ספר תוכנית עבודה

‫מינהל התכנון‬
‫תכנית עבודה לשנים ‪2017-8‬‬
‫הקדמה‪ :‬מ"מ מנהלת מינהל התכנון‬
‫שירה ברנד‬
‫מינהל התכנון‪ ,‬יחידת סמך של משרד האוצר‪ ,‬ממלא תפקיד מפתח במערכת התכנון והוא הגורם האחראי‬
‫במדינת ישראל על גיבוש מדיניות התכנון הארצית‪ .‬מדיניות זו כוללת תחומים רבים ונמנה עליהם את‬
‫החשובים ביותר כמו‪ :‬מגורים‪ ,‬תשתיות‪ ,‬סביבה וכו'‪.‬‬
‫בשנת ‪ 2017‬ימקד מינהל התכנון את פעילותו בנושאים המפורטים להלן‪:‬‬
‫תכניות הכוללות יח"ד מפורטות יקודמו במלוא המרץ‪ ,‬על‪-‬מנת לתת מענה לדרישות המתגברות בענף הבנייה‬
‫ומענה לצורך של הגדרת מלאי תכנוני להתפתחותה של מדינת ישראל לעשורים הבאים‪.‬‬
‫תימשך העבודה ליישום הרפורמה בחוק התכנון והבנייה‪ ,‬הכולל‪ ,‬בין היתר‪ ,‬המשך ליווי‪ ,‬הדרכה והסמכה של‬
‫ועדות מקומיות לעצמאות מלאה בתחום התכנון והבנייה ושיפור השירות לקהל המתכננים ולציבור בנושא‬
‫של קיצור זמנים לאישור תכניות ולהיתרי בנייה‪.‬‬
‫קיומן של תשתיות לאומיות ואזוריות מהווה מדד לפיתוחה של המדינה‪ ,‬וגם השנה יקבלו תכניות אלה עדיפות‬
‫מתוך הבנה לצורך ולחשיבות שלהן‪.‬‬
‫תכניות המתאר הכוללניות מסדירות את התכנון בערי וישובי מדינת ישראל‪ ,‬ומאפשרות להן התפתחות ברת‬
‫קיימא‪ ,‬ועל כן ימשיך מינהל התכנון ליזום ולקדם תכניות אלה ברשויות בהן טרם הושלמו תהליכי התכנון‪.‬‬
‫בכבוד רב‪,‬‬
‫שירה ברנד‬
‫מ"מ מנהלת מנהל התכנון‬
‫‪26‬‬
‫| תכנית עבודה לשנים ‪2017-8‬‬
‫מינהל התכנון‬
‫מדדים מרכזיים לעבודת היחידה‬
‫‪2015‬‬
‫שם המדד‬
‫‪1‬‬
‫מלאי יחידות דיור שאושרו בהתאם‬
‫‪1‬‬
‫להחלטות הממשלה‬
‫‪2‬‬
‫ועדות מקומיות עצמאיות לתכנון‬
‫‪2‬‬
‫ובנייה‬
‫שם המדד‬
‫‪3‬‬
‫‪4‬‬
‫‪5‬‬
‫‪6‬‬
‫‪1‬‬
‫‪2‬‬
‫‪3‬‬
‫‪4‬‬
‫‪5‬‬
‫‪6‬‬
‫תכניות לתשתית לאומית ואזורית‪,‬‬
‫שקודמו בשלבים הסטטוטוריים‬
‫‪3‬‬
‫בשנה‬
‫שם המדד‬
‫יישובים שיש להם תכנית מתאר‬
‫‪4‬‬
‫עדכנית‬
‫שם המדד‬
‫‪105,000 100,000 82,000‬‬
‫‪8‬‬
‫‪8‬‬
‫‪8‬‬
‫‪2015‬‬
‫‪2016‬‬
‫‪2017‬‬
‫‪5‬‬
‫‪5‬‬
‫‪5‬‬
‫‪2015‬‬
‫‪2016‬‬
‫‪2017‬‬
‫‪52‬‬
‫‪60‬‬
‫‪68‬‬
‫‪2015‬‬
‫‪2016‬‬
‫‪2017‬‬
‫‪3.5‬‬
‫‪4‬‬
‫‪2016‬‬
‫‪2017‬‬
‫‪40%‬‬
‫‪45%‬‬
‫ציון ממוצע בסקר שביעות רצון‬
‫‪5‬‬
‫ללקוחות חיצוניים‬
‫שם המדד‬
‫‪2015‬‬
‫שיעור התכניות שאושרו במסגרת‬
‫לוחות הזמנים שנקבעו ברפורמה‬
‫‪6‬‬
‫‪2016‬‬
‫‪2017‬‬
‫‪2018‬‬
‫מגמה‬
‫עלייה‬
‫שימור‬
‫‪2018‬‬
‫מגמה‬
‫שימור‬
‫‪2018‬‬
‫מגמה‬
‫עלייה‬
‫‪2018‬‬
‫מגמה‬
‫עלייה‬
‫‪2018‬‬
‫מגמה‬
‫עלייה‬
‫בהתאם להחלטות הממשלה וקבינט הדיור‪ ,‬להגדלת היצע הקרקע למגורים‪ ,‬מינהל התכנון מקדם אישור תכניות מפורטות ליחידות דיור‪,‬‬
‫בפריסה ארצית ועל‪-‬פי חלוקה מוגדרת למחוזות ולותמ"ל (הוועדה הארצית לתכנון ובנייה של מתחמים מועדפים לדיור)‪ .‬כל יחידה מוודאת‪,‬‬
‫כי אושרו תכניות מפורטות ליחידות דיור בהתאם למספר שנקבע בהחלטת הממשלה‪.‬‬
‫שר האוצר רשאי לאשר לגבי ועדה מקומית‪ ,‬כי היא מקיימת באופן מקצועי ויעיל מערכת תכנון ומערכת אכיפה של הוראות חוק התכנון‬
‫והבנייה והתקנות לפיו‪ .‬תהליך הסמכת הוועדות המקומיות כולל בדיקת היערכות הוועדה מבחינה פיזית; בחינה וניתוח של ביצועי הוועדה‬
‫ואיכות החלטותיה; עבודה מול גורמי ממשל שונים‪ ,‬המכירים את הוועדה ואת תפקודה וקבלת חוות דעתם; ביקור בוועדה והכנת חוו"ד‬
‫מסכמת‪ ,‬הכוללת את כל הממצאים‪ ,‬על‪-‬מנת שיהיה בידי השר לקבל החלטה באם ניתן להסמיך את הוועדה‪ .‬הסמכת ועדה מאפשרת לה‬
‫עצמאות נוספת בתחום התכנון והבנייה‪ ,‬בהתאם לרוח הרפורמה‪ ,‬שאושרה בקיץ ‪ .2014‬על‪-‬פי החוק‪ ,‬הסמכת ועדה קצובה בזמן ל‪ 5-‬שנים‪.‬‬
‫מינהל התכנון מתחייב להסמכה של ‪ 8‬ועדות חדשות ו‪/‬או הסמכה מחדש של ועדות שהסמכתן הסתיימה‪.‬‬
‫מינהל התכנון מקדם ומאשר מגוון של תכניות לתשתיות לאומיות ואזוריות במדינה בתחום האנרגיה‪ ,‬התחבורה היבשתית והימית‪ ,‬הגז‬
‫הטבעי‪ ,‬הים והחופים וכו'‪ .‬גם השנה יינתן דגש‪ ,‬בין היתר‪ ,‬על ואישור קווי חלוקת הגז הטבעי‪ .‬קידום תכניות משמעו הבאה לאישור התכנית‬
‫במוסדות התכנון‪.‬‬
‫מינהל התכנון מקדם‪ ,‬בפריסה ארצית‪ ,‬תכנון מחדש ועדכון של תכניות מתאר ליישובים במדינת ישראל‪ .‬מלבד חשיבותו ביישובים והתאמתו‬
‫לשנים הבאות‪ ,‬מהווה העדכון המתארי חלק בלתי נפרד מהסמכת ועדה מקומית לעצמאות בתחום התכנון והבנייה‪.‬‬
‫מינהל התכנון רואה חשיבות בשיפור השירות כלפי אנשי המקצוע ואזרחי המדינה‪ ,‬הבאים לקבל שירות מעובדיו‪ .‬השנה נקדם סקר שביעות‬
‫רצון מהשירות שהתקבל ללקוחות חוץ‪ ,‬תוך שאיפה לקבלת ציון‪ ,‬המייצג שירותיות ראויה‪ .‬ציון מרבי בסקר – ‪.5‬‬
‫ברפורמה בחוק התכנון והבניה‪ ,‬נקבעו זמנים קצובים וקצרים בדגש על שיפור וייעול לוחות הזמנים בתהליכים סטטוטוריים‪ ,‬ביחס לתכניות‬
‫והיתרי בניה‪ .‬מדד זה בא לבחון קיצור זמנים לאישור תכניות מפורטות‪ ,‬מתקופה של שלוש שנים ל ‪ 18 -‬חודשים‪.‬‬
‫תכנית עבודה לשנים ‪27 | 2017-8‬‬
‫מטרות ויעדי היחידה‬
‫‪ 1‬הגדלת מלאי יחידות דיור‬
‫יעד ‪ :1.1‬קידום תכנית עבודה משולבת ממשלתית למגורים‬
‫יעד ‪ :1.2‬אישור מלאי של יחידות דיור בהתאם להחלטות ממשלה‬
‫יעד ‪ :1.3‬ייזום תכנון לזיהוי מתחמי מגורים חדשים‬
‫יעד ‪ :1.4‬קידום מתחמי התחדשות עירונית ופינוי בינוי‬
‫‪ 2‬יישום הרפורמה בתכנון ובנייה‬
‫יעד ‪ :2.1‬הגדלה של מספר הוועדות העצמאיות והעצמאיות המיוחדות‬
‫יעד ‪ :2.2‬שיפור לוחות הזמנים בתהליכים סטטוטוריים וייעולם‬
‫יעד ‪ :2.3‬יישום הרפורמה ברישוי על‪-‬פי לוחות זמנים בחוק ובצווים‬
‫יעד ‪ :2.4‬ליווי‪ ,‬הדרכה וחיזוק של ועדות מקומיות‬
‫‪ 3‬תשתית יישומית תכנונית‬
‫יעד ‪ :3.1‬קידום תשתיות חלוקת הגז הטבעי ואישורן‬
‫יעד ‪ :3.2‬פריסת תשתיות לאומיות ואזוריות ברמה המתארית והמפורטת‬
‫יעד ‪ :3.3‬קידום תכניות מתאר גמישות‪ ,‬ישימות ובעלות תועלת כלכלית‪-‬חברתית‬
‫‪ 4‬שיפור השירות‬
‫יעד ‪ :4.1‬שיפור תהליכי עבודה פנימיים‬
‫יעד ‪ :4.2‬שיפור תהליכי עבודה חיצוניים‬
‫יעד ‪ :4.3‬שיפור מערכות המחשוב והממשק עם המשתמש‬
‫‪28‬‬
‫| תכנית עבודה לשנים ‪2017-8‬‬
‫מינהל התכנון‬
‫מאגרי מידע שיונגשו לציבור בשנת ‪2017‬‬
‫שם מאגר המידע‬
‫הסבר אודות המאגר‬
‫מועד משוער‬
‫להנגשה‬
‫מלאי תכנוני בנושא יחידות דיור‬
‫יפורסם במשותף עם רשות‬
‫מקרקעי ישראל ומשרד‬
‫השיכון‬
‫‪12/2017‬‬
‫מאגרים הפתוחים לציבור‬
‫שם מאגר המידע‬
‫הסבר אודות המאגר‬
‫שירותי מיפוי ‪GIS‬‬
‫‪ .1‬מרחבי תכנון‪.‬‬
‫‪ .2‬קומפילציה לתכניות נבחרות‪.‬‬
‫‪" .3‬קווים כחולים" לתכניות (מקוונות בלבד)‪ ,‬מאושרות‬
‫ובתהליך‪ ,‬כפי שמוגש באמצעות המערכת המקוונת‬
‫להגשת תכניות ‪" -‬מבאת"‪.‬‬
‫תכנית עבודה לשנים ‪29 | 2017-8‬‬
‫‪30‬‬
‫| תכנית עבודה לשנים ‪2017-8‬‬