DRŽAVNO TEKMOVANJE UČENCEV IZ ZNANJA ZGODOVINE

DRŽAVNO TEKMOVANJE UČENCEV IZ ZNANJA ZGODOVINE
Državno tekmovanje bo potekalo na OŠ Ivana Cankarja Vrhnika, Lošca 1, 1360
Vrhnika, v soboto, 18. 3. 2017, od 10.00 do 11.00.
Državnega tekmovanja se udeležijo tekmovalci, ki imajo na strežniku DMFA status Izbran
na NT (izbran za naslednjo stopnjo tekmovanja, tj. državno raven tekmovanja), in njihovi
učitelji mentorji. Učitelji mentorji se lahko še do 15. 3. 2017 na strežniku DMFA prijavijo za
nadzorne učitelje in učitelje ocenjevalce.
Navodilo gostitelja in organizatorja (OŠ Ivana Cankarja Vrhnika in gospe Elisse
Tawitian) je objavljeno v nadaljevanju objave.
Vsak tekmovalec bo na šoli gostiteljici prejel PIN ovojnico s šifro, ki jo po zaključku
tekmovanja skrbno shrani. S šifro lahko dostopa do svojih rezultatov na strežniku DMFA.
V skladu s Pravilnikom o tekmovanju učencev iz znanja zgodovine lahko tekmovalec poda
pisni ugovor na vrednotenje. Pisni ugovor se poda v skladu z 42. členom omenjenega
pravilnika. Po vložitvi ugovora lahko tekmovalec skupaj z mentorjem pregleda svoj izdelek.
Vpogledi bodo potekali v petek, 24. 3. 2017 od 13.00 do 14.00 na OŠ Ljubečna, Kocbekova
40a, 3202 Ljubečna.
Uradni rezultati bodo objavljeni 28. 3. 2017.
Želimo vam uspešno tekmovanje.
Državna tekmovalna komisija
Navodilo gostitelja in organizatorja tekmovanja
Lošca 1
1360 Vrhnika
Tel.: 3301 850
Fax: 3301 875
e-mail: [email protected]
Spoštovane kolegice, spoštovani kolegi!
Veselimo se Vašega prihoda k nam na Vrhniko in ker želimo, da bi izvedba tekmovanja
potekala čim bolj gladko, Vam vnaprej posredujemo nekaj informacij.
Tekmovanje bo potekalo v prostorih OŠ Ivana Cankarja Vrhnika na Lošci 1.
Potek tekmovanja:
9:00 – 9:30 Prihod na šolo in registracija
9:30 Otvoritev tekmovanja
10:00 – 11:00 Pisanje tekmovalnih pol
11:00 – 11:30 Malica
12:00 – 13:00 Ogled razstave Moja Ljubljanica
Do tekmovališča se pripeljete tako: pri izvozu iz avto-ceste na semaforiziranem križišču
zavijete levo, potem greste naravnost in pri drugem semaforiziranem križišču spet zavijete
levo. Pred šolo in za šolo so parkirišča.
V avli šole bodo informacijske table o razporejenosti tekmovalcev in mentorjev v učilnice.
Tekmovalce prosimo, da se zberejo v jedilnici šole.
Mentorjem pa bo postrežena kava v zbornici (B 114) in (ker nas je veliko) tudi v učilnici
gospodinjstva (A 25).
Otvoritev tekmovanja bo potekala v jedilnici. Po otvoritvi bodo nadzorni učitelji naloge
prevzeli v učilnici kemije (B 105), mentorji, ki so se prijavili za popravljanje nalog, pa bodo
imeli kratek sestanek v učilnici fizike (B 106).
Vaš prihod na Vrhniko bi želeli izkoristiti za promocijo jeseni odprte stalne razstave "Moja
Ljubljanica", na kateri trenutno gostuje najstarejše kolo na svetu, ki so ga tudi našli v bližini
naše šole. Več informacij o razstavi dobite na povezavi http://www.mgml.si/16/najstarejsekolo-z-osjo-na-razstavi-moja-ljubljanica/. Za zainteresirane bomo pripravili ogled razstave po
ugodni ceni (2,5 evra na osebo). V kolikor bi si razstavo želeli ogledati, Vas lepo prosim, da
to sporočite vodji tekmovanja na elektronski naslov ([email protected]) do
ponedeljka, 13. marca. Skupinski odhod na razstavo je načrtovan v času tekmovanja (za
mentorje, ki niso nadzorni) in po koncu tekmovanja za ostale mentorje in učence, ki čakajo
svoje mentorje popravljalce.
Veselimo se srečanja z Vami in Vas lepo pozdravljamo.
Vrhnika, 09.03.2017
Elissa Tawitian
OŠ Ivana Cankarja Vrhnika