Projekt opreme - Dom dr. Jožeta Potrča Poljčane

LEGENDA
obstoječe pohištvo
novo pohištvo
obstoječe pohištvo, ki se ne uporabi
obstoječe pohištvo, ki se prestavi v drugo pisarno
1a
2a
1a
1b
1b 6x
1b
5
5
1b
1q
5
1k 3x
DIREKTOR
5
36.4 m2
1b
1k
1b
6
1q
1b
1k
1k
4
1y - se seli v skupi prostor
S
VSE DIMENZIJE IN VIŠINSKE KOTE JE POTREBNO PRED SAMO IZVEDBO DEL PREVERITI IN SPROTI KONTROLIRATI NA
GRADBIŠČU TER JIH PRILAGODITI GLEDE NA OBSTOJEČE STANJE. V KOLIKOR SO ODSTOPANJA VEČJA, JE POTREBNO
O TEM OBVESTITI PROJEKTANTA!
št. spremembe:
datum:
opis spremembe / dopolnitve:
podpis:
investitor:
projektant:
Uniprojekt d.o o.
Savinjska cesta 117
3313 Polzela
tel.: 041 630 570
fax: 03 705 04 37
e-mail: [email protected]
Dom dr. Jožeta Potrča Poljčane
Potrčeva ulica 1, 2319 Poljčane
naročnik:
objekt in lokacija:
Dom dr. Jožeta Potrča Poljčane
Potrčeva ulica 1, 2319 Poljčane
REKONSTRUKCIJA IN PRENOVA MANSARDE POHIŠTVO
Peter Lojen, u.d. i. a.
parc. št. 274/4, k. o. Poljčane
odgovorni projektant:
odgovorni vodja projekta:
Peter Lojen, u.d. i. a.
A-1099
A-1099
sodelavci:
vsebina načrta:
mag. Jože Grobelnik, G-1332
Ditka Čakš, u. d. i. g.
POHIŠTVO PISARNA DIREKTORICE
faza:
št. projekta:
št. načrta:
vrsta načrta:
merilo:
datum:
št. lista:
1 - ARHITEKTURA
UP-018/2015
UP-018/2015 - A
PZI
1:50
januar 2017
1
Vsebina načrta je avtorska lastnina podjetja UNIPROJEKT d.o.o. in je zaščitena z zakonom o avtorskih pravicah (Ur. l. RS št. 21 / 95). Nepooblaščeno razmnoževanje načrta ni dovoljeno!
LEGENDA
obstoječe pohištvo
novo pohištvo
obstoječe pohištvo, ki se ne uporabi
obstoječe pohištvo, ki se prestavi v drugo pisarno
2b
2c
1s
3a
1k
3b
5
3a
6
1k
TAJNIŠTVO
3a
3c
20.5 m2
3č
1b 2x - se seli v arhiv tajništvo
3č
3d
1c - se seli v arhiv tajništvo
1w - se seli v arhiv tajništvo
1s
S
3c
3a
3a
3a - prilagojen, da se odpira pod mizo
3d
VSE DIMENZIJE IN VIŠINSKE KOTE JE POTREBNO PRED SAMO IZVEDBO DEL PREVERITI IN SPROTI KONTROLIRATI NA
GRADBIŠČU TER JIH PRILAGODITI GLEDE NA OBSTOJEČE STANJE. V KOLIKOR SO ODSTOPANJA VEČJA, JE POTREBNO
O TEM OBVESTITI PROJEKTANTA!
3č 2x
št. spremembe:
datum:
opis spremembe / dopolnitve:
Uniprojekt d.o o.
Savinjska cesta 117
3313 Polzela
tel.: 041 630 570
fax: 03 705 04 37
e-mail: [email protected]
3b
podpis:
investitor:
projektant:
Dom dr. Jožeta Potrča Poljčane
Potrčeva ulica 1, 2319 Poljčane
naročnik:
objekt in lokacija:
Dom dr. Jožeta Potrča Poljčane
Potrčeva ulica 1, 2319 Poljčane
REKONSTRUKCIJA IN PRENOVA MANSARDE POHIŠTVO
Peter Lojen, u.d. i. a.
parc. št. 274/4, k. o. Poljčane
odgovorni projektant:
odgovorni vodja projekta:
Peter Lojen, u.d. i. a.
A-1099
A-1099
sodelavci:
vsebina načrta:
mag. Jože Grobelnik, G-1332
Ditka Čakš, u. d. i. g.
POHIŠTVO TAJNIŠTVO
faza:
št. projekta:
št. načrta:
vrsta načrta:
merilo:
datum:
št. lista:
1 - ARHITEKTURA
UP-018/2015
UP-018/2015 - A
PZI
1:50
januar 2017
2
Vsebina načrta je avtorska lastnina podjetja UNIPROJEKT d.o.o. in je zaščitena z zakonom o avtorskih pravicah (Ur. l. RS št. 21 / 95). Nepooblaščeno razmnoževanje načrta ni dovoljeno!
LEGENDA
obstoječe pohištvo
novo pohištvo
obstoječe pohištvo, ki se ne uporabi
obstoječe pohištvo, ki se prestavi v drugo pisarno
3f
3f
3f
1b
1b
1c
1w
ARHIV TAJNIŠTVO
10.3 m2
3e
3e
3e
3e
3e
3e
3e
3e
3f
3f
3f
S
VSE DIMENZIJE IN VIŠINSKE KOTE JE POTREBNO PRED SAMO IZVEDBO DEL PREVERITI IN SPROTI KONTROLIRATI NA
GRADBIŠČU TER JIH PRILAGODITI GLEDE NA OBSTOJEČE STANJE. V KOLIKOR SO ODSTOPANJA VEČJA, JE POTREBNO
O TEM OBVESTITI PROJEKTANTA!
št. spremembe:
datum:
opis spremembe / dopolnitve:
podpis:
investitor:
projektant:
Uniprojekt d.o o.
Savinjska cesta 117
3313 Polzela
tel.: 041 630 570
fax: 03 705 04 37
e-mail: [email protected]
Dom dr. Jožeta Potrča Poljčane
Potrčeva ulica 1, 2319 Poljčane
naročnik:
objekt in lokacija:
Dom dr. Jožeta Potrča Poljčane
Potrčeva ulica 1, 2319 Poljčane
REKONSTRUKCIJA IN PRENOVA MANSARDE POHIŠTVO
Peter Lojen, u.d. i. a.
parc. št. 274/4, k. o. Poljčane
odgovorni projektant:
odgovorni vodja projekta:
Peter Lojen, u.d. i. a.
A-1099
A-1099
sodelavci:
vsebina načrta:
mag. Jože Grobelnik, G-1332
Ditka Čakš, u. d. i. g.
POHIŠTVO ARHIV TAJNIŠTVO
faza:
št. projekta:
št. načrta:
vrsta načrta:
merilo:
datum:
št. lista:
1 - ARHITEKTURA
UP-018/2015
UP-018/2015 - A
PZI
1:50
januar 2017
3
Vsebina načrta je avtorska lastnina podjetja UNIPROJEKT d.o.o. in je zaščitena z zakonom o avtorskih pravicah (Ur. l. RS št. 21 / 95). Nepooblaščeno razmnoževanje načrta ni dovoljeno!
LEGENDA
obstoječe pohištvo
novo pohištvo
obstoječe pohištvo, ki se ne uporabi
obstoječe pohištvo, ki se prestavi v drugo pisarno
3g
3h
3i
3j
ARHIV JAVNA NAROČILA
9.2 m2
3g
3h
3i
3k
3i
3h
3k
3g
S
VSE DIMENZIJE IN VIŠINSKE KOTE JE POTREBNO PRED SAMO IZVEDBO DEL PREVERITI IN SPROTI KONTROLIRATI NA
GRADBIŠČU TER JIH PRILAGODITI GLEDE NA OBSTOJEČE STANJE. V KOLIKOR SO ODSTOPANJA VEČJA, JE POTREBNO
O TEM OBVESTITI PROJEKTANTA!
3j
št. spremembe:
3i
datum:
opis spremembe / dopolnitve:
podpis:
investitor:
projektant:
Uniprojekt d.o o.
Savinjska cesta 117
3313 Polzela
3h
tel.: 041 630 570
fax: 03 705 04 37
e-mail: [email protected]
3g
Dom dr. Jožeta Potrča Poljčane
Potrčeva ulica 1, 2319 Poljčane
naročnik:
objekt in lokacija:
Dom dr. Jožeta Potrča Poljčane
Potrčeva ulica 1, 2319 Poljčane
REKONSTRUKCIJA IN PRENOVA MANSARDE POHIŠTVO
Peter Lojen, u.d. i. a.
parc. št. 274/4, k. o. Poljčane
odgovorni projektant:
odgovorni vodja projekta:
Peter Lojen, u.d. i. a.
A-1099
A-1099
sodelavci:
vsebina načrta:
mag. Jože Grobelnik, G-1332
Ditka Čakš, u. d. i. g.
POHIŠTVO ARHIV JAVNA NAROČILA
faza:
št. projekta:
št. načrta:
vrsta načrta:
merilo:
datum:
št. lista:
1 - ARHITEKTURA
UP-018/2015
UP-018/2015 - A
PZI
1:50
januar 2017
4
Vsebina načrta je avtorska lastnina podjetja UNIPROJEKT d.o.o. in je zaščitena z zakonom o avtorskih pravicah (Ur. l. RS št. 21 / 95). Nepooblaščeno razmnoževanje načrta ni dovoljeno!
LEGENDA
obstoječe pohištvo
novo pohištvo
obstoječe pohištvo, ki se ne uporabi
obstoječe pohištvo, ki se prestavi v drugo pisarno
3m
3m
1d
3l
1f 1g
1e
1d - se seli v računovodstvo 3
1f - se seli v računovodstvo 3
1g - se seli v računovodstvo 2
1e - se seli v računovodstvo 2
1ac - se seli v računovodstvo 2
1u - se seli v računovodstvo 1
3m
3m
3o
6
3l
3o
6
3n
5
3o
3n
5
3o
3n
3n
JAVNA NAROČILA
3o
30.2 m2
3o
3o
3o
3o
3o
3o
3o
S
VSE DIMENZIJE IN VIŠINSKE KOTE JE POTREBNO PRED SAMO IZVEDBO DEL PREVERITI IN SPROTI KONTROLIRATI NA
GRADBIŠČU TER JIH PRILAGODITI GLEDE NA OBSTOJEČE STANJE. V KOLIKOR SO ODSTOPANJA VEČJA, JE POTREBNO
O TEM OBVESTITI PROJEKTANTA!
št. spremembe:
datum:
opis spremembe / dopolnitve:
podpis:
investitor:
projektant:
Uniprojekt d.o o.
Savinjska cesta 117
3313 Polzela
Dom dr. Jožeta Potrča Poljčane
Potrčeva ulica 1, 2319 Poljčane
tel.: 041 630 570
fax: 03 705 04 37
e-mail: [email protected]
naročnik:
objekt in lokacija:
Dom dr. Jožeta Potrča Poljčane
Potrčeva ulica 1, 2319 Poljčane
REKONSTRUKCIJA IN PRENOVA MANSARDE POHIŠTVO
Peter Lojen, u.d. i. a.
parc. št. 274/4, k. o. Poljčane
odgovorni projektant:
odgovorni vodja projekta:
Peter Lojen, u.d. i. a.
A-1099
A-1099
sodelavci:
vsebina načrta:
mag. Jože Grobelnik, G-1332
Ditka Čakš, u. d. i. g.
POHIŠTVO JAVNA NAROČILA
faza:
1 - ARHITEKTURA
št. projekta:
UP-018/2015
št. načrta:
vrsta načrta:
merilo:
datum:
št. lista:
UP-018/2015 - A
PZI
1:50
januar 2017
5
Vsebina načrta je avtorska lastnina podjetja UNIPROJEKT d.o.o. in je zaščitena z zakonom o avtorskih pravicah (Ur. l. RS št. 21 / 95). Nepooblaščeno razmnoževanje načrta ni dovoljeno!
LEGENDA
obstoječe pohištvo
novo pohištvo
obstoječe pohištvo, ki se ne uporabi
obstoječe pohištvo, ki se prestavi v drugo pisarno
1w
1aa
1b
1l
5
1b
1t
5
1b 3x
6
1b
3p
1b
1ab
1ab
1w
KADROVSKA
23.9 m2
1aa
1b
1t
1l
2d
S
VSE DIMENZIJE IN VIŠINSKE KOTE JE POTREBNO PRED SAMO IZVEDBO DEL PREVERITI IN SPROTI KONTROLIRATI NA
GRADBIŠČU TER JIH PRILAGODITI GLEDE NA OBSTOJEČE STANJE. V KOLIKOR SO ODSTOPANJA VEČJA, JE POTREBNO
O TEM OBVESTITI PROJEKTANTA!
št. spremembe:
datum:
opis spremembe / dopolnitve:
podpis:
investitor:
projektant:
Uniprojekt d.o o.
Savinjska cesta 117
3313 Polzela
3p
tel.: 041 630 570
fax: 03 705 04 37
e-mail: [email protected]
Dom dr. Jožeta Potrča Poljčane
Potrčeva ulica 1, 2319 Poljčane
naročnik:
objekt in lokacija:
Dom dr. Jožeta Potrča Poljčane
Potrčeva ulica 1, 2319 Poljčane
REKONSTRUKCIJA IN PRENOVA MANSARDE POHIŠTVO
Peter Lojen, u.d. i. a.
parc. št. 274/4, k. o. Poljčane
odgovorni projektant:
odgovorni vodja projekta:
Peter Lojen, u.d. i. a.
A-1099
A-1099
sodelavci:
vsebina načrta:
mag. Jože Grobelnik, G-1332
Ditka Čakš, u. d. i. g.
POHIŠTVO KADROVSKA
faza:
št. projekta:
št. načrta:
vrsta načrta:
merilo:
datum:
št. lista:
1 - ARHITEKTURA
UP-018/2015
UP-018/2015 - A
PZI
1:50
januar 2017
6
Vsebina načrta je avtorska lastnina podjetja UNIPROJEKT d.o.o. in je zaščitena z zakonom o avtorskih pravicah (Ur. l. RS št. 21 / 95). Nepooblaščeno razmnoževanje načrta ni dovoljeno!
LEGENDA
obstoječe pohištvo
novo pohištvo
obstoječe pohištvo, ki se ne uporabi
obstoječe pohištvo, ki se prestavi v drugo pisarno
1i
1f 1g
1d
1j
3r
1r
1j
5
1r
6
1u
1x
RAČUNOVODSKA PISARNA 1
1x
2
21.8 m
1i
1d
1g
1f
1u se preseli iz obstoječe pisarne javna naročila
S
VSE DIMENZIJE IN VIŠINSKE KOTE JE POTREBNO PRED SAMO IZVEDBO DEL PREVERITI IN SPROTI KONTROLIRATI NA
GRADBIŠČU TER JIH PRILAGODITI GLEDE NA OBSTOJEČE STANJE. V KOLIKOR SO ODSTOPANJA VEČJA, JE POTREBNO
O TEM OBVESTITI PROJEKTANTA!
št. spremembe:
3r
datum:
opis spremembe / dopolnitve:
podpis:
investitor:
projektant:
Uniprojekt d.o o.
Savinjska cesta 117
3313 Polzela
tel.: 041 630 570
fax: 03 705 04 37
e-mail: [email protected]
Dom dr. Jožeta Potrča Poljčane
Potrčeva ulica 1, 2319 Poljčane
naročnik:
objekt in lokacija:
Dom dr. Jožeta Potrča Poljčane
Potrčeva ulica 1, 2319 Poljčane
REKONSTRUKCIJA IN PRENOVA MANSARDE POHIŠTVO
Peter Lojen, u.d. i. a.
parc. št. 274/4, k. o. Poljčane
odgovorni projektant:
odgovorni vodja projekta:
Peter Lojen, u.d. i. a.
A-1099
A-1099
sodelavci:
vsebina načrta:
mag. Jože Grobelnik, G-1332
Ditka Čakš, u. d. i. g.
POHIŠTVO RAČUNOVODSTVO 1
faza:
št. projekta:
št. načrta:
vrsta načrta:
merilo:
datum:
št. lista:
1 - ARHITEKTURA
UP-018/2015
UP-018/2015 - A
PZI
1:50
januar 2017
7
Vsebina načrta je avtorska lastnina podjetja UNIPROJEKT d.o.o. in je zaščitena z zakonom o avtorskih pravicah (Ur. l. RS št. 21 / 95). Nepooblaščeno razmnoževanje načrta ni dovoljeno!
LEGENDA
obstoječe pohištvo
novo pohištvo
obstoječe pohištvo, ki se ne uporabi
obstoječe pohištvo, ki se prestavi v drugo pisarno
1o
1m
1d
1ac
1e
1g
1h
1d
1d
1p
RAČUNOVODSKA PISARNA 2
20.6m2
1l 2x
1z + 3s
1v
6
6
1l
1r
1m
1o
1m
1p
1m
1l
1r
1h
1d
1r 2x
1v
1z + 3s
S
VSE DIMENZIJE IN VIŠINSKE KOTE JE POTREBNO PRED SAMO IZVEDBO DEL PREVERITI IN SPROTI KONTROLIRATI NA
GRADBIŠČU TER JIH PRILAGODITI GLEDE NA OBSTOJEČE STANJE. V KOLIKOR SO ODSTOPANJA VEČJA, JE POTREBNO
O TEM OBVESTITI PROJEKTANTA!
št. spremembe:
datum:
opis spremembe / dopolnitve:
podpis:
investitor:
projektant:
Uniprojekt d.o o.
Savinjska cesta 117
3313 Polzela
1ac, 1e ter 1g se preselijo iz obstoječe pisarne javna naročila
tel.: 041 630 570
fax: 03 705 04 37
e-mail: [email protected]
Dom dr. Jožeta Potrča Poljčane
Potrčeva ulica 1, 2319 Poljčane
naročnik:
objekt in lokacija:
Dom dr. Jožeta Potrča Poljčane
Potrčeva ulica 1, 2319 Poljčane
REKONSTRUKCIJA IN PRENOVA MANSARDE POHIŠTVO
Peter Lojen, u.d. i. a.
parc. št. 274/4, k. o. Poljčane
odgovorni projektant:
3s
odgovorni vodja projekta:
Peter Lojen, u.d. i. a.
A-1099
A-1099
sodelavci:
vsebina načrta:
mag. Jože Grobelnik, G-1332
Ditka Čakš, u. d. i. g.
POHIŠTVO RAČUNOVODSTVO 2
faza:
št. projekta:
št. načrta:
vrsta načrta:
merilo:
datum:
št. lista:
1 - ARHITEKTURA
UP-018/2015
UP-018/2015 - A
PZI
1:50
januar 2017
8
Vsebina načrta je avtorska lastnina podjetja UNIPROJEKT d.o.o. in je zaščitena z zakonom o avtorskih pravicah (Ur. l. RS št. 21 / 95). Nepooblaščeno razmnoževanje načrta ni dovoljeno!
LEGENDA
obstoječe pohištvo
novo pohištvo
obstoječe pohištvo, ki se ne uporabi
obstoječe pohištvo, ki se prestavi v drugo pisarno
1d
1i
1l 2x
1f
1d
1d
1f
1i
1l
1ž
6
1ž
6
1l
1i
RAČUNOVODSKA PISARNA 3
20.6 m2
1i
1f
1d
1f
1d
1d
1f
1d
1ž
1ž
1d ter 1f po en kos se preselita iz obstoječe pisarne javna naročila
S
VSE DIMENZIJE IN VIŠINSKE KOTE JE POTREBNO PRED SAMO IZVEDBO DEL PREVERITI IN SPROTI KONTROLIRATI NA
GRADBIŠČU TER JIH PRILAGODITI GLEDE NA OBSTOJEČE STANJE. V KOLIKOR SO ODSTOPANJA VEČJA, JE POTREBNO
O TEM OBVESTITI PROJEKTANTA!
št. spremembe:
datum:
opis spremembe / dopolnitve:
podpis:
investitor:
projektant:
Uniprojekt d.o o.
Savinjska cesta 117
3313 Polzela
tel.: 041 630 570
fax: 03 705 04 37
e-mail: [email protected]
Dom dr. Jožeta Potrča Poljčane
Potrčeva ulica 1, 2319 Poljčane
naročnik:
objekt in lokacija:
Dom dr. Jožeta Potrča Poljčane
Potrčeva ulica 1, 2319 Poljčane
REKONSTRUKCIJA IN PRENOVA MANSARDE POHIŠTVO
Peter Lojen, u.d. i. a.
parc. št. 274/4, k. o. Poljčane
odgovorni projektant:
odgovorni vodja projekta:
Peter Lojen, u.d. i. a.
A-1099
A-1099
sodelavci:
vsebina načrta:
mag. Jože Grobelnik, G-1332
Ditka Čakš, u. d. i. g.
POHIŠTVO RAČUNOVODSTVO 3
faza:
št. projekta:
št. načrta:
vrsta načrta:
merilo:
datum:
št. lista:
1 - ARHITEKTURA
UP-018/2015
UP-018/2015 - A
PZI
1:50
januar 2017
9
Vsebina načrta je avtorska lastnina podjetja UNIPROJEKT d.o.o. in je zaščitena z zakonom o avtorskih pravicah (Ur. l. RS št. 21 / 95). Nepooblaščeno razmnoževanje načrta ni dovoljeno!
LEGENDA
obstoječe pohištvo
novo pohištvo
obstoječe pohištvo, ki se ne uporabi
obstoječe pohištvo, ki se prestavi v drugo pisarno
3t
1y
7
SKUPNI PROSTOR
3t
21.3 m2
5
5
3š
7
7
5
7
5
S
VSE DIMENZIJE IN VIŠINSKE KOTE JE POTREBNO PRED SAMO IZVEDBO DEL PREVERITI IN SPROTI KONTROLIRATI NA
GRADBIŠČU TER JIH PRILAGODITI GLEDE NA OBSTOJEČE STANJE. V KOLIKOR SO ODSTOPANJA VEČJA, JE POTREBNO
O TEM OBVESTITI PROJEKTANTA!
št. spremembe:
datum:
opis spremembe / dopolnitve:
Uniprojekt d.o o.
Savinjska cesta 117
3313 Polzela
tel.: 041 630 570
fax: 03 705 04 37
e-mail: [email protected]
3t 2x
3š
podpis:
investitor:
projektant:
Dom dr. Jožeta Potrča Poljčane
Potrčeva ulica 1, 2319 Poljčane
naročnik:
objekt in lokacija:
Dom dr. Jožeta Potrča Poljčane
Potrčeva ulica 1, 2319 Poljčane
REKONSTRUKCIJA IN PRENOVA MANSARDE POHIŠTVO
Peter Lojen, u.d. i. a.
parc. št. 274/4, k. o. Poljčane
odgovorni projektant:
odgovorni vodja projekta:
Peter Lojen, u.d. i. a.
A-1099
A-1099
sodelavci:
vsebina načrta:
1y preseli iz obstoječe pisarne direktorice
mag. Jože Grobelnik, G-1332
Ditka Čakš, u. d. i. g.
POHIŠTVO SKUPNI PROSTOR
faza:
št. projekta:
št. načrta:
vrsta načrta:
merilo:
datum:
št. lista:
1 - ARHITEKTURA
UP-018/2015
UP-018/2015 - A
PZI
1:50
januar 2017
10
Vsebina načrta je avtorska lastnina podjetja UNIPROJEKT d.o.o. in je zaščitena z zakonom o avtorskih pravicah (Ur. l. RS št. 21 / 95). Nepooblaščeno razmnoževanje načrta ni dovoljeno!
LEGENDA
obstoječe pohištvo
novo pohištvo
obstoječe pohištvo, ki se ne uporabi
obstoječe pohištvo, ki se prestavi v drugo pisarno
3u
5
5
5
SEJNA SOBA
23.3 m2
5
5
3u
5
5
5
5
5
3v
3v
3z
3z
3v
3v
3v
3v
3z
3z
3v
3v
3ž
3ž
S
VSE DIMENZIJE IN VIŠINSKE KOTE JE POTREBNO PRED SAMO IZVEDBO DEL PREVERITI IN SPROTI KONTROLIRATI NA
GRADBIŠČU TER JIH PRILAGODITI GLEDE NA OBSTOJEČE STANJE. V KOLIKOR SO ODSTOPANJA VEČJA, JE POTREBNO
O TEM OBVESTITI PROJEKTANTA!
št. spremembe:
datum:
opis spremembe / dopolnitve:
podpis:
investitor:
projektant:
Uniprojekt d.o o.
Savinjska cesta 117
3313 Polzela
Dom dr. Jožeta Potrča Poljčane
Potrčeva ulica 1, 2319 Poljčane
tel.: 041 630 570
fax: 03 705 04 37
e-mail: [email protected]
naročnik:
objekt in lokacija:
Dom dr. Jožeta Potrča Poljčane
Potrčeva ulica 1, 2319 Poljčane
REKONSTRUKCIJA IN PRENOVA MANSARDE POHIŠTVO
Peter Lojen, u.d. i. a.
parc. št. 274/4, k. o. Poljčane
odgovorni projektant:
odgovorni vodja projekta:
Peter Lojen, u.d. i. a.
A-1099
A-1099
sodelavci:
vsebina načrta:
mag. Jože Grobelnik, G-1332
Ditka Čakš, u. d. i. g.
POHIŠTVO SEJNA SOBA
faza:
1 - ARHITEKTURA
št. projekta:
UP-018/2015
št. načrta:
vrsta načrta:
merilo:
datum:
št. lista:
UP-018/2015 - A
PZI
1:50
januar 2017
11
Vsebina načrta je avtorska lastnina podjetja UNIPROJEKT d.o.o. in je zaščitena z zakonom o avtorskih pravicah (Ur. l. RS št. 21 / 95). Nepooblaščeno razmnoževanje načrta ni dovoljeno!
LEGENDA
obstoječe pohištvo
novo pohištvo
obstoječe pohištvo, ki se ne uporabi
obstoječe pohištvo, ki se prestavi v drugo pisarno
1n
POMOČNIK DIREKTORJA
1č
21.4 m2
5
5
3x
1n
1š
5
1b
5
1č
1j
1j
1b
6
1b
1b
1j 2x
1š
S
VSE DIMENZIJE IN VIŠINSKE KOTE JE POTREBNO PRED SAMO IZVEDBO DEL PREVERITI IN SPROTI KONTROLIRATI NA
GRADBIŠČU TER JIH PRILAGODITI GLEDE NA OBSTOJEČE STANJE. V KOLIKOR SO ODSTOPANJA VEČJA, JE POTREBNO
O TEM OBVESTITI PROJEKTANTA!
3x
št. spremembe:
datum:
opis spremembe / dopolnitve:
podpis:
investitor:
projektant:
Uniprojekt d.o o.
Savinjska cesta 117
3313 Polzela
tel.: 041 630 570
fax: 03 705 04 37
e-mail: [email protected]
Dom dr. Jožeta Potrča Poljčane
Potrčeva ulica 1, 2319 Poljčane
naročnik:
objekt in lokacija:
Dom dr. Jožeta Potrča Poljčane
Potrčeva ulica 1, 2319 Poljčane
REKONSTRUKCIJA IN PRENOVA MANSARDE POHIŠTVO
Peter Lojen, u.d. i. a.
parc. št. 274/4, k. o. Poljčane
odgovorni projektant:
odgovorni vodja projekta:
Peter Lojen, u.d. i. a.
A-1099
A-1099
sodelavci:
vsebina načrta:
mag. Jože Grobelnik, G-1332
Ditka Čakš, u. d. i. g.
POHIŠTVO POMOČNIK DIREKTORJA
faza:
št. projekta:
št. načrta:
vrsta načrta:
merilo:
datum:
št. lista:
1 - ARHITEKTURA
UP-018/2015
UP-018/2015 - A
PZI
1:50
januar 2017
12
Vsebina načrta je avtorska lastnina podjetja UNIPROJEKT d.o.o. in je zaščitena z zakonom o avtorskih pravicah (Ur. l. RS št. 21 / 95). Nepooblaščeno razmnoževanje načrta ni dovoljeno!
LEGENDA
obstoječe pohištvo
novo pohištvo
obstoječe pohištvo, ki se ne uporabi
obstoječe pohištvo, ki se prestavi v drugo pisarno
8g
8a
8b
8č
8c
8d
7
ČAJNA KUHINJA
8.0 m2
7
3t
8g
8d
8č
8f
8h
3t
8e
8a
8b
S
8c
VSE DIMENZIJE IN VIŠINSKE KOTE JE POTREBNO PRED SAMO IZVEDBO DEL PREVERITI IN SPROTI KONTROLIRATI NA
GRADBIŠČU TER JIH PRILAGODITI GLEDE NA OBSTOJEČE STANJE. V KOLIKOR SO ODSTOPANJA VEČJA, JE POTREBNO
O TEM OBVESTITI PROJEKTANTA!
3x
št. spremembe:
datum:
opis spremembe / dopolnitve:
podpis:
investitor:
projektant:
Uniprojekt d.o o.
Savinjska cesta 117
3313 Polzela
tel.: 041 630 570
fax: 03 705 04 37
e-mail: [email protected]
Dom dr. Jožeta Potrča Poljčane
Potrčeva ulica 1, 2319 Poljčane
naročnik:
objekt in lokacija:
Dom dr. Jožeta Potrča Poljčane
Potrčeva ulica 1, 2319 Poljčane
REKONSTRUKCIJA IN PRENOVA MANSARDE POHIŠTVO
Peter Lojen, u.d. i. a.
parc. št. 274/4, k. o. Poljčane
odgovorni projektant:
odgovorni vodja projekta:
Peter Lojen, u.d. i. a.
A-1099
A-1099
sodelavci:
vsebina načrta:
mag. Jože Grobelnik, G-1332
Ditka Čakš, u. d. i. g.
POHIŠTVO ČAJNA KUHINJA
faza:
št. projekta:
št. načrta:
vrsta načrta:
merilo:
datum:
št. lista:
1 - ARHITEKTURA
UP-018/2015
UP-018/2015 - A
PZI
1:50
januar 2017
13
Vsebina načrta je avtorska lastnina podjetja UNIPROJEKT d.o.o. in je zaščitena z zakonom o avtorskih pravicah (Ur. l. RS št. 21 / 95). Nepooblaščeno razmnoževanje načrta ni dovoljeno!
LEGENDA
obstoječe pohištvo
novo pohištvo
obstoječe pohištvo, ki se ne uporabi
obstoječe pohištvo, ki se prestavi v drugo pisarno
3y
3y
3y
3y
3y
3y
HODNIK
53.1 m2
3y
3y
3y
3y
3y
3y
S
VSE DIMENZIJE IN VIŠINSKE KOTE JE POTREBNO PRED SAMO IZVEDBO DEL PREVERITI IN SPROTI KONTROLIRATI NA
GRADBIŠČU TER JIH PRILAGODITI GLEDE NA OBSTOJEČE STANJE. V KOLIKOR SO ODSTOPANJA VEČJA, JE POTREBNO
O TEM OBVESTITI PROJEKTANTA!
št. spremembe:
datum:
opis spremembe / dopolnitve:
podpis:
investitor:
projektant:
Uniprojekt d.o o.
Savinjska cesta 117
3313 Polzela
tel.: 041 630 570
fax: 03 705 04 37
e-mail: [email protected]
Dom dr. Jožeta Potrča Poljčane
Potrčeva ulica 1, 2319 Poljčane
naročnik:
objekt in lokacija:
Dom dr. Jožeta Potrča Poljčane
Potrčeva ulica 1, 2319 Poljčane
REKONSTRUKCIJA IN PRENOVA MANSARDE POHIŠTVO
Peter Lojen, u.d. i. a.
parc. št. 274/4, k. o. Poljčane
odgovorni projektant:
odgovorni vodja projekta:
Peter Lojen, u.d. i. a.
A-1099
A-1099
sodelavci:
vsebina načrta:
mag. Jože Grobelnik, G-1332
Ditka Čakš, u. d. i. g.
POHIŠTVO HODNIK
faza:
št. projekta:
št. načrta:
vrsta načrta:
merilo:
datum:
št. lista:
1 - ARHITEKTURA
UP-018/2015
UP-018/2015 - A
PZI
1:50
januar 2017
14
Vsebina načrta je avtorska lastnina podjetja UNIPROJEKT d.o.o. in je zaščitena z zakonom o avtorskih pravicah (Ur. l. RS št. 21 / 95). Nepooblaščeno razmnoževanje načrta ni dovoljeno!