razpored govorilnih ur/teachers` contact hours

RAZPORED GOVORILNIH UR/TEACHERS' CONTACT HOURS
IME IN PRIIMEK/TEACHER
GREGOR ANŽELJ
MILAN BAHAR
NADA BARBARIČ NASKOV
MARJANA BENEDIK
MILAN BIZJAN
TAMARA BOSNIČ
SAVINA BRCAR
MARJANA BRENČIČ JENKO
ALENKA BUDIHNA
SAŠA CECOWSKI
IRENA ČESNIK
VILKO DOMAJNKO
CIRIL DOMINKO
MARIJA DOMINKO GABOR
PROSTOR GOVORILNIH UR PRVI ČETRTEK V
MESECU/ROOM
ODSOTEN/ABSENT
KABINET ŠPORTNE VZGOJE, TELOVADNICA
PISARNA POMOČNIKOV RAVNATELJA, II. NADSTROPJE
204
KABINET ŠPORTNE VZGOJE, TELOVADNICA
304
KABINET MATEMATIKOV, II. NADSTROPJE, PRIZIDEK/ MATHEMATICS
STAFFROOM, 2ND FLOOR - EXTENSION
KABINET ŠPORTNE VZGOJE, TELOVADNICA
PISARNA RAVNATELJICE OE GIMNAZIJA, II. NADSTROPJE
KABINET ZA ANTROPOLOGIJO, EKONOMIJO, FILOZOFIJO, KEMIJO,
PSIHOLOGIJO, SOCIOLOGIJO – I. NADSTROPJE/SOCIAL SCIENCES AND
CHEMISTRY STAFFROOM, 1ST FLOOR
PISARNA KOORDINATORJA MEDNARODNE MATURE,
II. NADSTROPJE/IB DP COORDINATOR'S OFFICE, 2ND FLOOR EXTENSION
004
PISARNA DIREKTORJA GIMNAZIJE, II. NADSTROPJE
SVETOVALNA SLUŽBA, II. NADSTROPJE, PRIZIDEK/ ADVISORY SRVICE,
2ND FLOOR - EXTENSION
ANDREJA DOVER
114
BOJANA DVORŽAK
210
NINA ENGELMAN
402
ŠPELA FRANTAR
112
TANJA GABRIEL
KABINET NEMCISTOV IN FRANCISTOV, III. NADSTROPJE/GERMAN AND
FRENCH LANGUAGE STAFFROOM, 3RD FLOOR
PETER GABROVEC
211
KARMEN GORŠAK
403
MARJA GRIČAR
POLONA GROS REMEC
MANICA HABJANIČ GABERŠEK
KABINET ZA ANTROPOLOGIJO, EKONOMIJO, FILOZOFIJO, KEMIJO,
PSIHOLOGIJO, SOCIOLOGIJO – I. NADSTROPJE
205
PISARNA VODJE SKUPNIH SLUŽB, II. NADSTROPJE
NADA HARB
201
HILDA HAŠAJ TEGELJ
111
MARJETA HOČEVAR
PISARNA POMOČNIKOV RAVNATELJA, II. NADSTROPJE/ASSISTANT TO
THE HEADMISTRESS'S OFFICE, 2ND FLOOR
MARJANA IVANČIČ
KARIN JERMAN
NATAŠA JUNEŽ
VESNA KERN
VIKTOR KLAMPFER
MARIJANA KLEMENČIČ-GLAVICA
BRANKO KODERMAN
NATAŠA KODERMAN
SAMO KOLER
209
KABINET ZA ANTROPOLOGIJO, EKONOMIJO, FILOZOFIJO, KEMIJO,
PSIHOLOGIJO, SOCIOLOGIJO – I. NADSTROPJE
KABINET ZA ANTROPOLOGIJO, EKONOMIJO, FILOZOFIJO, KEMIJO,
PSIHOLOGIJO, SOCIOLOGIJO – I. NADSTROPJE/ SOCIAL SCIENCES AND
CHEMISTRY STAFFROOM, 1ST FLOOR
KABINET ZA ANTROPOLOGIJO, EKONOMIJO, FILOZOFIJO, KEMIJO,
PSIHOLOGIJO, SOCIOLOGIJO – I. NADSTROPJE
KABINET ŠPORTNE VZGOJE, TELOVADNICA
101
KABINET ZA ANTROPOLOGIJO, EKONOMIJO, FILOZOFIJO, KEMIJO,
PSIHOLOGIJO, SOCIOLOGIJO – I. NADSTROPJE/ SOCIAL SCIENCES AND
CHEMISTRY STAFFROOM, 1ST FLOOR
KABINET NEMCISTOV IN FRANCISTOV, III. NADSTROPJE/GERMAN AND
FRENCH LANGUAGE STAFFROOM, 3RD FLOOR
KABINET SLOVENISTOV, II. NADSTROPJE, PRIZIDEK/ SLOVENE
LANGUAGE STAFFROOM, 2ND FLOOR - EXTENSION
JASNA KOS
208
TANJA KOVAČ FLISAR
407
JANKO KOVAČIČ
SNEŽNA KOŽUH MRAVLJAK
ODSOTEN
KABINET ŠPORTNE VZGOJE, TELOVADNICA
KARMEN KRAŠNA OTRIN
ALENKA KREJAN
SAMO KRUŠIČ
KABINET ZA ANTROPOLOGIJO, EKONOMIJO, FILOZOFIJO, KEMIJO,
PSIHOLOGIJO, SOCIOLOGIJO – I. NADSTROPJE
202
KABINET SLOVENISTOV, II. NADSTROPJE, PRIZIDEK
KATJA KVAS
203
KATJA LAH MAJKIĆ
107
VERONIKA LAZARINI FILO
207
MOJCA LEBAR
106
ANDREJ LOBNIK
FEODORA LUŽOVEC KUBUROVIĆ
KABINET FIZIKOV, II. NADSTROPJE, PRIZIDEK/PHYSICS STAFFROOM,
2ND FLOOR - EXTENSION
KABINET BIOLOGOV, I. NADSTROPJE
DRAGICA MARINKO
109
URŠKA MARKUN
105
TANJA MASTNAK
KABINET ZA ZGODOVINO IN UMETNOSTNO ZGODOVINO,
I. NADSTROPJE
VALENTINA MAVER
MIRKO MRČELA
DARINKA NOVAK JERMAN
MOJCA OSVALD
BARBARA OVSENIK DOLINAR
110
ODSOTEN/ABSENT
002, UČILNICA DESNO, PRITLIČJE/HI2, GROUND FLOOR
KABINET SLOVENISTOV, II. NADSTROPJE, PRIZIDEK/ SLOVENE
LANGUAGE STAFFROOM, 2ND FLOOR - EXTENSION
KABINET NEMCISTOV IN FRANCISTOV, III. NADSTROPJE/ GERMAN AND
FRENCH LANGUAGE STAFFROOM, 3RD FLOOR
MARINO PAVLETIČ
406
ANA PAVLIČ
001
MAJA PETRIČIĆ ŠTRITOF
KABINET ANGLISTOV, III. NADSTROPJE/ ENGLISH LANGUAGE
STAFFROOM, 3RD FLOOR
ANJA PIRC
303
ANDREJA PIŠKUR VODOPIVEC
305
ANDREJ PODOBNIK
TJAŠA POZNANOVIČ OMERS
URŠKA RIHTARŠIČ
KABINET BIOLOGOV, I. NADSTROPJE/BIOLOGY STAFFROOM, 1ST
FLOOR
108
KABINET MATEMATIKOV, II. NADSTROPJE, PRIZIDEK
STOJAN SEDLAR
KABINET ŠPORTNE VZGOJE, TELOVADNICA/ PE STAFFROOM, GYM
SABINA SOVINC
KABINET ŠPORTNE VZGOJE, TELOVADNICA
PETRA STARBEK
ODSOTNA/ABSENT
JOHN ANTHONY STUBBS
KABINET ANGLISTOV, III. NADSTROPJE/ ENGLISH LANGUAGE
STAFFROOM, 3RD FLOOR
ŠPELA ŠEVERKAR
401
VILJENKA ŠKORJANEC ŠNUDERL
306
METKA ŠKORNIK
KABINET BIOLOGOV, I. NADSTROPJE
MATEJA ŠPACAPAN
KABINET NEMCISTOV IN FRANCISTOV, III. NADSTROPJE
MARKO ŠTEMPIHAR
KABINET ZA ANTROPOLOGIJO, EKONOMIJO, FILOZOFIJO, KEMIJO,
PSIHOLOGIJO, SOCIOLOGIJO – I. NADSTROPJE/ SOCIAL SCIENCES AND
CHEMISTRY STAFFROOM, 1ST FLOOR
ANDREJ ŠUŠTARŠIČ
206
ŠPELA TOLA
309
TOMAŽ TOMAŽIN
405
BOŽENA VEBER RASIEWICZ
BARBARA VENCELJ
MARJETA VIDMAR
ŽUŽANA ZAJTL
KITTY ZALOKAR HAFNER
SEBASTJAN ZAMUDA
EVA ŽABOT
JURIJ ŽELEZNIK
KABINET ZA ANTROPOLOGIJO, EKONOMIJO, FILOZOFIJO, KEMIJO,
PSIHOLOGIJO, SOCIOLOGIJO – I. NADSTROPJE
KABINET ZA ANTROPOLOGIJO, EKONOMIJO, FILOZOFIJO, KEMIJO,
PSIHOLOGIJO, SOCIOLOGIJO – I. NADSTROPJE
KABINET ZA GEOGRAFIJO/ GEOGRAPHY STAFFROOM, 1ST FLOOR EXTENSION
307
KABINET NEMCISTOV IN FRANCISTOV, III. NADSTROPJE/ GERMAN AND
FRENCH LANGUAGE STAFFROOM, 3RD FLOOR
003
KABINET NEMCISTOV IN FRANCISTOV, III. NADSTROPJE
206
ALEKSANDRA ŽERJAV
404