ללא אדמה / יונתן גולדמן - הפקולטה לאמנויות

Tel Aviv University
The Yolanda and David Katz Faculty of the Arts
The Genia Schreiber University Art Gallery
Michel Kikoïne Foundation
‫אביב‬-‫אוניברסיטת תל‬
‫הפקולטה לאמנויות ע״ש יולנדה ודוד כץ‬
‫הגלריה האוניברסיטאית לאמנות‬
‫ יד מישל קיקואין‬,‫ע״ש גניה שרייבר‬
‫מתכבדים להזמינך לפתיחת התערוכה‬
Cordially invite you to the opening of the exhibition
‫ יונתן גולדמן‬/ ‫ללא אדמה‬
No Land /Jonathan Goldman
18:00 ‫ בשעה‬,2017 ‫ במרץ‬14 ,‫יום שלישי‬
Tuesday, March 14, 2017, at 6 pm
Opening addresses:
Prof. Joseph Klafter, President of
Tel Aviv University
Prof. Zvika Serper, Dean of the
Faculty of the Arts
Irit Tal, Exhibition Curator
Jonathan Goldman
:‫דברי פתיחה‬
‫אביב‬-‫ נשיא אוניברסיטת תל‬,‫פרופ‘ יוסף קלפטר‬
‫ דקאן הפקולטה לאמנויות‬,‫פרופ‘ צביקה סרפר‬
‫ אוצרת התערוכה‬,‫אירית טל‬
‫יונתן גולדמן‬
The gallery is open to the public
Sun–Wed 11 am–7 pm;
Thur 11 am–9 pm; Fri 10 am–2 pm
Tel. 972-3-6408860 / E-mail: [email protected]
Entrance to the Gallery: through Entin Square
‫הגלריה פתוחה לקהל בימים‬
;21:00–11:00 ‘‫; ה‬19:00–11:00 ‘‫ד‬-‘‫א‬
14:00–10:00 ‘‫ו‬
[email protected] :‫ דוא“ל‬/ 972-3-6408860 .‫טל‬
‫כניסה דרך כיכר אנטין‬
On the opening night this invitation allows vehicle
entrance through the Dan Bochner Gate (8) /
(code: 1100659)
To exit campus after 10 pm please use Gate 4
‫בערב הפתיחה מהווה הזמנה זו אישור כניסה לרכב‬
)1100659 :‫ (מספר קוד‬/ )8( ‫דרך שער בוכנר‬
‫ מול אולם סמולרש‬,4 ‫ יציאה דרך שער‬22:00 ‫משעה‬