צועדות קדימה2 - חט"ב גולדה

‫^ פתח תקהה‬
‫צועדות קדימה‬
‫חטיבת גולדה נבחרה להשתתף בתכנית היוקרתית "צועדות קדימה" אשר מעודדת בנות להשתלב במקצועות‬
‫הטכנולוגים השונים‪ .‬מנהלת החטיבה‪" :‬התכנית תכי! את הבנות להתמודדות עם מציאות של טכנולוגית משתנה"‬
‫חטיבת‬
‫תית‬
‫׳גולדה׳‬
‫הביניים‬
‫תקווה‪,‬‬
‫מפתח‬
‫נבחרה‬
‫להשתתף בתכנית החדשה והיוקר ­‬
‫"צועדות‬
‫טכנולוגית‬
‫למען‬
‫קדימה"‪,‬‬
‫שוויון בין‬
‫בשיתוף‬
‫תכנית יזמות‬
‫מגדרים‬
‫משרד החינוך‪,‬‬
‫ותרבויות‬
‫התאחדות‬
‫בישראל‪,‬‬
‫‪ ” ‘ * V‬יי׳‬
‫*־!׳•!גד‪*•".‬‬
‫** ‪ V‬״ ‪3‬‬
‫התעשיינים‪,‬‬
‫ושגרירות ארה״ב‪ .‬מטרת‬
‫‪MEPI‬‬
‫תעשיידע‪,‬‬
‫מהחברה‬
‫תלמידות‬
‫להעצים‬
‫התכנית הינה‬
‫היהודית‬
‫בישראל‪ 12 .‬בתי ספר מכל‬
‫והערבית‬
‫הארץ‬
‫משתתפים‬
‫בתכנית‪,‬‬
‫והמרכז‬
‫נבחרו רק‬
‫חטיבת‬
‫מכפר קאסם‪.‬‬
‫מיועדת‬
‫התכנית‬
‫אוריינטציה‬
‫גולדה‬
‫לתלמידות‬
‫להיבטים‬
‫ותעשייה‪ ,‬במטרה‬
‫שונים‬
‫לעודד אותן‬
‫טכנולוגי‪,‬‬
‫והיא‬
‫טכנולוגיה‬
‫במסלול‬
‫לבחור‬
‫"התכנית‬
‫במקביל בין‬
‫החטיבה‬
‫שלנו‬
‫דרך‬
‫התכנית‬
‫רעיון יזמי‪.‬‬
‫להתמודדות עם‬
‫של‬
‫עם‬
‫שיאפשר להן בעתיד להש ­‬
‫יתאפשר‬
‫קאסם‪.‬‬
‫מכיתה ט׳‬
‫וטכנולוגיה‪,‬‬
‫הישראלית‪.‬‬
‫תלב בתעשייה‬
‫מנהלת החטיבה‪ ,‬רבקה לזר‪:‬‬
‫לפיתוח‬
‫ובית‬
‫הספר‬
‫ללימודי מדע‬
‫תחשוף אותן‬
‫לימודים‬
‫ומאזור תל‬
‫אביב‬
‫התכנית‬
‫מציאות של‬
‫וחיים בחברה עתירת ידע‪.‬‬
‫מתקיימת‬
‫ובית הספר‬
‫מכפר‬
‫דיאלוג‬
‫משותף‬
‫תכין את‬
‫הבנות‬
‫טכנולוגית משתנה‪,‬‬
‫התכנית גם‬
‫תעודד כל‬
‫אחת להסיר מחסומים‬
‫פסיכולוגיים בדרך להגש ­‬
‫מה עצמית‪ ,‬תוך פניה‬
‫ואמונה‬
‫ביכולתן‬
‫לכישורים אישיים‪,‬‬
‫להצליח בכל תחום שבו הן‬
‫יבחרו"‪.‬‬
‫במסגרת הקורס הכיתות יתפקדו כחברה עסקית‬
‫לכל דב‪,‬ר ויעבדו בשיתוף עם מפעל מאמץ בתע ­‬
‫שייה‬
‫ומעמיק‬
‫הישראלית‪.‬‬
‫בתחומי‬
‫הבנות‬
‫צילום‪:‬‬
‫מפורטת‪,‬‬
‫אתר‬
‫תיחשפנה לידע נרחב‬
‫ופיתוח‬
‫ותכנית‬
‫היזמות‬
‫במהלך‬
‫הקורס‬
‫התעשייה‪,‬‬
‫הכלכלה‪,‬‬
‫והחשיבה היצירתית‪.‬‬
‫לפיתוח מיזם‬
‫מיומנויות‬
‫התכנית תקנה להן‬
‫טכנולוגי‪ .‬המוצר הסופי ילווה בתכנית עסקית‬
‫בשוויון בין‬
‫שייה‪,‬‬
‫פים‪,‬‬
‫שיווקית מלאה‪.‬‬
‫ישולבו‬
‫מינים ובין‬
‫ביקורי‬
‫הרצאות‬
‫אינטרנט תומך‪,‬‬
‫תהליכי‬
‫מחקר‬
‫קבוצות‬
‫ושיחות‬
‫ההיכרות עם נשים‬
‫פעילויות‬
‫תרבויות‪,‬‬
‫בבתי‬
‫מובילות‬
‫אשר יהוו‬
‫העוסקות‬
‫סיור בתע ­‬
‫הספר‬
‫פתוחות עם‬
‫השות ­‬
‫תעשייניות‬
‫ישראליות‪,‬‬
‫תתאפשר‬
‫‪Role‬‬
‫לשכת דובר העירייה‬
‫‪Model‬‬
‫מקצועיות‬
‫לבנות‪ .‬דרך‬
‫במפעלים‬
‫וחברות‬
‫לתלמידות הצצה‬
‫למקצו ­‬
‫עות בתעשייה‪.‬‬
‫מפגשים משותפים יתקיימו לסירוגין בבית הספר‬
‫השותף בכפר קאסם ובמפעל המאמץ‪.‬‬