Datum: 09.03.2017 PRIPOROČILO ZA ŠKROPLJENJE

Vinarska ulica 14, 2000 Maribor
tel.: (02) 228 49 00, fax: (02) 251 94 82
E-pošta: [email protected],
http://www.kmetijski-zavod.si/
Datum: 09.03.2017
PRIPOROČILO ZA ŠKROPLJENJE KOŠČIČARJEV
Breskve in nektarine so na ugodnih – toplejših legah že v fenološki fazi BBCH 53 (Odpiranje brsta:
luske razprte, vidni svetlo zeleni deli brsta).
Breskova kodravost je gospodarsko najpomembnejša bolezen breskev. Pojav te bolezni ni mogoče
napovedati, zato škropimo breskve in nektarine preventivno.
Pri temperaturah zraka nad 8°C je ob naslednjih padavinah mogoča velika nevarnost okužbe z breskovo
kodravostjo, zato je potrebno breskve in nektarine ponovno temeljito poškropiti tik pred napovedanimi
padavinami. Pri temperaturah nižjih od 8 °C okužbe niso mogoče.
V tem času lahko uporabite pripravek Syllit 400 SC v 1,7 - 2,25 L/ha ali Ziram 76 WG v odmerku 3,0
kg/ha (poraba zalog do 30.4.2017). Škropljenje je potrebno opraviti tik pred napovedanimi
padavinami.
Na hladnejših legah in poznejših sortah breskev in nektarin se lahko za to škropljenje uporabi tudi eden
od bakrovih pripravkov:
Pripravek
Champion 50 WG
Cuprablau-Z 35 WP
Cuprablau-Z ultra WP
Nordox 75 WG
Odmerek/konc.
0,5%
3,0 kg/ha
1.8 kg/ha
2,0 kg/ha
Marelice, ki rastejo na zavetnih legah, imajo močno napete brste. Za zatiranje listne luknjičavosti
koščičarjev priporočamo uporabo bakrovega pripravka Champion 50 WG v 0,5% - 1,0% (samo stara
etiketa).
Slive, češplje in češnje so tik pred brstenjem. Za zatiranje listne luknjičavosti koščičarjev priporočamo
uporabo bakrovega pripravka Champion 50 WG v 0,5% - 1,0% (samo stara etiketa).
JAVNA SLUŽBA ZA VARSTVO RASTLIN