Program svetovanj EN SVET

PROGRAM STROKOVNIH PREDAVANJ SVETOVALCEV DOM 2017, dvorana Povodni mož
URA
torek, 7. marec 2017
sreda, 8. marec 2017
četrtek, 9. marec 2017
petek, 10. marec 2017
sobota, 11. marec 2017
nedelja, 12. marec 2017
11:00
Nina Remiaš: Pojav plesni in
sanacija
Patricjo Božič: Sodobne
kurilne naprave ne fosilna
goriva
Lucjan Batista: Nepovratne
finančne spodbude in krediti
Eko sklada občanom
12:00
Ivan Kenda: Male čistilne
naprave
Patricjo Božič: Ekonomika
energentov in dobe vračanja
investicij
Ludvik Hriberšek: Praktične
izkušnje pri uporabi lesnih
goriv
13:00
Drago Cvrtila: Pravilna izbira
toplotne črpalke zrak-voda
Patricjo Božič: Nepovratne
finančne spodbude in krediti
Eko sklada j.s. za občane
Ludvik Hriberšek: Čiščenje
odpadnih voda
14:00
Lucjan Batista: Sanacije
starejše družinske hiše
Vladimir Bizjak: Izbira
toplotne črpalke za ogrevanje
stavbe
Matjaž Eržen: Sodobno
ogrevanje z lesno biomaso
Ivan Kenda: Eko spodbude
Jernej Markelj: Zasnova in
gradnja sodobne masivne
lesene hiše
Marjan Gumzej: Toplotna
zaščita stavb.
15:00
Evgen Gömbös: Kritične točke
stanovanjskih zgradb
Andrej Svetina: Optimalna
izbira kurilne naprave
Nina Remiaš: Energetska
sanacija ovoja in
prezračevanje
Samo Cotelj: Ogrevanje in
priprava tople vode s toplotno
črpalko
Drago Cvrtila: Vlaga v stavbi
ali stanovanju
Lucjan Batista: Ogljični odtis
16:00
Boris Kac: Prekrivanje strehe:
možnosti za izboljšanje TI
pod njo
Lucjan Batista: Nepovratne
finančne spodbude in krediti
Eko sklada občanom
Aleš Borut Ivanko: Ekonomski
vidik sNEH
Marjeta Zupančič Meglič:
Energetsko varčna in
kvalitetna osvetlitev doma
Carmen Hladnik Prosenc:
Plesen v zgradbah in na
zgradbah
Lucjan Batista: Gradnja NEH –
primeri iz prakse
17:00
Lucjan Batista: Energijsko
varčni aparati v gospodinjstvu
Peter Petrovčič: Ustrezno
prezračevanje stavb in
prezračevalne naprave z
vračanjem toplote
Patricjo Božič: Vlaga in plesen
v stanovanjih
Janko Rozman: Toplotna
zaščita stanovanjskih stavb
Petra Žiher Sok: Praktične
izkušnje pri projektiranju
nizko energijskih in pasivnih
hiš
18:00
Lucjan Batista: Finančne
spodbude EKO sklada
Lucjan Batista: Racionalna
raba energije
Jožef Pogačnik: Težave z vlago
in plesnijo v bivalnih prostorih
Jožef Pogačnik: Minimalni
standardi bivanja v starejši
stavbi
Jernej Markelj: Celovita
obnova enodružinske hiše in
subvencije Eko sklada
ENERGETSKI SVETOVALCI NA SEJMU DOM 2017
torek, 7. marec 2017
sreda, 8. marec 2017
četrtek, 9. marec 2017
petek, 10. marec 2017
sobota, 11. marec 2017
nedelja, 12. marec 2017
Boris Kac
Miha Nahtigal
Jožef Pogačnik
Ivan Kenda
Carmen Hladnik Prosenc
Lucjan Batista
Miran Kreslin
Vladimir Bizjak
Matjaž Eržen
Marjeta Zupančič Meglič
Jernej Markelj
Ludvik Hriberšek
Evgen Gömbös
Andrej Svetina
Nina Remiaš
Samo Cotelj
Drago Cvrtila
Marjan Gumzej
Danilo Pušnik
Robert Seme
Aleš Borut Ivanko
Janko Rozman
Patricjo Božič
Simoneta Žogan