ההזמנה - הפקולטה למשפטים

‫הפקולטה למשפטים‬
‫ע״ש בוכמן‬
‫אוניברסיטת תל אביב‬
‫ב ע ק ב ו ת‬
‫ה ל א‬
‫נ ו ד ע‬
‫יום ג'‪28.3.2017 ,‬‬
‫התכנסות‪18:00 :‬‬
‫חדר ‪ – 307‬חדר כנסים‬
‫ע"ש סוניה ואדוארד קוסוי‬
‫מערכת "הסמינר"‪:‬‬
‫אור אלקיים‬
‫דניאל פינדלר‬
‫דניאל קופילוב‬
‫אלינור קמינר גולדפיינר‬
‫אוריאל רוס‬
‫אנו מתכבדים להזמינכם למפגש של‬
‫פרויקט הסמינר‬
‫במפגש זה ייערך דיון בעבודה סמינריונית מצטיינת בפורום רחב‬
‫של מרצים וסטודנטים‪:‬‬
‫חצי אמת גרועה משקר?‬
‫על סימון מזון מהונדס גנטית‬
‫הדר דוד‬
‫העבודה נכתבה במסגרת סמינר בהנחיית ד"ר יופי תירוש‬
‫תקציר העבודה‬
‫ההנדסה הגנטית היא טכנולוגיה בעלת פוטנציאל עצום‪ ,‬המאפשרת‬
‫להעביר מקטע דנ"א מאורגניזם אחד לאורגניזם אחר‪ ,‬ובכך להעניק לו‬
‫תכונות רצויות‪.‬‬
‫העיקרית לסימון של מזון מהונדס גנטית‪ .‬בנוסף‪ ,‬הזכות לאוטונומיה אינה‬
‫בלתי מוגבלת‪ .‬העבודה תעסוק בשאלה מהם גבולותיה בהקשר הצרכני‬
‫ואילו שיקולים עומדים מולה‪.‬‬
‫עם זאת‪ ,‬הועלו טענות רבות כנגד ההנדסה הגנטית‪ ,‬ולאורן דורשים חלקים‬
‫מהציבור לסמן מזון המכיל רכיבים מהונדסים גנטית‪ ,‬על‪-‬מנת להקנות‬
‫בידם את חופש הבחירה אם לצרוך מזון כזה‪ .‬תומכי הסימון מעגנים את‬
‫טענתם בכך שההנדסה הגנטית כרוכה בסיכונים בריאותיים‪ ,‬סביבתיים‬
‫וחברתיים‪ ,‬וכן כי בשם הזכות לאוטונומיה יש לקבוע חובת סימון של מזון‬
‫מהונדס גנטית‪.‬‬
‫סימון מזון מהונדס גנטית אינו תורם לאוטונומיה אלא אף עלול לפגוע‬
‫בה‪ .‬מדובר בסימון סלקטיבי הלוכד את הציבור בקונספציה שגויה שלפיה‬
‫מחולקים המוצרים שהוא צורך למוצרים מהונדסים גנטית ולמוצרים שאינם‬
‫מסומנים‪ ,‬אשר נתפסים כ"טבעיים" יותר ולכן גם בריאים יותר ועדיפים‪.‬‬
‫ברם‪ ,‬המוצרים שאינם מסומנים אינם אלא מוצרים שהושבחו בשיטות‬
‫המסורתיות‪ ,‬שאינן יותר "טבעיות"‪ ,‬ועל‪-‬כן צריכתם אינה בטוחה יותר‪.‬‬
‫ברם‪ ,‬לאורך השנים פותחו שיטות השבחה אחרות (הנקראות שיטות‬
‫השבחה מסורתיות)‪ ,‬שאינן מוגדרות כהנדסה גנטית‪ ,‬כגון ביצוע מניפולציות‬
‫במצב דברים זה‪ ,‬מתבקש מענה לשאלה מהי מדיניות הסימון הרצויה‬
‫‪ -‬סימון כלל שיטות ההשבחה? אי‪-‬סימון? או אולי סימון וולונטרי‪ ,‬הנותן‬
‫גנטיות באמצעות חומרים כימיים וקרינה רדיואקטיבית‪ .‬בעבודה זו אטען‬
‫כי שיטת ההנדסה הגנטית אינה שונה מהשיטות המסורתיות המקבילות‬
‫בהיבט הבריאותי‪ ,‬הסביבתי והחברתי‪ .‬כך‪ ,‬נשמטת הקרקע תחת ההצדקה‬
‫ליצרנים את הבחירה אם לסמן או לא? בעבודה זו אציג את הבעיות‬
‫העולות מכל מדיניות סימון ואסביר מדוע תומכים שיקולי מדיניות דווקא‬
‫באי‪-‬סימון של מזון מהונדס גנטית‪.‬‬
‫כניסה לרכבים דרך שער רמניסיאנו‬
‫(שער ‪ )4‬עם הצגת עותק מודפס של‬
‫הזמנה זו‪ .‬מס׳ אירוע‪1098839 :‬‬
‫העבודה זמינה לעיון באתר "עיוני משפט" בחוצץ "הסמינר"‬
‫‪https://law.tau.ac.il/Law_Review/Seminar‬‬