2.שכר ממוצע למשרת שכיר במחירים שוטפים (עובדים ישראלים)

‫לוח ‪ .2‬שכר ממוצע למשרת שכיר במחירים שוטפים )עובדים ישראלים(‬
‫נתונים מקוריים‪ ,‬מנוכי עונתיות ומגמה לפי ענף כלכלי‬
‫סך כל ענפי‬
‫הכלכלה‬
‫חקלאות‪,‬‬
‫ייעור ודיג‬
‫כרייה וחציבה‬
‫תעשייה וחרושת‬
‫‪Mining and‬‬
‫‪quarrying‬‬
‫‪Manufacturing‬‬
‫‪B‬‬
‫‪C‬‬
‫‪Agriculture,‬‬
‫‪Total‬‬
‫‪forestry‬‬
‫‪Economy‬‬
‫‪and fishing‬‬
‫סמל‬
‫‪A‬‬
‫‪A-S‬‬
‫אספקת חשמל‬
‫ומים‪ ,‬שירותי ביוב‬
‫וטיהור וטיפול‬
‫בפסולת‬
‫בינוי‬
‫‪Electricity and‬‬
‫‪water supply,‬‬
‫‪Construction sewerage and‬‬
‫‪waste‬‬
‫‪management‬‬
‫‪D,E‬‬
‫‪F‬‬
‫מסחר‬
‫סיטוני‬
‫וקמעוני‬
‫ותיקון כלי‬
‫רכב מנועיים‬
‫שירותי תחבורה‪,‬‬
‫אחסנה‪ ,‬דואר‬
‫ובלדרות‬
‫שירותי אירוח‬
‫ואוכל‬
‫‪wholesale‬‬
‫‪and retail‬‬
‫‪trade and‬‬
‫‪repair of‬‬
‫‪motor‬‬
‫‪vehicles‬‬
‫‪Transportation,‬‬
‫‪storage, postal‬‬
‫‪and courier‬‬
‫‪activities‬‬
‫‪Accomodation‬‬
‫‪and food‬‬
‫‪service‬‬
‫‪activities‬‬
‫‪G‬‬
‫‪H‬‬
‫‪I‬‬
‫נתונים מקוריים ‪₪-‬‬
‫‪2015‬‬
‫‪2016‬‬
‫‪I-XII‬‬
‫‪* I-XII‬‬
‫‪9,576‬‬
‫‪9,805‬‬
‫‪6,524‬‬
‫‪6,782‬‬
‫‪21,898‬‬
‫‪22,615‬‬
‫‪13,228‬‬
‫‪13,540‬‬
‫‪17,987‬‬
‫‪18,237‬‬
‫‪8,721‬‬
‫‪8,888‬‬
‫‪8,224‬‬
‫‪8,435‬‬
‫‪10,558‬‬
‫‪10,924‬‬
‫‪4,367‬‬
‫‪4,519‬‬
‫‪2015‬‬
‫‪XII‬‬
‫‪9,914‬‬
‫‪7,063‬‬
‫‪29,396‬‬
‫‪13,612‬‬
‫‪17,659‬‬
‫‪9,201‬‬
‫‪8,931‬‬
‫‪10,937‬‬
‫‪4,715‬‬
‫‪9,594‬‬
‫‪9,558‬‬
‫‪10,041‬‬
‫‪9,742‬‬
‫‪9,455‬‬
‫‪10,189‬‬
‫‪9,990‬‬
‫‪9,847‬‬
‫‪9,895‬‬
‫‪9,572‬‬
‫‪9,644‬‬
‫‪10,108‬‬
‫‪6,609‬‬
‫‪6,572‬‬
‫‪6,824‬‬
‫‪6,612‬‬
‫‪6,777‬‬
‫‪6,802‬‬
‫‪6,737‬‬
‫‪6,605‬‬
‫‪6,826‬‬
‫‪6,891‬‬
‫‪6,905‬‬
‫‪7,235‬‬
‫‪21,836‬‬
‫‪20,392‬‬
‫‪20,438‬‬
‫‪38,677‬‬
‫‪22,088‬‬
‫‪29,543‬‬
‫‪20,034‬‬
‫‪19,237‬‬
‫‪19,780‬‬
‫‪18,812‬‬
‫‪18,637‬‬
‫‪21,853‬‬
‫‪13,150‬‬
‫‪13,109‬‬
‫‪14,577‬‬
‫‪13,760‬‬
‫‪13,038‬‬
‫‪13,573‬‬
‫‪13,978‬‬
‫‪13,455‬‬
‫‪13,388‬‬
‫‪13,164‬‬
‫‪13,224‬‬
‫‪14,048‬‬
‫‪17,274‬‬
‫‪17,330‬‬
‫‪19,310‬‬
‫‪20,499‬‬
‫‪17,680‬‬
‫‪18,520‬‬
‫‪18,527‬‬
‫‪17,373‬‬
‫‪19,344‬‬
‫‪18,292‬‬
‫‪17,207‬‬
‫‪17,503‬‬
‫‪8,679‬‬
‫‪8,566‬‬
‫‪9,280‬‬
‫‪8,762‬‬
‫‪8,757‬‬
‫‪8,804‬‬
‫‪8,934‬‬
‫‪8,954‬‬
‫‪8,870‬‬
‫‪8,677‬‬
‫‪8,968‬‬
‫‪9,393‬‬
‫‪8,208‬‬
‫‪8,217‬‬
‫‪8,732‬‬
‫‪8,344‬‬
‫‪8,246‬‬
‫‪8,355‬‬
‫‪8,547‬‬
‫‪8,411‬‬
‫‪8,447‬‬
‫‪8,277‬‬
‫‪8,348‬‬
‫‪9,070‬‬
‫‪10,501‬‬
‫‪10,846‬‬
‫‪11,415‬‬
‫‪11,073‬‬
‫‪10,679‬‬
‫‪11,329‬‬
‫‪10,860‬‬
‫‪11,055‬‬
‫‪11,052‬‬
‫‪10,412‬‬
‫‪10,636‬‬
‫‪11,227‬‬
‫‪4,554‬‬
‫‪4,432‬‬
‫‪4,567‬‬
‫‪4,558‬‬
‫‪4,502‬‬
‫‪4,340‬‬
‫‪4,498‬‬
‫‪4,547‬‬
‫‪4,477‬‬
‫‪4,514‬‬
‫‪4,527‬‬
‫‪4,725‬‬
‫‪2015‬‬
‫‪XII‬‬
‫‪9,667‬‬
‫‪6,795‬‬
‫‪23,260‬‬
‫‪13,083‬‬
‫‪18,608‬‬
‫‪8,736‬‬
‫‪8,275‬‬
‫‪10,739‬‬
‫‪4,517‬‬
‫‪2016‬‬
‫‪I‬‬
‫‪II‬‬
‫‪III‬‬
‫‪IV‬‬
‫‪V‬‬
‫‪VI‬‬
‫‪VII‬‬
‫‪VIII‬‬
‫‪IX‬‬
‫‪X‬‬
‫‪* XI‬‬
‫‪* XII‬‬
‫‪9,638‬‬
‫‪9,754‬‬
‫‪9,784‬‬
‫‪9,748‬‬
‫‪9,722‬‬
‫‪9,750‬‬
‫‪9,830‬‬
‫‪9,843‬‬
‫‪9,782‬‬
‫‪9,957‬‬
‫‪9,944‬‬
‫‪9,873‬‬
‫‪6,602‬‬
‫‪6,707‬‬
‫‪6,679‬‬
‫‪6,668‬‬
‫‪6,841‬‬
‫‪6,688‬‬
‫‪6,704‬‬
‫‪6,773‬‬
‫‪6,769‬‬
‫‪6,979‬‬
‫‪6,945‬‬
‫‪7,002‬‬
‫‪21,320‬‬
‫‪23,518‬‬
‫‪22,938‬‬
‫‪25,679‬‬
‫‪24,495‬‬
‫‪25,157‬‬
‫‪23,738‬‬
‫‪22,754‬‬
‫‪23,079‬‬
‫‪22,410‬‬
‫‪23,349‬‬
‫‪16,903‬‬
‫‪13,267‬‬
‫‪13,477‬‬
‫‪13,547‬‬
‫‪13,446‬‬
‫‪13,422‬‬
‫‪13,325‬‬
‫‪13,554‬‬
‫‪13,543‬‬
‫‪13,394‬‬
‫‪13,799‬‬
‫‪13,864‬‬
‫‪13,653‬‬
‫‪18,203‬‬
‫‪18,087‬‬
‫‪19,286‬‬
‫‪17,748‬‬
‫‪18,236‬‬
‫‪18,265‬‬
‫‪18,353‬‬
‫‪18,159‬‬
‫‪18,204‬‬
‫‪18,549‬‬
‫‪18,167‬‬
‫‪18,315‬‬
‫‪8,812‬‬
‫‪8,781‬‬
‫‪8,882‬‬
‫‪8,867‬‬
‫‪8,888‬‬
‫‪8,890‬‬
‫‪8,856‬‬
‫‪8,874‬‬
‫‪8,967‬‬
‫‪8,889‬‬
‫‪9,005‬‬
‫‪8,931‬‬
‫‪8,282‬‬
‫‪8,330‬‬
‫‪8,388‬‬
‫‪8,300‬‬
‫‪8,357‬‬
‫‪8,370‬‬
‫‪8,498‬‬
‫‪8,485‬‬
‫‪8,455‬‬
‫‪8,637‬‬
‫‪8,557‬‬
‫‪8,447‬‬
‫‪10,590‬‬
‫‪10,790‬‬
‫‪10,941‬‬
‫‪10,945‬‬
‫‪10,949‬‬
‫‪10,890‬‬
‫‪10,857‬‬
‫‪10,989‬‬
‫‪11,106‬‬
‫‪10,962‬‬
‫‪11,032‬‬
‫‪11,045‬‬
‫‪4,519‬‬
‫‪4,571‬‬
‫‪4,490‬‬
‫‪4,393‬‬
‫‪4,603‬‬
‫‪4,478‬‬
‫‪4,525‬‬
‫‪4,496‬‬
‫‪4,391‬‬
‫‪4,665‬‬
‫‪4,571‬‬
‫‪4,527‬‬
‫‪2015‬‬
‫‪XII‬‬
‫‪9,662‬‬
‫‪6,649‬‬
‫‪24,408‬‬
‫‪13,350‬‬
‫‪18,192‬‬
‫‪8,780‬‬
‫‪8,286‬‬
‫‪10,756‬‬
‫‪4,463‬‬
‫‪2016‬‬
‫‪I‬‬
‫‪II‬‬
‫‪III‬‬
‫‪IV‬‬
‫‪V‬‬
‫‪VI‬‬
‫‪VII‬‬
‫‪VIII‬‬
‫‪IX‬‬
‫‪X‬‬
‫‪* XI‬‬
‫‪* XII‬‬
‫‪9,685‬‬
‫‪9,708‬‬
‫‪9,732‬‬
‫‪9,753‬‬
‫‪9,774‬‬
‫‪9,794‬‬
‫‪9,813‬‬
‫‪9,833‬‬
‫‪9,852‬‬
‫‪9,869‬‬
‫‪9,883‬‬
‫‪9,895‬‬
‫‪6,668‬‬
‫‪6,680‬‬
‫‪6,689‬‬
‫‪6,700‬‬
‫‪6,716‬‬
‫‪6,740‬‬
‫‪6,774‬‬
‫‪6,816‬‬
‫‪6,863‬‬
‫‪6,910‬‬
‫‪6,951‬‬
‫‪6,982‬‬
‫‪24,151‬‬
‫‪24,047‬‬
‫‪24,069‬‬
‫‪24,129‬‬
‫‪24,129‬‬
‫‪24,014‬‬
‫‪23,769‬‬
‫‪23,431‬‬
‫‪23,080‬‬
‫‪22,779‬‬
‫‪22,558‬‬
‫‪22,412‬‬
‫‪13,374‬‬
‫‪13,398‬‬
‫‪13,419‬‬
‫‪13,439‬‬
‫‪13,459‬‬
‫‪13,483‬‬
‫‪13,515‬‬
‫‪13,555‬‬
‫‪13,597‬‬
‫‪13,636‬‬
‫‪13,665‬‬
‫‪13,682‬‬
‫‪18,232‬‬
‫‪18,260‬‬
‫‪18,278‬‬
‫‪18,285‬‬
‫‪18,285‬‬
‫‪18,281‬‬
‫‪18,276‬‬
‫‪18,274‬‬
‫‪18,275‬‬
‫‪18,285‬‬
‫‪18,301‬‬
‫‪18,319‬‬
‫‪8,794‬‬
‫‪8,809‬‬
‫‪8,824‬‬
‫‪8,841‬‬
‫‪8,859‬‬
‫‪8,879‬‬
‫‪8,899‬‬
‫‪8,916‬‬
‫‪8,929‬‬
‫‪8,937‬‬
‫‪8,940‬‬
‫‪8,940‬‬
‫‪8,300‬‬
‫‪8,315‬‬
‫‪8,333‬‬
‫‪8,355‬‬
‫‪8,382‬‬
‫‪8,413‬‬
‫‪8,447‬‬
‫‪8,479‬‬
‫‪8,507‬‬
‫‪8,529‬‬
‫‪8,545‬‬
‫‪8,556‬‬
‫‪10,798‬‬
‫‪10,838‬‬
‫‪10,871‬‬
‫‪10,893‬‬
‫‪10,905‬‬
‫‪10,911‬‬
‫‪10,916‬‬
‫‪10,923‬‬
‫‪10,937‬‬
‫‪10,956‬‬
‫‪10,978‬‬
‫‪10,998‬‬
‫‪4,478‬‬
‫‪4,488‬‬
‫‪4,495‬‬
‫‪4,498‬‬
‫‪4,501‬‬
‫‪4,504‬‬
‫‪4,509‬‬
‫‪4,516‬‬
‫‪4,522‬‬
‫‪4,526‬‬
‫‪4,528‬‬
‫‪4,526‬‬
‫‪2015‬‬
‫‪XII‬‬
‫‪0.2‬‬
‫‪0.4‬‬
‫‪-1.5‬‬
‫‪0.2‬‬
‫‪0.2‬‬
‫‪0.2‬‬
‫‪0.2‬‬
‫‪0.4‬‬
‫‪0.4‬‬
‫‪2016‬‬
‫‪I‬‬
‫‪II‬‬
‫‪III‬‬
‫‪IV‬‬
‫‪V‬‬
‫‪VI‬‬
‫‪VII‬‬
‫‪VIII‬‬
‫‪IX‬‬
‫‪X‬‬
‫‪* XI‬‬
‫‪* XII‬‬
‫‪0.2‬‬
‫‪0.2‬‬
‫‪0.2‬‬
‫‪0.2‬‬
‫‪0.2‬‬
‫‪0.2‬‬
‫‪0.2‬‬
‫‪0.2‬‬
‫‪0.2‬‬
‫‪0.2‬‬
‫‪0.1‬‬
‫‪0.1‬‬
‫‪0.3‬‬
‫‪0.2‬‬
‫‪0.1‬‬
‫‪0.2‬‬
‫‪0.2‬‬
‫‪0.4‬‬
‫‪0.5‬‬
‫‪0.6‬‬
‫‪0.7‬‬
‫‪0.7‬‬
‫‪0.6‬‬
‫‪0.4‬‬
‫‪-1.1‬‬
‫‪-0.4‬‬
‫‪0.1‬‬
‫‪0.2‬‬
‫‪0.0‬‬
‫‪-0.5‬‬
‫‪-1.0‬‬
‫‪-1.4‬‬
‫‪-1.5‬‬
‫‪-1.3‬‬
‫‪-1.0‬‬
‫‪-0.6‬‬
‫‪0.2‬‬
‫‪0.2‬‬
‫‪0.2‬‬
‫‪0.1‬‬
‫‪0.1‬‬
‫‪0.2‬‬
‫‪0.2‬‬
‫‪0.3‬‬
‫‪0.3‬‬
‫‪0.3‬‬
‫‪0.2‬‬
‫‪0.1‬‬
‫‪0.2‬‬
‫‪0.2‬‬
‫‪0.1‬‬
‫‪0.0‬‬
‫‪0.0‬‬
‫‪0.0‬‬
‫‪0.0‬‬
‫‪0.0‬‬
‫‪0.0‬‬
‫‪0.1‬‬
‫‪0.1‬‬
‫‪0.1‬‬
‫‪0.2‬‬
‫‪0.2‬‬
‫‪0.2‬‬
‫‪0.2‬‬
‫‪0.2‬‬
‫‪0.2‬‬
‫‪0.2‬‬
‫‪0.2‬‬
‫‪0.1‬‬
‫‪0.1‬‬
‫‪0.0‬‬
‫‪0.0‬‬
‫‪0.2‬‬
‫‪0.2‬‬
‫‪0.2‬‬
‫‪0.3‬‬
‫‪0.3‬‬
‫‪0.4‬‬
‫‪0.4‬‬
‫‪0.4‬‬
‫‪0.3‬‬
‫‪0.3‬‬
‫‪0.2‬‬
‫‪0.1‬‬
‫‪0.4‬‬
‫‪0.4‬‬
‫‪0.3‬‬
‫‪0.2‬‬
‫‪0.1‬‬
‫‪0.1‬‬
‫‪0.0‬‬
‫‪0.1‬‬
‫‪0.1‬‬
‫‪0.2‬‬
‫‪0.2‬‬
‫‪0.2‬‬
‫‪0.3‬‬
‫‪0.2‬‬
‫‪0.1‬‬
‫‪0.1‬‬
‫‪0.1‬‬
‫‪0.1‬‬
‫‪0.1‬‬
‫‪0.1‬‬
‫‪0.1‬‬
‫‪0.1‬‬
‫‪0.0‬‬
‫‪0.0‬‬
‫‪I‬‬
‫‪R 2016‬‬
‫‪II‬‬
‫‪III‬‬
‫‪IV‬‬
‫‪V‬‬
‫‪VI‬‬
‫‪VII‬‬
‫‪VIII‬‬
‫‪IX‬‬
‫‪X‬‬
‫‪* XI‬‬
‫‪* XII‬‬
‫נתונים מנוכי עונתיות ‪₪ -‬‬
‫נתוני מגמה ‪₪ -‬‬
‫נתוני מגמה ‪ -‬אחוז השינוי‬
‫)‪(2) (1‬‬
‫)‪ (1‬אחוז שינוי לעומת חודש קודם‬
‫)‪ (2‬אחוז שינוי בחישוב שנתי מתקבל על‪-‬ידי ממוצע שלושה חודשים אחרונים של אחוז השינוי החודשי והעלאה בחזקת ‪12‬‬
‫השכר הממוצע למשרת שכיר של עובדים ישראלים בשנת ‪2016‬‬
TABLE 2. AVERAGE WAGES PER EMPLOYEE JOB AT CURRENT PRICES (ISRAELI WORKERS)
ORIGINAL, SEASONALLY ADJUSTED AND TREND DATA BY INDUSTRY
‫שירותים‬
‫אחרים‬
Other
service
activities
Code
‫ בידור‬,‫אמנות‬
‫ופנאי‬
,‫מינהל מקומי‬
‫ציבורי וביטחון‬
‫וביטוח לאומי‬
‫שירותי ניהול‬
‫ותמיכה‬
‫שירותים‬
,‫מקצועיים‬
‫מדעיים וטכניים‬
‫פעילויות‬
‫בנדל"ן‬
Education
Local, public
and fefence
administration
and social
security
Administrative
and support
service
activities
Professional,
scientific and
technical
activities
Real estate
activities
Q
P
O
N
M
L
K
J
Homan
Arts,
health and
entertainment
social work
and recreation
activities
S
R
‫שירותים‬
‫פיננסיים‬
‫ושירותי‬
‫ביטוח‬
‫חינוך‬
‫שירותי‬
,‫בריאות‬
‫רווחה וסעד‬
‫מידע ותקשורת‬
Financial
Information and
and
insurance communication
activities
Original data - NIS
2015
2016
I-XII
I-XII *
5,423
5,488
5,738
5,812
8,424
8,642
7,752
7,833
14,538
14,617
5,145
5,368
12,877
13,325
10,354
10,509
16,975
17,306
18,320
19,161
2015
XII
5,474
5,976
8,285
7,413
13,850
5,549
14,127
11,021
18,258
19,284
5,262
5,274
5,309
5,269
5,316
5,896
5,703
5,745
5,658
5,428
5,453
5,540
5,762
5,765
5,592
5,549
5,639
5,943
5,841
5,844
5,982
5,854
5,956
6,013
8,285
8,301
8,225
8,215
8,195
9,709
8,872
9,437
9,011
8,318
8,692
8,449
7,402
7,539
7,342
7,405
7,512
9,722
8,525
7,806
7,672
7,596
7,784
7,595
15,016
15,185
13,622
14,080
13,533
17,534
14,446
14,382
15,817
13,599
14,109
14,040
5,159
5,164
5,514
5,234
5,157
5,201
5,313
5,521
5,484
5,421
5,542
5,735
13,514
13,439
13,989
13,268
12,810
12,966
13,123
13,174
13,122
13,161
12,873
14,467
10,462
10,312
11,445
10,448
10,067
10,626
10,384
9,917
10,450
10,205
10,436
11,373
16,612
16,367
20,183
18,756
18,732
16,638
19,175
16,768
16,283
15,508
15,445
17,191
19,266
18,421
20,344
19,278
17,672
18,505
19,371
18,705
20,059
18,983
18,803
20,528
2016 R I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI *
XII *
Seasonally adjusted data - NIS
2015
XII
5,471
5,783
8,609
7,715
14,700
5,149
13,097
10,223
18,350
18,339
2016
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI *
XII *
5,413
5,482
5,434
5,504
5,519
5,463
5,463
5,500
5,441
5,527
5,546
5,530
5,721
5,770
5,763
5,745
5,818
5,721
5,835
5,763
5,744
6,033
5,881
5,866
8,561
8,603
8,581
8,602
8,647
8,628
8,657
8,682
8,591
8,772
8,845
8,652
7,743
7,965
7,785
7,836
7,789
7,757
7,799
7,867
7,991
7,671
7,891
7,905
14,163
15,414
14,646
14,595
13,886
14,572
14,382
14,676
14,549
14,511
14,798
14,983
5,286
5,370
5,332
5,319
5,338
5,348
5,364
5,402
5,277
5,603
5,416
5,480
13,062
13,044
13,507
13,292
13,324
13,182
13,326
13,401
13,295
13,598
13,279
13,341
10,414
10,604
10,539
10,247
10,412
10,716
10,541
10,185
10,321
10,482
10,773
10,383
16,924
17,180
17,252
17,212
16,313
17,254
18,404
17,794
16,978
17,391
17,358
16,748
18,677
18,208
18,786
19,304
18,783
19,167
19,243
19,289
19,601
19,675
19,866
19,826
2015
XII
5,454
5,812
8,552
7,723
14,568
5,249
13,083
10,431
17,000
18,516
2016
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI *
XII *
5,462
5,469
5,475
5,481
5,485
5,487
5,489
5,493
5,499
5,508
5,517
5,525
5,802
5,786
5,769
5,752
5,741
5,737
5,742
5,758
5,782
5,814
5,849
5,884
8,567
8,581
8,595
8,609
8,625
8,644
8,664
8,682
8,695
8,699
8,694
8,681
7,730
7,743
7,758
7,774
7,790
7,806
7,822
7,840
7,857
7,875
7,889
7,898
14,564
14,561
14,560
14,560
14,562
14,567
14,579
14,604
14,644
14,698
14,759
14,817
5,265
5,283
5,301
5,321
5,341
5,362
5,383
5,402
5,419
5,434
5,445
5,455
13,138
13,190
13,234
13,268
13,293
13,311
13,325
13,334
13,341
13,345
13,347
13,350
10,432
10,429
10,424
10,418
10,411
10,406
10,403
10,402
10,402
10,400
10,393
10,383
17,075
17,140
17,201
17,261
17,321
17,371
17,401
17,398
17,354
17,268
17,157
17,040
18,586
18,671
18,774
18,891
19,018
19,148
19,278
19,406
19,527
19,635
19,720
19,774
2015
XII
0.1
0.0
0.2
0.0
0.0
0.3
0.4
0.1
0.5
0.3
2016
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI *
XII *
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.0
0.0
0.1
0.1
0.2
0.2
0.1
-0.2
-0.3
-0.3
-0.3
-0.2
-0.1
0.1
0.3
0.4
0.5
0.6
0.6
0.2
0.2
0.2
0.2
0.2
0.2
0.2
0.2
0.1
0.0
-0.1
-0.1
0.1
0.2
0.2
0.2
0.2
0.2
0.2
0.2
0.2
0.2
0.2
0.1
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.1
0.2
0.3
0.4
0.4
0.4
0.3
0.3
0.4
0.4
0.4
0.4
0.4
0.4
0.3
0.3
0.2
0.2
0.4
0.4
0.3
0.3
0.2
0.1
0.1
0.1
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
-0.1
-0.1
-0.1
0.0
0.0
0.0
0.0
-0.1
-0.1
0.4
0.4
0.4
0.4
0.3
0.3
0.2
0.0
-0.3
-0.5
-0.6
-0.7
0.4
0.5
0.5
0.6
0.7
0.7
0.7
0.7
0.6
0.6
0.4
0.3
Trend data - NIS
Trend data - Percent change (1) (2)
(1) Percent change on previous month
(2) Percentage of change in annual terms is obtained by averaging the last three month and exponentiation of 12
2016 ‫השכר הממוצע למשרת שכיר של עובדים ישראלים בשנת‬