נדידה - הפקולטה לאמנויות

Tel Aviv University
The Yolanda and David Katz Faculty of the Arts
The Genia Schreiber University Art Gallery
Michel Kikoïne Foundation
Cordially invite you to the
opening of the exhibition
Migration
Keren Benbenisty
Sari Carel
Ella Littwitz
Tuesday
March 14, 2017
at 6 pm
Opening addresses:
Prof. Joseph Klafter, President of Tel Aviv University
Prof. Zvika Serper, Dean of the Faculty of the Arts
Prof. Yossi Leshem, School of Zoology,
the Faculty of Life Sciences
Dr. Menachem Goren, School of Zoology and
the Steinhardt Museum of Natural History,
the Faculty of Life Sciences
Irit Tal, Exhibition Curator
Keren Benbenisty
Sari Carel
‫אביב‬-‫אוניברסיטת תל‬
‫הפקולטה לאמנויות ע״ש יולנדה ודוד כץ‬
‫הגלריה האוניברסיטאית לאמנות‬
‫ יד מישל קיקואין‬,‫ע״ש גניה שרייבר‬
‫מתכבדים להזמינך‬
‫לפתיחת התערוכה‬
‫נדידה‬
‫קרן בנבנישתי‬
‫שרי כראל‬
‫אלה ליטביץ‬
‫יום שלישי‬
,2017 ‫ במרץ‬14
18:00 ‫בשעה‬
:‫דברי פתיחה‬
‫אביב‬-‫ נשיא אוניברסיטת תל‬,‫פרופ‘ יוסף קלפטר‬
‫ דקאן הפקולטה לאמנויות‬,‫פרופ‘ צבי סרפר‬
,‫ בית הספר לזואולוגיה‬,‫פרופ‘ יוסי לשם‬
‫הפקולטה למדעי החיים‬
‫ בית הספר לזואולוגיה והמוזיאון‬,‫ד“ר מנחם גורן‬
‫ הפקולטה למדעי החיים‬,‫לטבע ע“ש שטיינהרדט‬
‫ אוצרת התערוכה‬,‫אירית טל‬
‫קרן בנבנישתי‬
‫שרי כראל‬
In collaboration with Prof. Yossi Leshem, School of
Zoology, and Dr. Menachem Goren, School of Zoology
and the Steinhardt Museum of Natural History,
the Faculty of Life Sciences, Tel Aviv University
,‫התערוכה בשיתוף עם פרופ‘ יוסי לשם‬
,‫ וד“ר מנחם גורן‬,‫בית הספר לזואולוגיה‬
,‫בית הספר לזואולוגיה והמוזיאון לטבע ע“ש שטיינהרדט‬
‫אביב‬-‫ אוניברסיטת תל‬,‫הפקולטה למדעי החיים‬
The gallery is open to the public
Sun–Wed 11 am–7 pm;
Thur 11 am–9 pm; Fri 10 am–2 pm
Tel. 972-3-6408860 / E-mail: [email protected]
Entrance to the Gallery: through Entin Square
‫הגלריה פתוחה לקהל בימים‬
;21:00–11:00 ‘‫; ה‬19:00–11:00 ‘‫ד‬-‘‫א‬
14:00–10:00 ‘‫ו‬
[email protected] :‫ דוא“ל‬/ 972-3-6408860 .‫טל‬
‫כניסה דרך כיכר אנטין‬
On the opening night this invitation allows vehicle
entrance through the Dan Bochner Gate (8) /
(code: 1100659)
To exit campus after 10 pm please use Gate 4
‫בערב הפתיחה מהווה הזמנה זו אישור כניסה לרכב‬
)1100659 :‫ (מספר קוד‬/ )8( ‫דרך שער בוכנר‬
‫ מול אולם סמולרש‬,4 ‫ יציאה דרך שער‬22:00 ‫משעה‬