4. Indor IASC tekma - Nova Gorica od 03 do 05 marec 2017

4. Indor IASC tekma - Nova Gorica od 03 do 05 marec 2017
OVERALL
MESTO
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
IME IN PRIIMEK
Edgar Franjul
Valentin Kobal
Raoul Commoreto
Matej Dremelj
Brane Štante
Lorenzo Caruzzi
Nikolaj Legat
Tomaž Jamnik
Stefano Brunetta
Ugo Kreševec
Janez Jereb
Tadeja Vončina
Boštjan Dremelj
Samo Debevec
Serena Annese
Boštjan Klinar
Anton Cukon
Marco De Franceschi
Marjan Miškilin
Goran Ahačić
Andrej Šekli
Simon Lisjak
Stefano Kaluza
Rok Jereb
Blaž Žirovnik
Igor Pahor
Aleksander Mužina
Gianni Petronio
Sašo Kozlovič
Bor Jereb
Harij Marušič
Matej Marolt
Uroš Kušar
Gian Maria Brunetta
Karmen Kreševec
Luka Klajderič
Aljaž Plesničar
Maksimilijan Nedoh
Tomaž Premrov
Bogdan Pevec
Elisabetta Stenner
Klara Korpnik
Janko Zupančič
Stefan Marinković Funa
Mito Smerdelj
Mavricij Grbec
Simon Benčič
DIVISION
SD-SA
LD
LD
SD-SA
SD-DA
SD-SA
SD-DA
SD-SA
SD-SA
SD-SA
LD
SD-DA
SD-SA
SD-DA
SD-DA
LD
SD-DA
SD-DA
SD-DA
SD-DA 22LR
SD-DA
SD-SA
SD-SA
SD-DA
SD-SA
SD-DA
SD-DA
SD-DA
SD-SA
SD-DA
SD-DA
SD-DA
SD-DA
SD-SA
SD-SA
45D SS
SD-SA
SD-SA
SD-DA
SD-DA
SD-DA
SD-SA
SD-DA
SD-DA
SD-DA
SD-SA
SD_DA
SUB-DIV
SENIOR
SENIOR
SENIOR
SENIOR
SENIOR
LADY
LADY
SENIOR
SENIOR
MILITARY
JUNIOR
SENIOR
JUNIOR
SENIOR
LADY
MILITARY
LADY
LADY
TOTAL
141,42
141,69
142,52
147,71
147,86
149,98
152,10
152,93
156,31
157,70
173,02
187,59
189,47
196,01
197,23
209,15
212,91
218,17
218,18
225,72
231,38
242,34
243,58
245,58
249,82
262,18
266,57
270,24
270,36
274,21
274,58
274,61
279,07
283,79
285,50
288,55
290,30
296,69
340,81
342,11
353,39
388,91
448,17
DNF
DNF
DNF
DNF
KLUB
HOPLOLŠKO DRUŠTVO PULA
DPS CERKNO
SD ZDENKO ŽNIDARČIČ
SD SONJA VESEL
SD STRELEC
SD ZDENKO ŽNIDARČIČ
SD TRŽIČ
VETERAN BLOKE
SD ZDENKO ŽNIDARČIČ
SD ZDENKO ŽNIDARČIČ
DPS CERKNO
DPS CERKNO
SD SONJA VESEL
SD 1991
SD ZDENKO ŽNIDARČIČ
SD TRŽIČ
HOPLOLŠKO DRUŠTVO PULA
SD KANELA
SD ZDENKO ŽNIDARČIČ
HOPLOLŠKO DRUŠTVO PULA
SD ZDENKO ŽNIDARČIČ
SD ZDENKO ŽNIDARČIČ
SD ZDENKO ŽNIDARČIČ
DPS CERKNO
SD 1991
SD ZDENKO ŽNIDARČIČ
SD TRŽIČ
SD ZDENKO ŽNIDARČIČ
SD KANELA
DPS CERKNO
SD ZDENKO ŽNIDARČIČ
ŠD STUDENO
SD KREMEN
SD ZDENKO ŽNIDARČIČ
SD ZDENKO ŽNIDARČIČ
SD ZDENKO ŽNIDARČIČ
SD ZDENKO ŽNIDARČIČ
SD KANELA
SD KANELA
SD KREMEN
SD ZDENKO ŽNIDARČIČ
ŠD HRVATINI
SD SONJA VESEL
SD ZDENKO ŽNIDARČIČ
SD ZDENKO ŽNIDARČIČ
SD KANELA
ŠD HRVATINI
SD-SA
MESTO
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
IME IN PRIIMEK
Edgar Franjul
Matej Dremelj
Lorenzo Caruzzi
Tomaž Jamnik
Stefano Brunetta
Ugo Kreševec
Boštjan Dremelj
Simon Lisjak
Stefano Kaluza
Blaž Žirovnik
Sašo Kozlovič
Gian Maria Brunetta
Karmen Kreševec
Aljaž Plesničar
Maksimilijan Nedoh
Klara Korpnik
Mavricij Grbec
DIVISION
SD-SA
SD-SA
SD-SA
SD-SA
SD-SA
SD-SA
SD-SA
SD-SA
SD-SA
SD-SA
SD-SA
SD-SA
SD-SA
SD-SA
SD-SA
SD-SA
SD-SA
SUB-DIV
SENIOR
TOTAL
SENIOR
SENIOR
MILITARY
LADY
LADY
141,42
147,71
149,98
152,93
156,31
157,70
189,47
242,34
243,58
249,82
270,36
283,79
285,50
290,30
296,69
388,91
DNF
KLUB
HOPLOLŠKO DRUŠTVO PULA
SD SONJA VESEL
SD ZDENKO ŽNIDARČIČ
VETERAN BLOKE
SD ZDENKO ŽNIDARČIČ
SD ZDENKO ŽNIDARČIČ
SD SONJA VESEL
SD ZDENKO ŽNIDARČIČ
SD ZDENKO ŽNIDARČIČ
SD 1991
SD KANELA
SD ZDENKO ŽNIDARČIČ
SD ZDENKO ŽNIDARČIČ
SD ZDENKO ŽNIDARČIČ
SD KANELA
ŠD HRVATINI
SD KANELA
147,86
152,10
187,59
196,01
197,23
212,91
218,17
218,18
231,38
245,58
262,18
266,57
270,24
274,21
274,58
274,61
279,07
340,81
342,11
353,39
448,17
DNF
DNF
DNF
KLUB
SD STRELEC
SD TRŽIČ
DPS CERKNO
SD 1991
SD ZDENKO ŽNIDARČIČ
HOPLOLŠKO DRUŠTVO PULA
SD KANELA
SD ZDENKO ŽNIDARČIČ
SD ZDENKO ŽNIDARČIČ
DPS CERKNO
SD ZDENKO ŽNIDARČIČ
SD TRŽIČ
SD ZDENKO ŽNIDARČIČ
DPS CERKNO
SD ZDENKO ŽNIDARČIČ
ŠD STUDENO
SD KREMEN
SD KANELA
SD KREMEN
SD ZDENKO ŽNIDARČIČ
SD SONJA VESEL
SD ZDENKO ŽNIDARČIČ
SD ZDENKO ŽNIDARČIČ
ŠD HRVATINI
SD-DA
MESTO
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
IME IN PRIIMEK
Brane Štante
Nikolaj Legat
Tadeja Vončina
Samo Debevec
Serena Annese
Anton Cukon
Marco De Franceschi
Marjan Miškilin
Andrej Šekli
Rok Jereb
Igor Pahor
Aleksander Mužina
Gianni Petronio
Bor Jereb
Harij Marušič
Matej Marolt
Uroš Kušar
Tomaž Premrov
Bogdan Pevec
Elisabetta Stenner
Janko Zupančič
Stefan Marinković Funa
Mito Smerdelj
Simon Benčič
DIVISION
SD-DA
SD-DA
SD-DA
SD-DA
SD-DA
SD-DA
SD-DA
SD-DA
SD-DA
SD-DA
SD-DA
SD-DA
SD-DA
SD-DA
SD-DA
SD-DA
SD-DA
SD-DA
SD-DA
SD-DA
SD-DA
SD-DA
SD-DA
SD_DA
SUB-DIV
SENIOR
LADY
LADY
SENIOR
JUNIOR
SENIOR
JUNIOR
SENIOR
LADY
TOTAL
LD
MESTO
1.
2.
3.
4.
IME IN PRIIMEK
Valentin Kobal
Raoul Commoreto
Janez Jereb
Boštjan Klinar
DIVISION
LD
LD
LD
LD
SUB-DIV
SENIOR
TOTAL
141,69
142,52
173,02
209,15
KLUB
DPS CERKNO
SD ZDENKO ŽNIDARČIČ
DPS CERKNO
SD TRŽIČ
45D
MESTO
1.
IME IN PRIIMEK
Luka Klajderič
DIVISION
45D SS
SUB-DIV TOTAL
KLUB
MILITARY
288,55 SD ZDENKO ŽNIDARČIČ
MESTO
1.
IME IN PRIIMEK
Goran Ahačić
DIVISION
SD-DA 22LR
22LR
SUB-DIV
SENIOR
TOTAL
KLUB
225,72 HOPLOLŠKO DRUŠTVO PULA
SENIOR
MESTO
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
IME IN PRIIMEK
Edgar Franjul
Valentin Kobal
Brane Štante
Stefano Brunetta
Ugo Kreševec
Marco De Franceschi
Goran Ahačić
Gianni Petronio
Harij Marušič
DIVISION
SD-SA
LD
SD-DA
SD-SA
SD-SA
SD-DA
SD-DA 22LR
SD-DA
SD-DA
SUB-DIV
SENIOR
SENIOR
SENIOR
SENIOR
SENIOR
SENIOR
SENIOR
SENIOR
SENIOR
TOTAL
141,42
141,69
147,86
156,31
157,70
218,17
225,72
270,24
274,58
KLUB
HOPLOLŠKO DRUŠTVO PULA
DPS CERKNO
SD STRELEC
SD ZDENKO ŽNIDARČIČ
SD ZDENKO ŽNIDARČIČ
SD KANELA
HOPLOLŠKO DRUŠTVO PULA
SD ZDENKO ŽNIDARČIČ
SD ZDENKO ŽNIDARČIČ
187,59
197,23
285,50
353,39
388,91
KLUB
DPS CERKNO
SD ZDENKO ŽNIDARČIČ
SD ZDENKO ŽNIDARČIČ
SD ZDENKO ŽNIDARČIČ
ŠD HRVATINI
LADY
MESTO
1.
2.
3.
4.
5.
IME IN PRIIMEK
Tadeja Vončina
Serena Annese
Karmen Kreševec
Elisabetta Stenner
Klara Korpnik
DIVISION
SD-DA
SD-DA
SD-SA
SD-DA
SD-SA
SUB-DIV
LADY
LADY
LADY
LADY
LADY
TOTAL
JUNIOR
MESTO
1.
2.
IME IN PRIIMEK
Rok Jereb
Bor Jereb
DIVISION
SD-DA
SD-DA
SUB-DIV
JUNIOR
JUNIOR
TOTAL
KLUB
245,58 DPS CERKNO
274,21 DPS CERKNO
MILITARY
MESTO
1.
2.
IME IN PRIIMEK
Simon Lisjak
Luka Klajderič
DIVISION
SD-SA
45D SS
SUB-DIV TOTAL
KLUB
MILITARY
242,34 SD ZDENKO ŽNIDARČIČ
MILITARY
288,55 SD ZDENKO ŽNIDARČIČ
IZVEN KONKURENCE (PONOVITEV Z 2. OROŽJEM)
MESTO
IME IN PRIIMEK
Raoul Commoreto
Nikolaj Legat
Marjan Miškilin
Gianni Petronio
Simon Lisjak
DIVISION
MINI SAR
MINI SAR
MINI SAR
MINI SAR
MINI SAR
SUB
TOTAL
SENIOR
108,74
261,43
266,22
302,88
DNF
CLUB
SD ZDENKO ŽNIDARČIČ
SD TRŽIČ
SD ZDENKO ŽNIDARČIČ
SD ZDENKO ŽNIDARČIČ
SD ZDENKO ŽNIDARČIČ
DNF
DNF
DNF
DNF
KLUB
SD ZDENKO ŽNIDARČIČ
SD ZDENKO ŽNIDARČIČ
SD KANELA
ŠD HRVATINI
DNF
MESTO
IME IN PRIIMEK
Stefan Marinković Funa
Mito Smerdelj
Mavricij Grbec
Simon Benčič
DIVISION
SD-DA
SD-DA
SD-SA
SD_DA
SUB-DIV
TOTAL