamenita Parenzana na liniji Trst
– Poreč.
Slika 3: Tramvaj v Piranu.
8
Danes je Piran upravno in turistično središče, ki ob koncih tedna privablja domače in tuje
obiskovalce. Največje znamenitosti v Piranu so spomenik in rojstna hiša s spominsko sobo
violinista Giuseppeja Tartinija (po njem je poimenovan Tartinijev trg, ki je bil še pred 100 leti
pristanišče), sodna in občinska palača iz časa Avstro-ogrske monarhije, Benečanka
(najstarejša ohranjena hiša na Tartinijevem trgu), Trg 1. maja ali Stari trg, sedmero obzidnih
vrat z ostanki najstarejših obzidij od 7. stoletja naprej in mogočno mestno obzidje na griču
Mogoron, cerkve ter minoritski samostan. Obiskovalci si lahko v Piranu ogledajo tudi
Pomorski muzej, Akvarij, Muzej podvodnih dejavnosti, Čarobni svet školjk, Obalne galerije in
drugo. Ob obali je sprehajalna promenada, ob kateri so številne gostilne in lokali.
Slika 4: Piran danes.
9
3. TURISTIČNI PROGRAM »SKRIVNOSTNI PIRAN«
3.1 NAČRT IZVEDBE
Turistični program Skrivnostni Piran je enodnevni program. Načrtovali smo ga tako, da
udeležencem ponuja aktivno, zabavno in poučno preživljanje prostega časa. Vključuje
aktivno raziskovanje (lov na zaklad), ustvarjalno delavnico in vožnjo z barko.
Izvajali bi ga lahko v vsakem letnem času. Ker ga bomo najprej ponudili letovišču Pacug, se
jim bomo seveda prilagodili. Otroci so tam od aprila do septembra. Načrtujemo, da bomo v
letošnjem letu program izvedli vsaj enkrat. Podrobnejši termin bomo še uskladili glede na
zasedenost letovišča.
V programu bo lahko hkrati sodelovalo največ 30 otrok. Ker gre za vsebinsko nekoliko bolj
zahteven program (zgodovina) bo namenjen otrokom od 12. – 15. leta starosti.
Urnik in potek dejavnosti:
URA
9.00
9.10
9.30
9.45
10.00
11.0012.00
12.0012.15
12.1513.15
13.1513.30
13.4514.25
14.3015.30
15.30
DEJAVNOST
Zbor v Otroškem letovišču Pacug
Pozdrav in predstavitev turističnega programa (Ana in Sara G.)
Odhod na avtobus
Prihod v Piran
Razdelitev v dve skupini in začetek lova na zaklad po mestu Piran
1. skupina (Tanea, Tjaša, Lana, Sara K.)
2. skupina (Sara G., Ivan, Ana, Zala)
Delavnica v Mediadomu Pyrhani za 1. skupino (Freja)
Voden ogled Mediadoma Pyrhani
Odmor za malico
Voden ogled Mediadoma Pyrhani
Delavnica v Mediadomu Pyrhani za 2. skupino (Freja)
Sestavljanje sestavljanke/odkrivanje glavne nagrade lova na zaklad
Kosilo na ladjici Ladja Podlanica
Vožnja z ladjico Subaquatic
Predstavitev slovenskega morja in življenja v njem (Ivan in Zala)
Prihod v Pacug
Zahvala za sodelovanje in zaključek programa (Lana in Ana)
Otroci zapišejo svoja mnenja
10
Ob 9.00 se bomo zbrali v otroškem letovišču Pacug (pred upravo). Tam bosta navzoče
pozdravili Ana in Sara G. ter na kratko predstavili turistični program in dejavnosti, ki bodo
potekale.
Otroško letovišče Pacug pri Portorožu leži v mirnem in zelenem zalivu med Fieso in
Strunjanom. Letovišče je namenjemo vrtcem, šolam v naravi, taborom. Deluje od meseca
aprila do septembra. Izven časa sezone je možnost dogovora ob zadostnem številu gostov. V
njem se lahko namesti 186 otrok in 27 spremljevalcev. Bivanje poteka v 7 bivalnih paviljonih
za otroke (od 8 do 14 ležišč, stranišča in tuš s toplo vodo), spremljevalci imajo sobe v
neposredni bližini paviljonov. V osrednjem objektu je kuhinja z jedilnico, ambulanto in
upravo. Na voljo sta večja večnamenska prostora in igralnica srednje velikosti. Otroški raj
omogoča prijetne počitnice. Ponuja veliko športnih aktivnosti, v bližini je urejena plaža. V
času bivanja se lahko otroci vključijo tudi v različne vodene izlete v okolico letovišča ali v
tečaje jadranja.
KONTAKT: Pacug 32, 6320 Portorož, Tel.: 05/67 46 120
Slika 5: Otroško letovišče Pacug.
Ob 9.30 nas bo pred letoviščem čakal avtobus in nas odpeljal v Piran. V Piranu bomo
udeležence razdelili v dve skupini (na pol, glede na število prijavljenih). Prvo skupino bodo
vodili Lana, Tanea, Tjaša in Sara K., drugo skupino pa Ana, Sara G., Zala in Ivan.
Prva skupina začne pri prvi postaji, druga skupina pa pri zadnji, tako da si skupini ne sledita
ena za drugo.
Vodja skupine (Lana 1. skupine in Ana 2. skupine) udeležencem pove, da se bodo v naslednji
uri podali na potep po skrivnostnem Piranu: »Piran – staro in skrivnostno mesto. Ga poznate
dovolj dobro? Pred vami je igra lov na zaklad. Pomembno je, da boste v skupini delovali
enotno. Podajam vam zemljevid mesta Piran. Na zemljevidu je označena pot, ki jo morate
11
opraviti in postaje, kjer se morate ustaviti. Na vsaki postaji vam bomo povedali nekaj
pomembnih podatkov o območju (stavbi), kjer se nahajate. Nato bo sledilo nagradno
vprašanje. Če pravilno odgovorite nanj, boste dobili košček sestavljanke, ki ga obdržite pri
sebi. Pomembno bo, da boste odgovorili na vsa vprašanja pravilno, saj boste le tako dobili
vse koščke sestavljanke, ki jih boste na koncu sestavili skupaj. Motiv na sestavljanki bo
razkril današnjo glavno nagrado (zaklad). Ne skrbite, vprašanja so lahka. Ko nalogo na
postaji opravite, dobite namig za nadaljevanje poti do naslednje postaje. Ste pripravljeni?«
Namig za prvo postajo (Tanea, Sara G.):
»Do začetka 19. stoletja se je na tem mestu nahajal manjši mandrač za ribiške čolne, danes
je to srce mesta okoli katerega stojijo najpomembnejše občinske zgradbe (npr. sodna in
občinska palača). Poimenovali so ga po slavnem Pirančanu, glasbenemu virtuozu. Ali veste
kaj iščete?«
1. postaja: Tartinijev trg (Tanea, Sara G.)
»Tako je! Nahajate se na Tartinijevem trgu, ki je dobil ime po violinskem virtuozu Giuseppu
Tartiniju, ki se je rodil v Piranu. Trg krasi njegov spomenik v nadnaravni velikosti. V
Tartinijevi hiši, ki je ob trgu, si lahko ogledate njegovo spominsko sobo in njegove dragocene
predmete, kot so posmrtna maska, violina, črtalnik in pisma. Najbrž ste opazili, da ima trg
obliko elipse. Od 1912 – 1953 je električni tramvaj mesto povezoval s Portorožem in Lucijo in
v tistem času je trg služil tudi kot končno obračališče.«
Slika 6: Tartinijev trg
Nagradno vprašanje št. 1: Katera pomembna stavba v Piranu nosi še ime po Tartiniju?
a) Tartinijeva knjižnica
b) Tartinijevo gledališče
c) Tartinijeva palača
12
Namig za drugo postajo (Tjaša, Zala):
»Ni daleč. Ni levo, ni desno. Le naravnost in že ste tam. Iščete prostor ljubezni.«
2. postaja: Benečanka (Tjaša, Zala)
»Pa ste jo našli – Benečanko. Benečanka je znana kot najlepši primerek beneško-gotske
arhitekture v Piranu. Zgrajena je bila v 15. stoletju. Na njej izstopajo lepo oblikovani
arhitekturni členi, bogato kamnito okrasje in vogalni gotski balkon. Na balkonu je nekoč
pogosto v morje zrlo dekle, ki je čakalo svojega dragega. Legenda pravi, da se je bogat
beneški trgovec zaljubil v lepo Pirančanko in ji v dokaz ljubezni dal zgraditi to hišo.«
Slika 7: Benečanka
Nagradno vprašanje št. 2: Oglejte si kamnito ploščo na pročelju hiše. Ugotovite kaj piše na
njej. (Odgovor: »Lassa pur dir«.)
Tjaša in Zala: »Tako je! Tudi takrat dolgi jezik niso prihranili nikomur. Zaljubljenca sta z
napisom »Lassa pur dir«, kar pomeni »Naj le govorijo« javno naznanila, da jima ni mar za
govorice meščanov in se imela rada naprej.«
Namig za tretjo postajo (Sara K., Ivan):
»Iščete najlepši razgled na mesto Piran. V pomoč: zgrajeno je bilo za obrambo mesta pred
napadi zunanjih sovražnikov.«
3. postaja: Mestno obzidje (Sara K., Ivan)
»Piransko mestno obzidje se omenja že v 7. stoletju, ko naj bi ga zgradili okoli starega
mestnega jedra na Punti. Od tam se je mesto širilo proti mandraču in sproti vključevalo nove
četrti, ki so nastajale izven obzidja. Zaradi širitve mesta in za obrambo pred napadi zunanjih
13
sovražnikov so zgradili še drugi in tretji del obzidja z obrambnimi stolpi. Na pobočju
Mogorona, kjer se nahajamo, je najobsežnejši ohranjeni ostanek obzidja.«
Slika 8: Piransko mestno obzidje na Mogoronu.
Nagradno vprašanje št. 3: Koliko mestnih vrat, ki so nekdanji vhodi skozi obzidje v mesto, se
je ohranilo? Gre za pravljično število. Namig: Koliko palčkov je imela Sneguljčica?
(Odgovor: sedem.)
Namig za četrto postajo (Lana, Ana):
»Pirančani so ponosni nanj in na uro na njem. Kaj ne bi bili. Dolga stoletja jim natančno in
redno meri čas. Vsem enako in pravično – ribičem na bližnjem morju, delavcem, ki odhajajo
zjutraj v službo, upokojencem, ki se jim zdi, da malce prehiteva. Kaj iščete?«
4. postaja: Stolna cerkev sv. Jurija (Lana, Ana)
»Stolna cerkev sv. Jurija je največja izmed vseh piranskih cerkva. Cerkev je dobila ime po
zavetniku mesta sv. Juriju, ki naj bi mesto rešil med nevihto. V sedanji velikosti je bila
zgrajena v 14. stoletju, današnjo podobo pa je dobila po baročni prenovi v 17. stoletju.
Notranjost cerkve krasijo stolne orgle, dve plastiki sv. Jurija, bogato okrašen viseč lesen
strop in stenske slike beneške slikarske šole. Zvonik je bil dograjen v 17. stoletju in je
pomanjšana kopija zvonika San Marco v Benetkah.«
14
Slika 9: Stolna cerkev sv. Jurija
Nagradno vprašanje št. 4: Koliko stopnic vodi do 47,2 m visokega zvonika?
a) 5
b) 1000
c) 146
Namig za peto postajo (Tanea, Sara G.):
»Mornarjem in potnikom na velikih ladjah je z oddajanjem prijaznega žarka luči kazal pot in
zagotavljal varno vožnjo. V pomoč je bil tudi ribičem v majhnih, zibajočih se čolnih, ki so v
viharnih nočeh poskušali srečo in jih je nenadoma presenetila spuščajoča se megla, da so
svoj ulov varno pripeljali v piransko pristanišče.«
5. postaja: Rt Madona in svetilnik (Tanea, Sara G.)
»Rt Madona je skrajni zahodni konec piranskega polotoka. 300 m od rta se nahaja tudi
najgloblja točka slovenskega morja, ki sega 38 m globoko. Kamnita utrdba svetilnika na rtu
naj bi bila sestavni del nekdanjega mestnega obzidja. Sezidana je bila v 17. stoletju.
Trdnjava je postala svetilnik, ko so nanjo namestili stalno rdečo luč, o čemer priča ohranjena
kamnita plošča z letnico 1872.«
Slika 10: Rt Madona.
15
Nagradno vprašanje št. 5. Koliko je visok piranski svetilnik?
a) 3 m
b) 10 m
c) 50 m
Tjaša in Zala: »Bravo! Še malo pa boste ujeli zaklad – današnjo nagrado! Pohitite na zadnjo
postajo, na kateri se bomo zaustavili malo več časa. Pohitimo v Mediadom Pyrhani,
multimedijski muzej, kjer boste izvedeli kako je nastal Piran in zakaj ima tako obliko. Do
sedaj ste ga že nekoliko spoznali, zato vam bo to odkrivanje lažje. Da pa bo postanek še
zanimivejši, smo za vas pripravili tudi ustvarjalno delavnico. Pa pojdimo!«
Mediadom Pyrhani je kulturni center in multimedijski muzej v Piranu, ki ga upravlja Zveza
Kulturnih Društev Piran. V mediadomu lahko s pomočjo najsodobnejše tehnologije spoznamo
zgodovino in kulturni razvoj mesta Piran na slikovit in sproščen način. Stoletja, v katerih so
nastajale soline in se je razvijalo strnjeno ribiško mesto obdano z mogočnim obzidjem, so
predstavljene v dveh odlično animiranih filmih s kratkimi dokumentarnimi posnetki in
atraktivnem filmu v 3D tehniki. V večnamenski dvorani, primerni ne le za predavanja, temveč
tudi kino predstave ali koncerte, je prostora za 50 obiskovalcev.
Slika 11: Mediadom Pyrhani.
Ob 11.00 bo imela druga skupina voden ogled Mediadoma Pyrhani, prva skupina pa enourno
ustvarjalno delavnico, ki jo bo vodila Freja (v pomoč ji bodo tudi ostali člani). Nato se bosta
skupini zamenjali.
Ustvarjalna delavnica: Izdelovanje delfina
Delavnica bo potekala v večnamenski dvorani Mediadoma Pyrhani. Zakaj bomo izdelovali
prav delfina? Delfini so s človekom povezani že od prvih civilizacij. Tudi v naših krajih je
zgodovina zaznamovana z delfini. Na ohranjenih Dolfinovih mestnih vratih, ki so bila zgrajena
16
leta 1483 in jih je dal postaviti takratni župan Dolfin, najdemo grb s tremi delfini. Delfin je
tudi eden od simbolov Pirana.
Slika 12: Dolfinova vrata z grbom s tremi delfini.
Delfina bomo izdelovali iz das mase. Vsak udeleženec bo izdelal svoje delfina in ga nato
odnesel domov. Lahko ga bo tudi pobarval.
Slika 13: Delfin – simbol Pirana.
Na koncu delavnice bo vsaka skupina prejela v zahvalo za sodelovanje še zadnji košček
sestavljanke.
Po koncu vodenega ogleda in delavnici bodo udeleženci (ob 13.15) sestavili koščke v
sestavljanko. Otroci bodo hitro ugotovili, kaj je glavna nagrada, ki jih čaka. To bo vožnja z
ladjico. Ker bo čas kosila, bomo odšli najprej do gostilne Ladja Podlanica, kjer nam bodo
postregli kar na ladji. Kosilo bo trajalo od 13.45 do 14.30. Ob 14.30 nas bo v pristanišču že
17
čakala ladja Subaquatic, s katero se bomo podali na panoramsko vožnjo do Pacuga. Vožnja
bo trajala eno uro.
Motorna ladja Subaquatic je edino plovilo na slovenski obali s katerega si lahko ogledamo
podvodni svet in istočasno uživamo v čudoviti panoramski vožnji. Ladja sprejme do 50
potnikov, od teh jih po dvanajst izmenično sedi v podpalubju in si med vožnjo skozi velika
posebna okna ogleduje morsko dno. Lastnik ladje je Mitja Škrobar.
Slika 14: Ladja Subaquatic.
Med vožnjo bosta Ivan in Zala predstavila udeležencem značilnosti slovenskega morja in
njegov podvodni svet.
Ivan bo predstavil slovensko morje:
»Slovensko morje je del Jadranskega morja, ki je eno od stranskih morij večjega
Sredozemskega morja. Sloveniji pripada majhen del (1/3 oz. 180 km²) Tržaškega zaliva.
Slovenska obala je dolga 47 km. Slovensko morje ni globoko. Najgloblja točka je 37 m in jo
imenujemo tudi podvodni Triglav. Reke, ki se izlivajo v morje, prinašajo hranilne snovi, zato
je naše morje razmeroma bogato domovanje rastlin in živali. V slovenskem morju je 1800
različnih rastlinskih in živalskih vrst, kar je 0,8 odstotkov vseh znanih morskih vrst.«
18
Zala bo predstavila življenjska okolja rastlin in živali:
»Del Tržaškega zaliva, ki pripada naši državi, spada med biotsko najbogatejša mediteranska
območja. Tu najdemo veliko število vrst, njihove populacije pa so številčno relativno majhne
in zato še toliko bolj občutljive na spremembe. Za marsikatere organizme je to najbolj
severno nahajališče. Na morskem dnu, ki je ob bregu večinoma skalno, globlje pa muljavo,
živijo številni organizmi. Med rastlinami je najbolj poznana pozejdonka, največja med
»morskimi travami«, v resnici cvetnica in ogrožen sredozemski endemit. Pozejdonka je
pomembna kot življenjski prostor za živali: leščurje, pokrovače, različne vrste spužev,
glavonožce, rake in mlade ribe. Med morskimi rastlinami plavajo ribe: babice, ušate, salpe,
gnezdilke. V odprti vodi pa prevladujejo ribe: menola, volčič, morski špaget, mol, morska
plošča, glavač. Med mehkužci je pogosta muškatna hobotnica. V odprtih vodah slovenskega
morja živi tudi želva kareta, ki je v celotnem Sredozemlju med najbolj ogroženimi vrstami
morskih organizmov. Naše morje stalno naseljuje tudi delfin (zobati kit/sesalec) velika
pliskavka. Štejemo ga med ranljive in premalo poznane vrste. V Sredozemlju živi 21 vrst
kitov, kamor uvrščamo tudi delfine. Včasih kakšna od 20 vrst kitov slučajno zaide tudi v naše
morje.«
Slika 15: Velika pliskavka.
Z vožnjo z ladjico bomo zaključili naš program. Ob 15.30 se bomo izkrcali v Pacugu. Lana in
Ana se bodo zahvalile vsem otrokom, da so se udeležili našega enodnevnega programa
Skrivnostni Piran. Povabile jih bodo, da pred odhodom v letovišče zapišejo v spominski
zvezek še kakšno misel oziroma mnenje o tem, kako so se imeli in kaj so se naučili.
19
3.2 PRIPOMOČKI ZA IZVEDBO PROGRAMA
DEJAVNOST
PRIPOMOČKI
Lov na zaklad
2x zemljevid Pirana z
označeno potjo in postajami
na listu A4
2x navaden svinčnik
2x 6 koščkov sestavljanke
DAS masa
lesena podlaga
lesene paličice
olfa nož
škarje
posoda za vodo
akrilne barve
lak
čopiči
zvezek
Ustvarjalna delavnica
Izdelovanje delfina
Zapis mnenj
ODGOVORNI ZA
PRIPRAVO
Ana, Lana, Sara G., Ivan
Freja, Sara K.
Ivan
3.3 PREDVIDENI STROŠKI
Izračun za eno osebo:
Ustvarjalna delavnica
Voden ogled Mediadoma Pyrhani
Kosilo
Vožnja z ladjico
2€
2€
7 € (oz. 6,80 €)
10 €
SKUPAJ
21 €
Kosilo na ladji Podlanica bo zajemalo glavno jed pedoče na buzaro in ledeni čaj. Če kdo od
udeležencev ne bo maral pedočev, se mu bo jed prilagodilo glede na njegove želje in
možnosti priprave.
Stroške prevoza Pacug – Piran bo krila Osnovna šola Lucija. Prav tako bo šola priskrbela tudi
zvezek, ki bo na voljo udeležencem za zapis mnenj na koncu programa. Pripomočke za
ustvarjalno delavnico (razen das mase in barv) si bomo izposodili iz šole.
Upamo, da bomo do izvedbe programa dobili še kakšna sponzorska sredstva, tako da bi bili
stroški na posameznika nižji.
20
3.4 VARNOST
V času trajanja turističnega programa bosta z nami naši mentorici. Če bo prijavljenih več kot
21 otrok bo z nami še eden od učiteljev.
3.5 TRŽENJE
Naš turistični program bomo najprej ponudili Zvezi prijateljev mladine Vič Ljubljana, ki
upravlja z Otroškim letoviščem v Pacugu. Če bodo z našim programom zadovoljni, bomo z
njimi uskladili vse potrebno, da program izvedemo v letošnjem letu. V nasprotnem primeru
bomo turistični program izvedli v okviru Osnovne šole Lucija (predvidoma meseca junija).
V vsakem primeru bomo vanj povabili učence naše šole od 7. do 9. razreda. Izdelali bomo
plakat in ga izobesili na zid pri glavnem vhodu v šolo, izdelali bomo turistične zgibanke in jih
razdelili učencem. Poleg tega bomo pripravili srečanje na katerega bomo povabili vse, ki jih
program zanima in bi se ga udeležili ter jim predstavili podroben potek dejavnosti. Razdelili
jim bomo prijavnice in začeli z zbiranjem prijav.
Po prvi izvedbi turističnega programa bomo plakate z vabilom in manjša vabila s prijavnicami
poslali tudi na druge osnovne in srednje šole. O sami izvedbi programa bomo poročali tudi v
različnih časopisih (Primorske novice, Lokalno glasilo Občine Piran,…) in na radiu (radio
Capris,…). Prizadevali si bomo, da bomo turistični program izvedli vsako leto enkrat.
21
4. PREDSTAVITEV NA TRŽNICI
Na tržnici bomo na čim bolj zanimiv način poskušali predstaviti naš turistični program.
Obiskovalci se bodo lahko postavili v vlogo udeležencev (otrok) in sodelovali v našem lovu na
zaklad. V roke bodo prejeli zemljevid in hodili od postaje do postaje ter se preizkušali v
znanju o značilnostih Pirana. Kdor bo pravilno odgovoril na posamezno vprašanje bo prejel
košček sestavljanke, vse koščke pa na zadnji postaji sestavil v celoto. Kaj in kje bo skriti
zaklad na turistični tržnici pa vam še ne izdamo!
Naj bo skrivnostno, tako kot je skrivnosten naš Piran…
22
ZAKLJUČEK
Pri izdelovanju turistične naloge smo spoznali veliko stvari o Piranu, o njegovi zgodovini in
kulturnih znamenitostih. Veliko smo sicer že poznali, a se toliko podrobno v zgodovino nismo
še spuščali. Spoznali smo, kako pomembno je, da poznamo zgodovino, saj le tako bolje
razumemo sedanjost. Vemo kdo smo in kdo si bili naši predniki. Vemo kaj vse so počeli naši
predniki. Piran ni nastal v enem dnevu. Njegova današnja podoba je odraz več stoletij in več
prebivalcev, ki so živeli v njem. Pomembno je, da ohranjamo kulturno dediščino in da smo
nanjo ponosni. Prav tako smo veliko spoznali o našem morju. Nekaj smo se že učili pri pouku
in nam je bilo že poznano, nekatere informacije pa so bile za nas nove. Čeprav živimo ob
morju.
Menimo, da smo oblikovali zanimiv in pester turističen program, ki bo otroke privabil, da se
nam pridružijo na potepu. Obljubljamo, da se bomo imeli zabavno, da bo dan poln veselja in
hkrati poučen. To je tudi eden od naših najpomembnejših ciljev.
23
LITERATURA IN VIRI
Pisni viri:
-
Senčar, P. (2008): Piran: turistični vodnik. Piran: Maona, turizem, trgovina in galerija.
-
Piran, Tartinijevo mesto. Raziskovalna naloga turističnega krožka in projektne skupine
Turizem. Piran: Osnovna šola Cirila Kosmača.
-
Objemi Piran. Zgibanka Turističnega združenja Portorož (dostopno v TIC Portorož).
-
Portorož, Piran. Top 10. Zgibanka TIC Portorož (dostopno v TIC Portorož).
-
Piranski kulturni zakladi. Po poteh kulturnega turizma po Piranu in okolici. Zgibanka
Turističnega združenja Portorož (dostopno v TIC Portorož).
-
Internetni vir 1: http://www.portoroz.si/si/portoroz-in-piran/1843
-
Internetni vir 2: https://www.lonelyplanet.com/slovenia/karst-and-coast/piran
-
Internetni vir 3: http://www.mediadom-piran.si/
-
Internetni vir 4: http://www.zpmvic.si/otrosko-letovisce-pacug/
-
Internetni vir 5: http://www.restavracijegostilne.si/obalno_kraska/index.php?m=9&s=3&o=4&id=628
-
Internetni vir 6: http://www.subaquatic.si/
-
Internetni vir 7: http://kraji.eu/slovenija/piran/slo#ixzz4X4SZajGs
Slike:
-
Slika 1: Počkar, 2017.
-
Slika 2: https://sl.wikipedia.org/wiki/Piran
-
Slika 3: http://www.regionalobala.si/novica/obujen-spomin-na-piranski-tramvaj
-
Slika 4: http://kraji.eu/slovenija/piran_tartinijev_trg/slo
-
Slika 5: http://www.regionalobala.si/novica/pacug-skupaj-do-obnove-letovisca
-
Slika 6: https://www.tripadvisor.com/LocationPhotoDirectLink-g274876-d2344936i166804729-Tartini_Square_Tartinijev_trgPiran_Slovenian_Istria_Slovenian_Littoral_.html
-
Slika 7: https://www.rtvslo.si/kultura/drugo/piranska-benecanka-odprla-vrata-licnoprenovljene-notranjosti/397906
-
Slika 8: http://foto-zgodbe.blogspot.si/2014/09/piran-srednjevesko-mestnoobzidje.html
-
Slika 9: http://www.dedi.si/dediscina/154-zupnijska-cerkev-sv-jurija-v-piranu
-
Slika 10: http://www.ecos2016.si/excursions-visits/medieval-piran
24
-
Slika 11: http://www.portoroz.si/si/dozivetja/kulturne-znamenitosti/muzeji/1801
-
Slika 12: http://kraji.eu/slovenija/piran/eng
-
Slika 13: http://www.napovednik.com/dogodek380625_delfin_-_zgodba_o_sanjacu
-
Slika 14: http://www.enjoylocal.si/obala_si/kaj-poceti/izleti/subaquatic.html
-
Slika 15: http://www.morigenos.org/index.php?path=tursiops
25