מכרז פומבי מס` 5/2017

‫כפר‪-‬סבא‬
‫עיריית‬
‫‪MUNICIPALITY OF KFAR SABA‬‬
‫מח' רכש אספקה ומכרזים‬
‫מכרז פומבי מס' ‪5/2017‬‬
‫‪.1‬‬
‫מהות המכרז‬
‫עירית כפר‪-‬סבא מבקשת לקבל הצעות לביצוע עבודות תכנון‪ ,‬הקמה‪ ,‬הפעלה‪ ,‬מסירה ותחזוקה‬
‫של מתקנים לייצור חשמל בטכנולוגיית ‪( PV‬פוטו ‪ -‬וולטאי) על פי הסדרת מונה נטו‪.‬‬
‫מחיר המקסימום הינו ‪( ₪ 4,300‬לא כולל מע"מ) לקילוואט מותקן‪ ,‬כולל אחריות ותחזוקה למשך‬
‫‪ 5‬שנים‪.‬‬
‫על המשתתפים במכרז לתת הנחה מוצעת ממחיר זה‪.‬‬
‫אחריות הקבלן הינה למשך ‪ 5‬שנים ממועד חיבור המתקנים לרשת החשמל‪.‬‬
‫תנאי סף‬
‫‪.2‬‬
‫‪.3‬‬
‫‪.4‬‬
‫‪.5‬‬
‫רשאים להשתתף במכרז מציעים העונים על הדרישות כדלקמן‪:‬‬
‫א‪.‬‬
‫ב‪.‬‬
‫ג‪.‬‬
‫המציע הוא תאגיד רשום בישראל‪.‬‬
‫המציע הינו עוסק מורשה‪.‬‬
‫המציע הינו בעל ניסיון מוכח בתכנון‪ ,‬הקמה‪ ,‬תפעול והפעלה של מתקנים פוטווולטאים על‬
‫גגות‪ ,‬בהיקף מותקן כולל של לפחות ‪ 3,000‬קילוואט במצטבר‪ ,‬וביניהם לפחות ‪ 20‬מתקנים‬
‫בהספק של ‪ 50‬קילוואט לפחות כל אחד‪.‬‬
‫המציע הינו קבלן בעל סיווג ‪ 160‬א'‪ 1‬או ‪ 191‬א'‪.1‬‬
‫המציע ומנהלי המציע לא הורשעו במהלך ‪ 3‬השנים שקדמו למכרז בעבירה פלילית כמפורט‬
‫במכרז‪.‬‬
‫המציע הינו בעל מחזור הכנסות מצטבר מפעילות סולרית בשנים ‪ 2012-2016‬של לפחות‬
‫‪( .₪ 25,000,000‬לא כולל מע"מ)‬
‫המציע אינו נמצא בהליכי כינוס נכסים‪/‬הקפאת הליכים‪/‬פשיטת רגל‪/‬פרוק‪.‬‬
‫המציע צרף להצעתו ערבות בנקאית ע"ס ‪ ₪ 100,000‬בתוקף עד ‪.30/5/2017‬‬
‫המציע צרף להצעתו קבלה בדבר רכישת מסמכי המכרז‪.‬‬
‫ד‪.‬‬
‫ה‪.‬‬
‫ו‪.‬‬
‫ז‪.‬‬
‫ח‪.‬‬
‫ט‪.‬‬
‫‪.6‬‬
‫מסמכי המכרז‬
‫את מסמכי המכרז ניתן לרכוש תמורת ‪( ₪ 2000‬אשר לא יוחזרו)‪ ,‬במשרדי מח' רכש אספקה‬
‫ומכרזים רח' תל‪-‬חי ‪68‬ג'‪ ,‬בימים א'‪-‬ה' בין השעות‪ 8:00-14:00 :‬אופן התשלום ראה בקישור הבא‪:‬‬
‫‪http://www.kfar-saba.muni.il/?CategoryID=489‬‬
‫‪.7‬‬
‫מועדים‬
‫תיאור‬
‫תאריך‬
‫שעה‬
‫פרטים‬
‫מפגש מציעים (לא חובה)‬
‫‪14.3.17‬‬
‫‪14:00‬‬
‫אגף איכות הסביבה רח' משה דיין ‪ 30‬כפר סבא‪ ,‬קומה ב'‬
‫מועד אחרון להגשת שאלות‬
‫‪19.3.17‬‬
‫‪12:00‬‬
‫אופן ההגשה‪ :‬לפקס ‪09-7646420‬‬
‫מועד אחרון להגשת הצעות‬
‫‪2.4.17‬‬
‫‪12:00‬‬
‫להכניס ידנית לתיבת המכרזים‪ ,‬מח' רכש ומכרזים‪ ,‬רח'‬
‫תל‪-‬חי ‪ 68‬ג' כפ"ס‬
‫‪.9‬‬
‫כללי‬
‫האמור במסמך זה הינו מידע כללי בלבד‪.‬‬
‫הנוסח המופיע במסמכי המכרז הינו הנוסח המחייב‪.‬‬
‫________________‬
‫אושרת גני גונן‬
‫מנכ"לית העירייה‬
‫וייצמן ‪ , 135‬כפר סבא ‪ 44100‬ת‪.‬ד‪25 .‬‬
‫תיוק‪321184 :‬‬
‫טלפון‪, 097649192 :‬פקס ‪097646420 :‬‬