vabilo - GZ Žalec

GASILSKA ZVEZA ŽALEC
Ulica h. Staneta 1, 3310 Žalec
Tel.:03/710-25-80, faks:03/710-25-81
GSM: 051-38-28-86
e-mail:[email protected]
Spletna stran:www.gz-zalec.org
D.š.88006948, Poslovni račun:SI56 6100 0000 7550 439
Št.: VET/2017-02
Datum: 8. 3. 2017
Spoštovani gasilski veterani in veteranke ter predsedniki PGD, poveljniki PGD
in GPO, vabimo vas na
9. POSVET veteranov in veterank Gasilske zveze Žalec,
ki bo v sredo 22. marca 2017 ob 17. uri
v gasilskem domu PGD Ponikva pri Žalcu.
PROGRAM POSVETA :
1. Pozdrav udeležencev posveta
2. Predstavitev programa dela veteranov in veterank GZ Žalec za leto 2017 –
predsednik komisije GZ Žalec tov. Janez Kokovnik
3. Informacija o novostih na področju delovanja gasilskih veteranov na nivoju
Savinjsko – šaleške regije in Gasilske zveze Slovenije – članica sveta
veteranov GZS in predstavnica veteranov SŠ regije tov. Savina Naraks
4. Osrednja tema posveta »MEDSEBOJNI ODNOSI« - predavateljica tov.
Savina Naraks
5. Pobude, predlogi in vprašanja udeležencev posveta
6. Zaključek posveta
Veterani in veteranke, pričakujemo vas v čim večjem številu, veselimo se
sodelovanja z vami ter vas pozdravljamo z gasilskim pozdravom NA POMOČ!
Gasilska društva prosimo, da z vabilom seznanijo vse svoje veteranke in veterane in jim tako
omogočijo udeležbo na posvetu. Prav tako pa se naj posveta udeležijo tudi predsedniki in
poveljniki PGD.
Pozdravljamo vas z gasilskim pozdravom NA POMOČ!
Predsednik komisije za veterane GZ Žalec:
Janez Kokovnik l.r.
Predsednik GZ Žalec:
Edvard Kugler l.r.