10.תרשים 4 - שכר ממוצע למשרת שכיר במחירים שוטפים

‫תרשים ‪4‬‬
‫שכר ממוצע שוטף‬
‫‪2012‬‬
‫‪I‬‬
‫‪VI‬‬
‫‪2013‬‬
‫‪XII‬‬
‫‪I‬‬
‫‪VI‬‬
‫‪2014‬‬
‫‪XII‬‬
‫‪I‬‬
‫‪VI‬‬
‫‪2015‬‬
‫‪XII‬‬
‫‪I‬‬
‫‪VI‬‬
‫‪XII‬‬
‫מנוכי עונתיות‬
‫נתונים‬
‫‪Seasonally‬‬
‫מקוריים‬
‫‪adjusted Original data‬‬
‫‪8,805‬‬
‫‪8,832‬‬
‫‪8,867‬‬
‫‪8,706‬‬
‫‪8,810‬‬
‫‪9,048‬‬
‫‪8,885‬‬
‫‪8,825‬‬
‫‪8,970‬‬
‫‪8,825‬‬
‫‪8,953‬‬
‫‪9,337‬‬
‫‪8,935‬‬
‫‪9,152‬‬
‫‪8,978‬‬
‫‪8,993‬‬
‫‪9,010‬‬
‫‪8,901‬‬
‫‪9,059‬‬
‫‪8,756‬‬
‫‪9,080‬‬
‫‪8,793‬‬
‫‪9,206‬‬
‫‪9,464‬‬
‫‪9,102‬‬
‫‪9,109‬‬
‫‪9,152‬‬
‫‪8,977‬‬
‫‪9,136‬‬
‫‪9,355‬‬
‫‪9,181‬‬
‫‪9,136‬‬
‫‪9,212‬‬
‫‪8,931‬‬
‫‪9,238‬‬
‫‪9,620‬‬
‫‪9,270‬‬
‫‪9,439‬‬
‫‪9,236‬‬
‫‪9,262‬‬
‫‪9,360‬‬
‫‪9,187‬‬
‫‪9,283‬‬
‫‪9,000‬‬
‫‪9,242‬‬
‫‪8,936‬‬
‫‪9,327‬‬
‫‪9,573‬‬
‫‪9,269‬‬
‫‪9,275‬‬
‫‪9,267‬‬
‫‪9,083‬‬
‫‪9,288‬‬
‫‪9,611‬‬
‫‪9,311‬‬
‫‪9,271‬‬
‫‪9,341‬‬
‫‪9,061‬‬
‫‪9,417‬‬
‫‪9,792‬‬
‫‪9,426‬‬
‫‪9,591‬‬
‫‪9,394‬‬
‫‪9,367‬‬
‫‪9,413‬‬
‫‪9,445‬‬
‫‪9,422‬‬
‫‪9,132‬‬
‫‪9,413‬‬
‫‪9,121‬‬
‫‪9,453‬‬
‫‪9,710‬‬
‫‪9,446‬‬
‫‪9,418‬‬
‫‪9,487‬‬
‫‪9,296‬‬
‫‪9,489‬‬
‫‪9,803‬‬
‫‪9,548‬‬
‫‪9,462‬‬
‫‪9,564‬‬
‫‪9,278‬‬
‫‪9,566‬‬
‫‪10,029‬‬
‫‪9,505‬‬
‫‪9,726‬‬
‫‪9,642‬‬
‫‪9,652‬‬
‫‪9,686‬‬
‫‪9,565‬‬
‫‪9,641‬‬
‫‪9,357‬‬
‫‪9,658‬‬
‫‪9,391‬‬
‫‪9,667‬‬
‫‪9,914‬‬
‫השכר הממוצע למשרת שכיר של עובדים ישראלים בחודש מרס ‪2015‬‬
‫מגמה‬
‫‪Trend‬‬
‫‪8,843‬‬
‫‪8,854‬‬
‫‪8,867‬‬
‫‪8,883‬‬
‫‪8,905‬‬
‫‪8,931‬‬
‫‪8,962‬‬
‫‪8,995‬‬
‫‪9,029‬‬
‫‪9,063‬‬
‫‪9,094‬‬
‫‪9,123‬‬
‫‪9,148‬‬
‫‪9,170‬‬
‫‪9,187‬‬
‫‪9,202‬‬
‫‪9,214‬‬
‫‪9,226‬‬
‫‪9,237‬‬
‫‪9,247‬‬
‫‪9,257‬‬
‫‪9,267‬‬
‫‪9,275‬‬
‫‪9,282‬‬
‫‪9,290‬‬
‫‪9,300‬‬
‫‪9,313‬‬
‫‪9,329‬‬
‫‪9,348‬‬
‫‪9,367‬‬
‫‪9,385‬‬
‫‪9,400‬‬
‫‪9,414‬‬
‫‪9,427‬‬
‫‪9,442‬‬
‫‪9,458‬‬
‫‪9,476‬‬
‫‪9,496‬‬
‫‪9,516‬‬
‫‪9,535‬‬
‫‪9,552‬‬
‫‪9,567‬‬
‫‪9,580‬‬
‫‪9,592‬‬
‫‪9,605‬‬
‫‪9,621‬‬
‫‪9,640‬‬
‫‪9,662‬‬
‫תרשים ‪4‬‬
‫שכר ממוצע שוטף‬
‫‪2016‬‬
‫‪I‬‬
‫‪VI‬‬
‫‪XII‬‬
‫מנוכי עונתיות‬
‫נתונים‬
‫‪Seasonally‬‬
‫מקוריים‬
‫‪adjusted Original data‬‬
‫‪9,638‬‬
‫‪9,594‬‬
‫‪9,754‬‬
‫‪9,558‬‬
‫‪9,784‬‬
‫‪10,041‬‬
‫‪9,748‬‬
‫‪9,742‬‬
‫‪9,722‬‬
‫‪9,455‬‬
‫‪9,750‬‬
‫‪10,189‬‬
‫‪9,830‬‬
‫‪9,990‬‬
‫‪9,843‬‬
‫‪9,847‬‬
‫‪9,782‬‬
‫‪9,895‬‬
‫‪9,957‬‬
‫‪9,572‬‬
‫‪9,944‬‬
‫‪9,644‬‬
‫‪9,873‬‬
‫‪10,108‬‬
‫השכר הממוצע למשרת שכיר של עובדים ישראלים בחודש מרס ‪2015‬‬
‫מגמה‬
‫‪Trend‬‬
‫‪9,685‬‬
‫‪9,708‬‬
‫‪9,732‬‬
‫‪9,753‬‬
‫‪9,774‬‬
‫‪9,794‬‬
‫‪9,813‬‬
‫‪9,833‬‬
‫‪9,852‬‬
‫‪9,869‬‬
‫‪9,883‬‬
‫‪9,895‬‬