maše 5.3.2017

OD NEDELJE 5. 3., DO NEDELJE 12. 3. 2017
1. POSTNA NEDELJA
8.00 Ig
10.00 Ig
9.00 P. G.
Za žive in rajne župljane
+ Angela Kraljič (iz Iške Loke)
+ Janez Perme, obl.
7.00 Ig
+ Marija Intihar
17.00
+ Mirko in Marija Štrukelj, obl.
18.00 Ig
15.00 pogreb
16.00 pogreb
7.00 Ig
+ Janez Orhini, obl.
+ Angela in Vinko Tavželj
+ Janez Mencej
+ Gabrijel Tancek
+ Janez Jakič, obl.
18.00 Ig
Leopold in Justina Kastelic, obl.
5. marec
Hadrijan, mučenec
Olivija (Livija)
mučenka
15.00 Kurešček Po namenu darovalca
+ Jože Švigelj in ++ starši Boh
PONEDELJEK
18.00 Ig
+ Marija Rupert
6. marec
Fridolin (Miroslav), opat
Marcijan, mučenec
TOREK
7. marec
Perpetua in Felicita
mučenki
SREDA
8. marec
Janez od Boga
redovni ustanovitelj
ČETRTEK
9. marec
Frančiška Rimska
redovnica
PETEK
10. marec
40 mučencev iz
Armenije
SOBOTA
11. marec
Sofronij, škof
Konštantin, spokornik
2. POSTNA NEDELJA
12. marec
Gregorjevo
Inocenc I., papež
Alojzij Orione, duh
17.00 Iška vas + Jože Kramar, obl
15.00 Kurešček Po namenu darovalca
+ Angela Janželj, 30. dan
8.00 Ig
+ Metod Gantar (darovala ga. Iva Bolha)
++ iz družine Lavrič, obl.
10.00 Kurešček Po namenu darovalca
Za žive in rajne župljane
8.00 Ig
+ Franc in Angela Škulj
10.00 Ig
+ Franc Urbar
9.00 P. G
10.00 Dobravica Žegnanje: + Jože Žagar, obl., in + Andrej Mlinar
15.00 Kurešček Po namenu darovalca