tukaj. - WordPress.com

in
Vabljeni predavatelji
vas vabimo na strokovno izpopolnjevanje
za specializante psihiatrije
prof. dr. Borut Škodlar
Psihiatrična klinika Ljubljana
prof. dr. Rok Tavčar
Psihiatrična klinika Ljubljana
asist. Jure Koprivšek
UKC Maribor
Kristijan Sirnik, dr. med.
Psihiatrična klinika Ljubljana
Jan Kejžar, dr. med.
Psihiatrična bolnišnica Vojnik
Na strokovno izobraževanje Epizoda
se prijavite preko spletne strani:
https://goo.gl/forms/idlZFCqXIBUVytaN2.
Kotizacije ni!
www.lek.si
Lek farmacevtska družba d.d.,
Verovškova 57, 1526 Ljubljana, Slovenija
SAMO ZA STROKOVNO JAVNOST
SI1702589609 | informacija pripravljena: februar 2017
Celostna obravnava
bolnika s prvo psihozo
10.–11. 3. 2017
Kongresni center Rimske terme,
Rimske Toplice
Program srečanja
Program srečanja
Petek, popoldan
Sobota, dopoldan
1615 –1645
Zbiranje in prijava udeležencev
1645 –1700
Pozdravni nagovor in Lek se predstavi
900 –1000
Predstavitev kliničnih primerov
specializantov
Kristijan Sirnik, dr. med., Jan Kejžar, dr. med.
17 –17
00
50
1000 –1045
Delavnice s praktičnimi primeri
- 1. menjava
1045 –1115
Odmor za kavo
1115 –1200
Delavnice s praktičnimi primeri
- 2. menjava
1200 –1245
Delavnice s praktičnimi primeri
- 3. menjava
asist. Jure Koprivšek
1245 –1400
Diskusija
Večerja
1400 –1500
Kosilo
Fenomenologija in klinična
slika prvih psihoz
prof. dr. Borut Škodlar
1750 –1840
Razvoj in prognoza
(ne)zdravljene psihoze
prof. dr. Rok Tavčar
1840 –1910
Odmor za kavo
1910 –2000
Terapevtske možnosti
pri prvi psihozi
2030 –2300