קובץ התקנות - משרד המשפטים

‫רשומות‬
‫קובץ התקנות‬
‫י' באדר התשע"ז‬
‫‪7 787‬‬
‫‪ 8‬במרס ‪2017‬‬
‫עמוד‬
‫תקנות הרופאים (אישור תואר מומחה ובחינות) (תיקון מס' ‪ ,)3‬התשע"ז‪812 ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ 2017-‬‬
‫קובץ התקנות ‪ ,7787‬י' באדר התשע"ז‪8.3.2017 ,‬‬
‫תקנות הרופאים (אישור תואר מומחה ובחינות) (תיקון מס' ‪ ,)3‬התשע"ז‪2017-‬‬
‫בתוקף סמכותי לפי סעיף ‪ 17‬לפקודת הרופאים [נוסח חדש]‪ ,‬התשל"ז‪ ,11976-‬לאחר‬
‫התייעצות עם ההסתדרות הרפואית בישראל‪ ,‬אני מתקין תקנות אלה‪:‬‬
‫תיקון תקנה ‪6‬‬
‫‪.1‬‬
‫בתקנה ‪ 6‬לתקנות הרופאים (אישור תואר מומחה ובחינות)‪ ,‬התשל"ג‪( 21973-‬להלן ‪-‬‬
‫התקנות העיקריות)‪ ,‬בתקנת משנה (ג)‪ ,‬במקום "‪12‬א‪ ",‬יבוא "‪( 27‬מסלולים ב' עד ח' בלבד)‪.",‬‬
‫תיקון תקנה ‪10‬א‬
‫‪.2‬‬
‫בתקנה ‪10‬א לתקנות העיקריות ‪-‬‬
‫תיקון תקנה ‪10‬ב‬
‫‪.3‬‬
‫תיקון תקנה ‪10‬ג‬
‫‪.4‬‬
‫בתקנה ‪10‬ג(א) לתקנות העיקריות‪ ,‬במקום "הועדה להכרה" יבוא "ועדת ההכרה‬
‫העליונה" ובמקום "ועדת בדיקה" יבוא "ועדת הכרה"‪.‬‬
‫תיקון תקנה ‪10‬ד‬
‫‪.5‬‬
‫‪.6‬‬
‫בתקנה ‪10‬ד(א) לתקנות העיקריות‪ ,‬במקום "לועדת ההכרה" יבוא "לוועדת ההכרה העליונה"‪.‬‬
‫(‪ )1‬במקום ההגדרה "ועדה להכרה" יבוא‪:‬‬
‫""ועדה להכרה עליונה" ‪ -‬הוועדה העליונה להכרה וביקורת של המועצה;";‬
‫(‪ )2‬במקום ההגדרה "ועדות בדיקה" יבוא‪:‬‬
‫""ועדות הכרה" ‪ -‬ועדות משנה של הוועדה להכרה עליונה‪ ,‬הבודקות את קיום‬
‫תנאי ההכרה במוסד המבקש הכרה כמוסד מוכר להתמחות;"‪.‬‬
‫בתקנה ‪10‬ב לתקנות העיקריות ‪-‬‬
‫(‪ )1‬בסעיף קטן (א)‪ ,‬במקום "לועדה להכרה" יבוא "לוועדת ההכרה העליונה";‬
‫(‪ )2‬בסעיף קטן (ג)‪ ,‬במקום "ועדת בדיקה" יבוא "ועדת הכרה"‪.‬‬
‫תיקון התוספת‬
‫בתוספת לתקנות העיקריות ‪-‬‬
‫(‪ )1‬בפרט ‪12‬א‪ ,‬במקום האמור בו יבוא‪:‬‬
‫"‪12‬א‪ .‬מומחה בכירורגיית‬
‫ילדים‬
‫‪ 5.5‬שנים‪ ,‬מהן ‪-‬‬
‫א‪.‬‬
‫שנה ראשונה במחלקה לכירורגיית ילדים;‬
‫ב‪.‬‬
‫שנתיים במחלקה לכירורגיה כללית;‬
‫ג‪.‬‬
‫שנתיים ושלושה חודשים נוספים במחלקה‬
‫לכירורגיית ילדים;‬
‫ד‪.‬‬
‫שלושה חודשים טיפול נמרץ יילודים או‬
‫שלושה חודשים טיפול נמרץ ילדים‪;".‬‬
‫(‪ )2‬בפרט ‪ ,14‬בטור ב'‪ ,‬במקום פרט משנה ב' יבוא‪:‬‬
‫"ב‪ .‬מסלול כירורגיית חזה כללית‬
‫½‪ 5‬שנים מהן ‪-‬‬
‫½‪ 4‬שנים במחלקה לכירורגיית חזה ולב; ובלבד שבבית חולים שקיימת בו‬
‫הפרדה בין מחלקת כירורגיית חזה ומחלקת כירורגיית לב ‪ -‬יהיו ‪ 4‬שנים‬
‫במחלקה לכירורגיית חזה ו–‪ 1/2‬שנה במחלקת כירורגיית לב;‬
‫‪ 6‬חודשים בכירורגיה כללית;‬
‫‪ 3‬חודשים במכון ריאות;‬
‫‪ 3‬חודשים במחלקת הרדמה או טיפול נמרץ כללי";‬
‫‪1‬‬
‫‪2‬‬
‫‪812‬‬
‫דיני מדינת ישראל‪ ,‬נוסח חדש ‪ ,30‬עמ' ‪ ;594‬ס"ח התש"ע‪ ,‬עמ' ‪.98‬‬
‫ ק"ת התשל"ג‪ ,‬עמ' ‪ ;1924‬התשע"ו‪ ,‬עמ' ‪.750‬‬
‫ תונקתה ץבוקץבוק ‪ 7787,‬תונקתה ץבוקקתה ץבוק‬
‫(‪ )3‬בפרט ‪ ,27‬במקום האמור בו יבוא‪:‬‬
‫"‪ .27‬מומחה ברפואה‬
‫פיסיקלית ושיקום‬
‫אחד משמונה מסלולים אלה‪:‬‬
‫א‪ 3.5 .‬שנים‪ ,‬מהן ‪-‬‬
‫‪ 2.5‬שנים במחלקה לרפואה פיסיקלית ושיקום;‬
‫‪ 3‬חודשים רפואה פנימית;‬
‫‪ 3‬חודשים כירורגיה אורתופדית;‬
‫‪ 3‬חודשים נוירולוגיה;‬
‫‪ 3‬חודשים באחד ממקצועות אלה‪ :‬נוירוכירורגיה‪,‬‬
‫כירורגיה אורתופדית (תקופה נוספת)‪ ,‬פסיכיאטרייה‪,‬‬
‫נוירולוגיה (תקופה נוספת)‪ ,‬שיקום לב‪ ,‬התפתחות‬
‫הילד‪ ,‬גריאטרייה‪ ,‬אלקטרו‪-‬פיזיולוגיה קלינית‪,‬‬
‫ראומטולוגיה‪ ,‬נוירורדיולוגיה;‬
‫או‬
‫ב‪.‬‬
‫(‪ )1‬תואר מומחה בנוירולוגיה;‬
‫(‪ 2.5 )2‬שנים‪ ,‬מהן ‪-‬‬
‫‪ 24‬חודשים במחלקה לרפואה פיסיקלית ושיקום;‬
‫‪ 3‬חודשים כירורגיה אורתופדית;‬
‫‪ 3‬חודשים באחד ממקצועות אלה‪ :‬נוירוכירורגיה‪,‬‬
‫כירורגיה אורתופדית (תקופה נוספת)‪ ,‬פסיכיאטרייה‪,‬‬
‫שיקום לב‪ ,‬התפתחות הילד‪ ,‬גריאטרייה‪ ,‬אלקטרו‪-‬‬
‫פיזיולוגיה קלינית‪ ,‬ראומטולוגיה‪ ,‬נוירורדיולוגיה;‬
‫או‬
‫ג‪.‬‬
‫(‪ )1‬תואר מומחה בגריאטריה;‬
‫(‪ 2.5 )2‬שנים‪ ,‬מהן ‪-‬‬
‫‪ 24‬חודשים במחלקה לרפואה פיסיקלית ושיקום;‬
‫‪ 3‬חודשים כירורגיה אורתופדית;‬
‫‪ 3‬חודשים נוירולוגיה;‬
‫או‬
‫ד‪.‬‬
‫(‪ )1‬תואר מומחה בכירורגייה אורתופדית;‬
‫(‪ 2.5 )2‬שנים‪ ,‬מהן ‪-‬‬
‫‪ 24‬חודשים במחלקה לרפואה פיסיקלית ושיקום;‬
‫‪ 3‬חודשים רפואה פנימית;‬
‫‪ 3‬חודשים נוירולוגיה;‬
‫או‬
‫ה‪.‬‬
‫(‪)1‬‬
‫(‪)2‬‬
‫תואר מומחה ברפואה פנימית;‬
‫‪ 2.5‬שנים‪ ,‬מהן ‪-‬‬
‫ תונקתה ץבוקץבוק ‪ 7787,‬תונקתה ץבוקקתה ץבוק‬
‫‪813‬‬
‫‪ 24‬חודשים במחלקה לרפואה פיסיקלית ושיקום;‬
‫‪ 3‬חודשים כירורגיה אורתופדית;‬
‫‪ 3‬חודשים נוירולוגיה;‬
‫או‬
‫ו‪.‬‬
‫(‪)1‬‬
‫(‪)2‬‬
‫ז‪.‬‬
‫(‪)1‬‬
‫(‪)2‬‬
‫ח‪.‬‬
‫(‪)1‬‬
‫(‪)2‬‬
‫תחילה‬
‫הוראת מעבר‬
‫‪.7‬‬
‫‪.8‬‬
‫תואר מומחה ברפואת משפחה;‬
‫‪ 2.5‬שנים‪ ,‬מהן ‪-‬‬
‫‪ 24‬חודשים במחלקה לרפואה פיסיקלית ושיקום;‬
‫‪ 3‬חודשים כירורגיה אורתופדית;‬
‫‪ 3‬חודשים נוירולוגיה;‬
‫או‬
‫תואר מומחה ברפואת ילדים;‬
‫‪ 2.5‬שנים‪ ,‬מהן ‪-‬‬
‫‪ 24‬חודשים במחלקה לרפואה פיסיקלית ושיקום;‬
‫‪ 3‬חודשים כירורגיה אורתופדית או ‪ 3‬חודשים‬
‫אורתופדיית ילדים;‬
‫‪ 3‬חודשים נוירולוגיה או ‪ 3‬חודשים נוירולוגיית ילדים‬
‫והתפתחות הילד;‬
‫או‬
‫תואר מומחה בנוירוכירורגיה;‬
‫‪ 2.5‬שנים‪ ,‬מהן ‪-‬‬
‫‪ 24‬חודשים במחלקה לרפואה פיסיקלית ושיקום;‬
‫‪ 3‬חודשים כירורגיה אורתופדית;‬
‫‪ 3‬חודשים רפואה פנימית‪".‬‬
‫תחילתן של תקנות אלה ‪ 30‬ימים מיום פרסומן (להלן ‪ -‬יום התחילה)‪.‬‬
‫על אף האמור בתקנות אלה‪ ,‬מי שביום התחילה ‪-‬‬
‫(‪ )1‬התחיל התמחות בכירורגיית ילדים או הגיש בקשה כדין לתחילת התמחות‬
‫כאמור‪ ,‬יוכל להשלים את התמחותו לפי תכנית ההתמחות שחלה עליו בעת תחילת‬
‫התמחותו;‬
‫(‪ )2‬השלים שליש מתקופת ההתמחות שלו ברפואה פיסיקלית ושיקום או בכירורגיה‬
‫של בית החזה‪ ,‬יוכל להשלים את התמחותו כאמור לפי תכנית ההתמחות שחלה עליו‬
‫בעת תחילת התמחותו;‬
‫(‪ )3‬מי שטרם השלים שליש מתקופת ההתמחות ברפואה פיסיקלית ושיקום או‬
‫בכירורגיה של בית החזה‪ ,‬ישלים את התמחותו לפי תכנית שתקבע המועצה‪ ,‬ובלבד‬
‫שמשך ההתמחות לא יעלה על משך ההתמחות לפי תכנית ההתמחות שחלה עליו‬
‫ביום תחילת ההתמחות‪.‬‬
‫א' באדר התשע"ז (‪ 27‬בפברואר ‪)2017‬‬
‫(חמ ‪-3-222‬ת‪)1‬‬
‫‬
‫‪814‬‬
‫המחיר ‪ 1.62‬שקלים חדשים‬
‫יעקב ליצמן‬
‫שר הבריאות‬
‫ תונקתה ץבוקץבוק ‪ 7787,‬תונקתה ץבוקקתה ץבוק‬
‫‪ISSN 0334-7014‬‬
‫סודר במח' רשומות‪ ,‬משרד המשפטים‪ ,‬והודפס במדפיס הממשלתי‬