null

‫תכנית אב לחלק המרכזי‬
‫מגשר ערבי נחל עד גשר יצחק שדה‬
‫תכנית אב לפארק האיילון בת"א – חזון האיילון‬
‫‪1‬‬
‫חזון עירוני מטרופוליני‬
‫מטרופולין ת"א‪ ,‬תמ‪,‬מ ‪ ,5‬תא ‪5000‬‬
‫תובנות משלבי עבודה קודמים‬
‫ומרכיבי העבודה‬
‫שינוי תפיסות עירוניות בעולם‬
‫עליית מעמדו של הולך הרגל‬
‫תפיסה כוללת ל"חזון האיילון"‬
‫עקרונות תכנון‬
‫ניתוחים משלימים‬
‫נושאים עיקריים לטיפול‬
‫תת"ל ‪ – 18‬חישמול הרכבת‪ ,‬תת"ל ‪– 33‬‬
‫מסילה רביעית‪ ,‬נגר עירוני‪ ,‬נתיבים מהירים‬
‫‪2‬‬
‫בחינת יישום עקרונות התכנון במרחב‬
‫האיילון‬
‫פארק האיילון – תכנית אב למקטע המרכזי‬
‫עקרונות תכנון מפורטים‬
‫עקרונות התכנון – יישום בפרויקטים גובלים‬
‫מקטע צפוני‬
‫מקטע מרכזי‬
‫מוקד השלום‬
‫מקטע דרומי‬
‫תכנית מפורטת למוקד‬
‫השלום‬
‫‪1‬‬
‫| לרמן אדריכלים ומתכנני ערים בע"מ‬