ַ ֵ ְֵ. ְֶָ. ְַ. ֱֶ ָ . ָָ ֵֶ ְָ ַ ַ ְֵַ

‫רש”י‬
‫‪ְֵַ,‬‬
‫‪,‬‬
‫‪,,‬‬
‫ו‬
‫ואיננו‬
‫‪,,‬‬
‫‪, ,‬‬
‫את בני רשף ה‬
‫‪,,‬‬
‫‪,,‬‬
‫ר”ש בן לקיש‬
‫‪,,‬‬
‫(רעב)‬
‫מבנה‬
‫‪,,‬‬
‫‪,,‬‬
‫‪,,‬‬
‫‪,‬‬
‫להרוג את המזיקין‬
‫‪,,‬‬
‫‪,,‬‬
‫‪,,‬‬
‫‪,,‬‬
‫‪.‬‬
‫‪ָ. ְ ֶ . ֵ ְ .‬‬
‫‪,,‬‬
‫משלי ד‪ :‬ב‬
‫שלא הגיעו לספר איוב‬
‫‪,‬‬
‫‪,,‬‬
‫משלי כג‪ :‬ה‬
‫“התעיף עיניך בו‪,‬‬
‫ואיננו כי עשה יעשה‬
‫לו כנפים כנשר יעוף‬
‫השמים”‬
‫‪,,‬‬
‫(שהתורה מגינה)‬
‫‪,,‬‬
‫פסוק בחומש שגם ילדים קטנים שלא הגיעו לאיוב מכירים‬
‫‪,,‬‬
‫‪,,‬‬
‫‪,,‬‬
‫‪,,‬‬
‫‪,,‬‬
‫‪,,‬‬
‫‪,,‬‬
‫‪,,‬‬
‫רעב = יסורין‬
‫‪,,‬‬
‫‪,,‬‬
‫‪,,‬‬
‫‪ֵ . ְ .‬‬
‫רש”י‬
‫סוג של מזיק‬
‫תהילים לט‪ :‬ג‬
‫‪,,‬‬
‫לקמן מח‪:‬‬
‫ע”ז יט‪:‬‬
‫מנחות נג‪:‬‬
‫אבות פ’ו‬
‫‪,,‬‬
‫פשפש ומצא יעשה תשובה שנאמר‬
‫רש”י‬
‫‪,,‬‬
‫‪. .‬‬
‫ַ ְ‬
‫מי שהקב”ה חפץ בו מחלהו ביסורין‬
‫ֵ ֶ‬
‫‪,,‬‬
‫‪:‬‬
‫‪,,‬‬
‫אחרי הקללות‬
‫‪,,‬‬
‫‪,,‬‬
‫‪:‬‬
‫‪,,‬‬
‫‪,,‬‬
‫‪,,‬‬
‫חיי עוה”ב‬
‫‪,,‬‬
‫‪,,‬‬
‫‪,,‬‬
‫‪,,‬‬
‫‪,,‬‬
‫‪,,‬‬
‫‪,,‬‬
‫‪,,‬‬
‫‪,,‬‬
‫כלומר מתורתך אנו לומדים אותו‬
‫‪,,‬‬
‫נושא ‪ /‬מבנה‬
‫ •כחה של תורה‬
‫מול יסורין‬
‫ •מה קורה למי‬
‫שאינו עוסק‬
‫בתורה‬
‫ העוסק‬‫ אינו עוסק‬‫נושא‬
‫מה יעשה אדם‬
‫שרואה יסורין‬
‫באים עליו‬
‫נושא‬
‫‪ /‬מבנה‬
‫ַ‬
‫שאשרי אדם אשר הקב”ה מייסרהו‬
‫סימון ליצור קשר‬
‫בין ב’ דרשות אלו‬
‫(דרשה שניה של ר’‬
‫יצחק ור”ש בן לקיש‬
‫ גישה זו מרומז‬‫ברש”י ד”ה ולחומי‬
‫רשף)‬
‫(המשך)‬
‫‪,,‬‬
‫‪,,‬‬
‫ַ‬
‫‪ָ ְ .‬‬
‫“כל הקורא ק”ש‬
‫על מטתו‪”...‬‬
‫‪ .1‬אוחז חרב‬
‫של ב’ פיפיות‬
‫‪ .2‬מזיקין‬
‫בדילין הימנו‬
‫מזיקין יסורים‬
‫עליו באהבה‬
‫‪,,‬‬
‫ָ ָ‬
‫‪,,‬‬
‫‪. ָ.‬‬
‫‪.‬‬
‫‪.‬‬
‫מדעתו‬
‫קרבן‬
‫‪,‬‬
‫‪,‬‬
‫ֶ ֱ‬
‫מימרות של ר’‬
‫יצחק בענין ק”ש‬
‫על המטה‬
‫‪,,‬‬
‫‪,‬‬
‫‪,‬‬
‫‪,,‬‬
‫‪,,‬‬
‫ַ‬
‫דמדובר בק”ש‬
‫“עוף” ‪ -‬מסלק את בני רשף‬
‫שלבים בלחימה‬
‫נגד יצה”ר‬
‫‪,,‬‬
‫}‬
‫‪,,‬‬
‫‪,,‬‬
‫‪,,‬‬
‫‪,,‬‬
‫‪,,‬‬
‫‪,,‬‬
‫‪:‬‬
‫מימרות של ר’‬
‫לוי בר חמא‬
‫‪,,‬‬
‫‪,,‬‬
‫‪,,‬‬
‫‪,,‬‬
‫‪,,‬‬
‫‪,,‬‬
‫(ר’ יצחק)‬
‫נושא‬
‫‪ /‬מבנה‬
‫(המשך)‬
‫‪,,‬‬
‫‪,,‬‬
‫‪,,‬‬
‫* אחרי‬
‫הסוגריים הגמ’‬
‫ממשיכה בענין‬
‫ק”ש על המטה‪.‬‬
‫בתוך הסוגריים‬
‫מובא מימרות של‬
‫ר’ לוי בר חמא‪,‬‬
‫במימרא הראשון‬
‫מצטט הפסוק‬
‫שהוזכר בסוף ד‪:‬‬
‫“רגזו ואל תחטאו”‬
‫*{‬
‫רש”י‬
‫דעות איך‬
‫מזהים יסורין‬
‫של אהבה‬
‫נושא‬
‫מחילה על‬
‫עוונות ע”י‪:‬‬
‫‪ .1‬עיסוק‬
‫בתורה‬
‫‪ .2‬וגמילות‬
‫חסדים‬
‫‪ .3‬קבורת בנים‬
‫ְֵ‬
‫ֵֶָ‬
‫‪,,‬‬
‫‪,,‬‬
‫‪,,‬‬
‫‪,,‬‬
‫* ואם ההוכחה‬
‫משום צדקות גם‬
‫מי שלא היו לו כלל‬
‫יהא בגדר יסורין של‬
‫אהבה‬
‫דאם יש בנות אין חוסר זכרים נחשב יסורין‬
‫של‬
‫אהבה‬
‫‪,,‬‬
‫‪,,‬‬
‫*‬
‫‪,,‬‬
‫ַ‬
‫?‬
‫‪,,‬‬
‫נושא‬
‫נגעים ‪ /‬ובנים‬
‫דברי ר’ יוחנן‬
‫דנגעים ובנים‬
‫אינם יסורין של‬
‫אהבה‬
‫הקביעות אי הוי יסורין של אהבה‬
‫‪.‬‬
‫ולזה אתה אומר שאינן של אהבה‬
‫רש”י‬
‫עצם ‪ /‬שן‬
‫אלו שהגיעו לר’ הונא‬
‫רבי‪ ...‬חלש‬
‫מעשים שנֶחֶ לּו‬
‫רבנים שונים‬
‫ונכנס רב אחר‬
‫לבקרו ושואלו‪:‬‬
‫“חביבין עליך‬
‫יסורין”‬
‫ר’ יוחנן‬
‫‪,‬‬
‫ר’ חייא‬
‫?‬
‫‪,‬‬
‫‪,‬‬
‫ר’ חנינא‬
‫‪,‬‬
‫‪,‬‬
‫‪,‬‬
‫אמאי הי’ צורך לר’ חנינא להעמיד את ר’ יוחנן‬
‫‪,‬‬
‫‪,‬‬
‫חשוך‬
‫ר’ יוחנן‬
‫‪,‬‬
‫“אי” שלבים‬
‫לברר למה ר”א‬
‫בכה‬
‫מרוב יופיו‬
‫ר’ יוחנן‬
‫שאינך עשיר‬
‫‪,,‬‬
‫‪,‬‬
‫‪,‬‬
‫ר”א‬
‫ר’ יוחנן‪,‬‬
‫‪,‬‬
‫ר”א‬
‫‪,‬‬
‫החמיצו‬
‫‪,‬‬
‫(תוס’)‬
‫חלקו בזמורות‬
‫רש”י‬
‫‪,,‬‬
‫‪,‬‬
‫‪,,‬‬
‫‪,,‬‬
‫‪,‬‬
‫‪,‬‬
‫ר’ הונא‬
‫‪,,‬‬
‫‪,‬‬
‫‪,,‬‬
‫‪,‬‬
‫‪,,‬‬
‫‪,,‬‬
‫‪,‬‬
‫ר’ הונא‬
‫‪,‬‬
‫‪,,‬‬
‫‪,‬‬
‫חביות‬
‫?‬
‫}‬
‫‪,‬‬
‫‪,‬‬
‫‪ֵ ,‬‬
‫עי’ מהרש”א‬
‫‪,‬‬
‫‪,‬‬
‫‪,,‬‬
‫ר’ יוחנן‬
‫‪,‬‬
‫* הסבר‬
‫הסוגריים‪:‬‬
‫אינם לשם דילוג‬
‫אלא להצמיד‬
‫שאלת “חביבין‬
‫עליך‪ ”...‬להראות‬
‫דמיון מעשה זה‬
‫לאלו שקדמוהו‬
‫(תוס’)‬
‫ר’ יוחנן‬
‫נושא ‪ /‬מבנה‬
‫!‬
‫‪,,‬‬
‫ַ‬
‫‪,,‬‬
‫‪,‬‬
‫‪,,‬‬
‫‪,,‬‬
‫‪,,‬‬
‫‪,‬‬
‫רש”י‬
‫‪,‬‬
‫ַ ְ ַַ ְ ָ ֵ ֵָ‬
‫תוס’ ו‪.‬‬
‫‪,,‬‬
‫רש”י‬
‫‪,,‬‬
‫‪,,‬‬
‫‪ָ ְ. ְ .‬‬
‫תמלא ימי הריונם‬
‫ִ‬
‫ְ‪. ְ.‬‬
‫(תוס’)‬
‫‪,,‬‬
‫לשון צפון‬
‫רש”י (תוס’)‬
‫‪,,‬‬
‫‪,,‬‬
‫‪,‬‬
‫‪,‬‬
‫‪,‬‬
‫‪,‬‬
‫‪,,‬‬
‫ברייתות של‬
‫אבא בנימין‬
‫ברייתא‬
‫ב’ דברים‬
‫שאבא בנימין‬
‫הקפיד לשמור‬
‫עליהם‬
‫‪ .1‬לא לעסוק‬
‫במלאכתו לפני‬
‫תפילת שחרית‬
‫‪ .2‬מיקום מִ טָ תו‬
‫שיהא צפון‬
‫דרום‬
‫ברייתא‬
‫מי שסיים‬
‫תפילתו קודם‬
‫חברו חייב‬
‫להמתין לו ולא‬
‫להשאיר אותו‬
‫לבד בבית‬
‫הכנסת‬
‫ברייתא‬
‫ראיית מזיקין‬
‫ברייתא‬
‫תפילתו של‬
‫אדם נשמעת‬
‫רק בבית‬
‫הכנסת‬
‫זרועו‬
‫*‬
‫ר”א‬
‫שלא למדת הרבה כרצונך‬
‫מבנה‬
‫נושא‬
‫מעשה‬
‫שהחמיצו‬
‫ד’מאה חביות‬
‫יין של ר’ הונא‬
‫ובירור למה זה‬
‫קרה‬
‫{‬
‫?‬
‫‪,‬‬
‫‪,‬‬
‫‪,‬‬
‫ר’ יוחנן‬
‫‪,‬‬
‫נושא ‪ /‬מבנה‬
‫אינו של אהבה‬
‫?‬
‫דהוו יסורין של אהבה‬
‫‪,‬‬
‫דאין בנים יסורין של‬
‫אהבה‬
‫‪,,‬‬
‫‪,‬‬
‫מבנה‬
‫קושיות על‬
‫הנ”ל‬
‫ב”מ פ”ה‪.‬‬
‫תחת בגדיו‬
‫‪,‬‬
‫‪,,‬‬
‫‪,,‬‬
‫‪,‬‬
‫רש”י‬
‫‪,,‬‬
‫‪,‬‬
‫?‬
‫‪,‬‬
‫?‬
‫ַ‬