ַָ ֵַָ ֵ. ִ = ְַ. ְְִ ָ ְֲַ ֶָ ַַ ֵַ ְָָ ַ ַ = = = = = = = = = = ֵָ ְְ. .ַ ִַ . ָ ֶֶ ֵ ֵ

‫‪,‬‬
‫כעס‬
‫‪,‬‬
‫‪,,‬‬
‫‪,,‬‬
‫‪,,‬‬
‫ֵַ ְָָ‬
‫‪,‬‬
‫‪,,‬‬
‫‪,‬‬
‫‪,,‬‬
‫ֵַ‬
‫מבנה‬
‫‪,,‬‬
‫?‬
‫מימרות של‬
‫ר’ יוחנן משום‬
‫ר’ יוסי‬
‫מ ‪ -‬ו‪.‬‬
‫‪,,‬‬
‫‪,,‬‬
‫‪,,‬‬
‫‪,,‬‬
‫‪,,‬‬
‫‪,,‬‬
‫ָ ַ‬
‫רואים דכן מענישים אותם‬
‫‪,,‬‬
‫‪,,‬‬
‫‪,,‬‬
‫‪,,‬‬
‫‪,, ,‬‬
‫‪:‬‬
‫נושא‬
‫•מנין שהקב”ה‬
‫מתפלל‬
‫•מהו תוכן‬
‫תפילתו‬
‫(ההוא עובד כוכבים דהוה בשבבותיה‪)...‬‬
‫‪,,‬‬
‫ הא דקאמר ריב”ל‬‫לאו אורח ארעא‪...‬‬
‫‪,,‬‬
‫‪,,‬‬
‫כמודה בברכתי‬
‫‪,,‬‬
‫עמ’ ב‬
‫‪,,‬‬
‫‪:‬‬
‫‪,,‬‬
‫‪,,‬‬
‫‪,‬‬
‫דף ו‪.‬‬
‫ִ‬
‫‪1/58,888‬‬
‫‪,‬‬
‫‪,,‬‬
‫‪,‬‬
‫ַָ ֵֵ‬
‫‪.‬‬
‫‪,‬‬
‫‪,,‬‬
‫‪,,‬‬
‫לשון סגי נהור‬
‫‪,,‬‬
‫‪,,‬‬
‫‪,‬‬
‫תוס’‬
‫‪,,‬‬
‫‪,‬‬
‫‪,,‬‬
‫‪,‬‬
‫‪,‬‬
‫(קשת)‬
‫?‬
‫‪,‬‬
‫נקודות‬
‫‪,‬‬
‫אדומות‬
‫(תוס’)‬
‫‪,‬‬
‫לענוש את הבריות‬
‫‪,,,‬‬
‫‪,,‬‬
‫דרע לו בגלל אביו‬
‫‪,‬‬
‫‪,‬‬
‫=‬
‫‪,,‬‬
‫‪,‬‬
‫בסנה‬
‫נושא ‪ /‬מבנה‬
‫ְ‪ַ . ְ .‬‬
‫דמאחוריו‬
‫‪,‬‬
‫‪,‬‬
‫‪,,‬‬
‫‪,‬‬
‫‪,,‬‬
‫‪,‬‬
‫‪,‬‬
‫‪,,‬‬
‫‪,,‬‬
‫‪,‬‬
‫א‬
‫‪,,‬‬
‫‪,‬‬
‫ֶ ֶ‬
‫‪,‬‬
‫ֵָ‬
‫שמות לד ‪ /‬ל‬
‫‪,,‬‬
‫‪,‬‬
‫‪.‬‬
‫ָ‬
‫‪,‬‬
‫במעשה הסנה‬
‫‪,‬‬
‫ב’ דעות‬
‫אם נענה‬
‫משה רבינו‬
‫על בקשתו‪:‬‬
‫“הודיעני את‬
‫דרכיך” ‪ -‬צדיק‬
‫ורע לו‪ ,‬רשע‬
‫וטוב לו‬
‫ג’ בקשות של‬
‫משה מלפני‬
‫הקב”ה ונתן‬
‫(לפי ר’ יוסי)‬
‫=‬
‫הא דר’ יוחנן משום ר’ יוסי שאת השלישי נתן לו‬
‫הא דר’ יהושוע בן קרחה שמענישו על הסנה‬
‫‪,,‬‬
‫‪,‬‬
‫‪,,‬‬
‫‪ִ ַ.‬‬
‫=‬
‫‪,,‬‬
‫‪,‬‬
‫* שמות ג‪:‬ו‬
‫(סנֶה) “ויסתר‬
‫משה פניו כי‬
‫ירא מהביט אל‬
‫הא‪-‬לקים”‬
‫*‬
‫(בסנה) שמות ג ‪ /‬ו‬
‫רש”י‬
‫‪,‬‬
‫‪,‬‬
‫‪,‬‬
‫‪,‬‬
‫א”כ למה שיהא רע לו‬
‫‪,‬‬
‫‪,‬‬
‫‪,‬‬
‫=‬
‫‪,‬‬
‫=‬
‫=‬
‫=‬
‫‪,‬‬
‫=‬
‫‪,‬‬
‫ַ‬
‫‪,‬‬
‫‪,‬‬
‫והכא הוא צדיק (בן רשע)‬
‫‪,‬‬
‫‪,‬‬
‫=‬
‫‪,‬‬
‫‪,‬‬
‫‪,‬‬
‫‪,‬‬
‫‪,‬‬
‫‪,‬‬
‫=‬
‫‪:‬‬
‫‪,‬‬
‫נושא ‪ /‬מבנה‬
‫‪,‬‬
‫ַ‬
‫‪,‬‬
‫‪.‬‬
‫ְִ ְ ָ‬
‫‪,‬‬
‫ְ ָָ‬
‫‪:‬‬
‫נושא‬
‫עדיף שאדם‬
‫יכניע את עצמו‬
‫משיקבל מלקות‬
‫‪,‬‬
‫ֵ ַ‬
‫‪,‬‬
‫רש”י‬
‫‪,‬‬
‫ְ ֲ ַ ֶ ַָ‬
‫ַ‬
‫‪:‬‬
‫‪,‬‬
‫רש”י‬
‫ולא תשיג אותם ובִקְ שָ תַ ם ולא תמצא‬
‫שאלות בענין‬
‫כעסו של‬
‫הקב”ה‬
‫ריב”ל‬
‫‪,‬‬
‫אקלל אותו‬
‫ְַ‬
‫?‬
‫‪,‬‬
‫‪,‬‬
‫‪,‬‬
‫=‬
‫?‬
‫מבנה‬
‫‪,,‬‬
‫והיינו מה דכתיב ויודע דעת עליון‬
‫‪,‬‬
‫יד‬
‫נושא‬
‫•רחתא (כעס)‬
‫דקמיה קודשא‬
‫בריך הוא‬
‫•בלעם ידע לכוון‬
‫הרגע שהקב”ה‬
‫כועס‬
‫ב‬
‫ב’ דעות חולקות‬
‫ביחס להנהגת‬
‫משה רבינו‬
‫במעשה הסנה‬
‫נושא‬
‫כל דיבור שיצא‬
‫מפי הקב”ה‬
‫לטובה לא חוזר‬
‫בו אפילו אם‬
‫נאמר על תנאי‬
‫מימרות של‬
‫ר’ יוחנן משום‬
‫רשב”י‬
‫‪,,‬‬
‫‪,,‬‬
‫מבנה‬
‫פסוק כו‬
‫‪,,‬‬
‫‪,,‬‬
‫דקאמר נח‬
‫פסוק ב‬
‫פסוק ח ‪ -‬במה אדע‬
‫‪,,‬‬
‫‪73‬‬
‫‪,,‬‬
‫‪,,‬‬
‫נושא‬
‫אברהם אבינו =‬
‫הראשון שקרא‬
‫לקב”ה בשם‬
‫אדון‬
‫‪,‬‬
‫אבינו‬
‫‪,‬‬
‫‪,,‬‬
‫טו‪ :‬א‬
‫‪,,‬‬
‫“מיום שברא‬
‫הקב”ה את‬
‫העולם לא היה‬
‫אדם‪...‬‬
‫ח‬
‫‪52‬‬
‫‪12‬‬
‫‪,‬‬
‫‪,,‬‬
‫‪26‬‬
‫‪,‬‬
‫‪13‬‬
‫‪,,‬‬
‫ואח”כ היו שנים של שקט‬
‫א’‬
‫‪,‬‬
‫(מ‪)99 -‬‬
‫‪,,‬‬
‫נושא‬
‫לאה היתה‬
‫הראשונה‬
‫שהודתה‬
‫לקב”ה‬
‫‪26‬‬
‫‪,,‬‬
‫שאז היה בן ‪100‬‬
‫עמוד א’‬
‫גיל אברהם ארוע‬
‫‬
‫‪99-26 =73‬‬
‫‪70‬‬
‫ברי ‬
‫ת‬
‫בין הבתרים‬
‫‪73‬‬
‫בשורה שיוליד טו‪ :‬א‪-‬ו‬
‫(אין מוקדם ומאוחר בתורה)‬
‫‬
‫כ”ו שנה‬
‫בלידת יהודה (רש”י)‬
‫ראובן ‪ /‬רות‬
‫משמעותם של‬
‫שמות אלו‬
‫בנו של יצחק (= עֵ שָ ו)‬
‫‪99‬‬
‫הפיכת סדום‬
‫‪100‬‬
‫לידת יצחק‬
‫‪,,‬‬
‫(פסוק ח)‬
‫‪,,‬‬
‫‪,,‬‬
‫‪,,‬‬
‫‪,,‬‬
‫‪,,‬‬
‫פסוק ו‬
‫‪,,‬‬
‫‪,,‬‬
‫פסוק א‪-‬ב‬
‫‪,,‬‬
‫‪,,‬‬
‫‪,‬‬
‫‪,,‬‬
‫(פסוק ח) שהיה אז בן ‪70‬‬
‫נושא ‪ /‬מבנה‬
‫‪,,‬‬
‫‪,,‬‬
‫פסוק ה‬
‫(פסוק יב)‬
‫‪,,‬‬
‫‪,,‬‬
‫‪,,‬‬
‫‪,,‬‬
‫‪,,‬‬
‫‪,,‬‬
‫‪,,‬‬
‫נושא ‪ /‬מבנה‬
‫‪,,‬‬
‫‪,,‬‬
‫‪,,‬‬
‫‪,,‬‬
‫‪,,‬‬
‫כאן‬
‫‪,,‬‬
‫‪,,‬‬
‫‪,,‬‬
‫‪,,‬‬
‫(קשה)‬
‫‪,,‬‬
‫תהלים ג‪ :‬ב‬
‫‪,,‬‬
‫‪,,‬‬
‫‪,,‬‬
‫ב’ לימודים‬
‫המבוססים על‬
‫הפסוק “מזמור‬
‫לדוד בברחו‬
‫מפני אבשלום‬
‫בנו”‬
‫•קושי של‬
‫תרבות רעה‬
‫בתוך ביתו של‬
‫אדם‬
‫•למה כתוב‬
‫מזמור ולא קינא‬
‫‪,,‬‬
‫רש”י‬
‫‪,,‬‬
‫‪,,‬‬
‫(המשך הפסוק)‬
‫‪,,‬‬
‫ה‬
‫‪,,‬‬
‫ה‬
‫מבנה‬
‫(מעקב)‬
‫קושיות‬
‫תשובות‬
‫‪,,‬‬
‫יצליחו‬
‫תהילים לז‪ :‬לג‬
‫‪,,‬‬
‫בס’ שמואל‬
‫רש”י‬
‫‪,,‬‬
‫‪,,‬‬
‫ר”נ‬
‫בס’ דה”י‬
‫רש”י‬
‫‪,,‬‬
‫רק אז אין להתגרות ברשע‬
‫‪,,‬‬
‫*סוגריים לשם‬
‫דילוג כדי לקרב‬
‫גישה הרביעית‬
‫להא דלפניו‪.‬‬
‫לג‬
‫הסוגריים‬
‫בתוך‬
‫הגמ’ מבססת‬
‫תשובה השלישית‬
‫‪,,‬‬
‫**עי’ לעיל ו‪:‬‬
‫הירא מעבירות שבידו‬
‫‪,,‬‬
‫א‬
‫‪,,‬‬
‫‪,,‬‬
‫‪,,‬‬
‫נושא‬
‫•מותר‬
‫להתגרות ‬
‫ברשעים בעולם‬
‫הזה‬
‫•למי מותר ומתי‬
‫נושא‬
‫•הקובע מקום‬
‫לתפילתו אויביו‬
‫נופלים תחתיו‬
‫•גדולה שימושה‬
‫של תורה יותר‬
‫מלימודה‬
‫לתוס’ ד”ה לא היה‬
‫פסוק‬
‫בראשית‬
‫טו‪ :‬ז‪-‬כ”א‬
‫תש כוחי‬
‫ר’ יצחק‬
‫ר”נ‬
‫ר”נ‬
‫ר’ יצחק‬