קול קורא לרכישת מרצדס ספרינטר 316 עבור שפ"ע

‫עיריית תלֿאביב‪-‬יפו‬
‫חטיבת משאבי אנוש ומינהל‬
‫האגף לרכש ולוגיסטיקה‬
‫כ"ד בשבט‪ ,‬התשע"ז‬
‫‪ 20‬פבר ‪2017‬‬
‫סימוכין‪09224417 :‬‬
‫הנדון‪ :‬הזמנה להציע הצעות לאספקת כלי רכב מסוג טנדר אוטומט דאבל קבינה חדש‬
‫עיריית ת"א‪ -‬יפו )להלן‪' :‬העירייה'( מעוניינת בקבלת הצעות מחיר עבור אספקת כלי רכב אוטומט דאבל קבינה‬
‫משנת ייצור ‪ 2017‬יד ראשונה עבור אגף שפ"ע‪.‬‬
‫לפרטים נוספים ניתן לפנות לגב' גלית אברהם‪ ,‬רכזת רכש בכירה‪ ,‬בטלפון ‪.03-5218235 -‬‬
‫ניתן לעיין במסמכי הבקשה להצעות מחיר באתר העירייה ‪.www.tel-aviv.gov.il‬‬
‫מציעים המעוניינים להשתתף מוזמנים לפנות לאגף רכש ולוגיסטיקה בעיריית ת"א‪ -‬יפו ולהגיש הצעתם במסגרת זו‬
‫ובהתאם לדרישות המפורטות במסמך זה‪.‬‬
‫הצעת המחיר תוגש בשני עותקים ותופקד במעטפה סגורה שעליה כתוב הצעת מחיר לאספקת כלי רכב אוטומט‬
‫דאבל קבינה משנת ייצור ‪ 2017‬עבור אגף שפ"ע‪ ,‬וזאת בתיבת ההצעות באגף רכש ולוגיסטיקה‪ ,‬בכתובת המפורטת‬
‫להלן‪ ,‬עד ליום ‪ 14.03.17‬ועד לשעה ‪ .14:00‬הצעות שתוגשנה לאחר מועד זה לא ידונו‪.‬‬
‫כתובת תיבת ההצעות‪:‬‬
‫עיריית תל‪-‬אביב יפו – אגף רכש ולוגיסטיקה‬
‫רח' אבן גבירול ‪ 69‬קומה ‪ ,9‬חדר ‪946‬‬
‫תל אביב ‪64162‬‬
‫טלפון לצורך בירורים‪.03-5218523 :‬‬
‫רחוב אבן גבירול ‪ ,69‬תלֿאביב‪-‬יפו ‪ 64162‬טלפון‪ ,03-5218850 :‬פקס‪www.tel-aviv.gov.il ,03-5216412 :‬‬
‫‪http://intra01/new-enosh/logistic/index.asp‬‬
‫עיריית תלֿאביב‪-‬יפו‬
‫חטיבת משאבי אנוש ומינהל‬
‫האגף לרכש ולוגיסטיקה‬
‫פרטי ההזמנה להצעת המחיר‬
‫כל המעוניין להגיש הצעה לאספקת אספקת כלי רכב אוטומט דאבל קבינה חדש ‪ 0‬ק"מ יד ראשונה משנת ייצור‬
‫‪ 2017‬כמפורט להלן עבור אגף שפ"ע‪) .‬להלן‪" :‬כלי הרכב"(‪ ,‬יגיש הצעתו בטבלת הצעת המחיר המצורפת להלן לאגף‬
‫רכש ולוגיסטיקה בעיריית תל אביב‪ -‬יפו‪ ,‬והכל בהתאם לתנאי הבקשה וכדלקמן‪:‬‬
‫על כלי הרכב המוצע להיות בעל המאפיינים הבאים‪:‬‬
‫‪.1‬‬
‫רכב ‪ 4X2‬דבל קבינה )נהג ‪ 5 +‬נוסעים( משנת ייצור ‪.2017‬‬
‫‪.2‬‬
‫תיבת הילוכים אוטומטית‪.‬‬
‫‪.3‬‬
‫מנוע בנזין ‪ /‬דיזל עד ‪ 2.2‬סמ"ק לפחות‪.‬‬
‫‪.4‬‬
‫הספק מנוע של ‪ 120/163‬כ"ס לפחות‪.‬‬
‫‪.5‬‬
‫משקל כולל ‪ 3.5‬טון ובעל כושר העמסה של עד ‪ 1,300‬ק"ג‪.‬‬
‫‪.6‬‬
‫בקרת יציבות ‪.ESP‬‬
‫‪.7‬‬
‫הגה כוח‪.‬‬
‫‪.8‬‬
‫מערכת ‪.ABS‬‬
‫‪.9‬‬
‫התקן מובילאיי‪.‬‬
‫‪.10‬‬
‫חלונות חשמל‪.‬‬
‫‪.11‬‬
‫דרגת זיהום אוויר עד ‪.15‬‬
‫‪.12‬‬
‫דלת צדדית אחת בדופן ימין לנוסעים‪.‬‬
‫‪.13‬‬
‫דלתות נפתחות בדפנות הארגז‪ ,‬דלת אחורית נפתחת‪.‬‬
‫‪.14‬‬
‫משקל סרן קדמי )ברכב ריק( ‪ 1400‬ק"ג לפחות‪.‬‬
‫‪.15‬‬
‫‪ 2‬כריות אוויר לפחות‪.‬‬
‫‪.16‬‬
‫וו גרירה‪.‬‬
‫‪.17‬‬
‫ארגז אחורי פתוח במידות‪ :‬רוחב ‪ 190‬ס"מ לפחות ו‪ -‬אורך ‪ 200-220‬ס"מ לפחות‪.‬‬
‫‪.18‬‬
‫נעליה מרכזית מופעלת באמצעות שלט רחוק‪.‬‬
‫‪.19‬‬
‫מזגן‪.‬‬
‫רחוב אבן גבירול ‪ ,69‬תלֿאביב‪-‬יפו ‪ 64162‬טלפון‪ ,03-5218850 :‬פקס‪www.tel-aviv.gov.il ,03-5216412 :‬‬
‫‪http://intra01/new-enosh/logistic/index.asp‬‬
‫עיריית תלֿאביב‪-‬יפו‬
‫חטיבת משאבי אנוש ומינהל‬
‫האגף לרכש ולוגיסטיקה‬
‫בחירת הספק הזוכה‬
‫א‪ .‬העירייה תבחר את הצעת המחיר הזולה ביותר‪.‬‬
‫ב‪ .‬העירייה מבהירה כי אינה מתחייבת לקבלת את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה שהיא‪.‬‬
‫ג‪ .‬לאחר תשלום התמורה עבור הרכב לספק הזוכה והעברת הבעלות על הרכב לעירייה‪ ,‬ימסור הספק הזוכה‬
‫את הרכב המוצע על ידו ליחידת הרכב העירונית שנמצאת במרלו"ג‪ ,‬רחוב ‪ 3941‬פינת תל גיבורים‪.‬‬
‫ד‪ .‬כלי הרכב שיימכר לעירייה יהא נקי מכל חוב או שיעבוד בטרם העברת הבעלות לעירייה‪.‬‬
‫רישוי ורישיונות‪:‬‬
‫א‪ .‬אגרת רישוי כלי הרכב יהא בכפוף לתקנות משרד התחבורה ו‪/‬או המכס‪ ,‬ויבוצע על ידי העירייה בסיוע‬
‫הספק במידת הצורך‪.‬‬
‫ב‪ .‬על המציע למלא את פרטיו ו‪/‬או את פרטי העסק וכן לחתום בחתימתו בתחתית ההצעה‪.‬‬
‫ג‪ .‬העירייה רשאית לחזור בה מהצעתה לרכישת כלי הרכב מכל סיבה שהיא ובלא שתהא מחויבת לתת הסבר‬
‫למציעים על כך‪.‬‬
‫הצעת המחיר תוגש בשני עותקים ותופקד במעטפה סגורה שעליה כתוב אספקת כלי רכב אוטומט‬
‫דאבל קבינה משנת ייצור ‪ 2017‬עבור אגף שפ"ע וזאת עד למועד האחרון להגשת ההצעות לבקשה הקבוע ליום‬
‫‪ 14.03.17‬עד השעה ‪ .14:00‬הצעות שתוגשנה לאחר מועד זה לא ידונו‪.‬‬
‫את ההצעות יש להגיש בבניין עיריית ת"א ברחוב אבן גבירול ‪ 69‬קומה ‪ 9‬חדר ‪.946‬‬
‫ב כ ב ו ד ר ב‪,‬‬
‫יגאל סקורצרו‬
‫מנהל אגף רכש ולוגיסטיקה‬
‫רחוב אבן גבירול ‪ ,69‬תלֿאביב‪-‬יפו ‪ 64162‬טלפון‪ ,03-5218850 :‬פקס‪www.tel-aviv.gov.il ,03-5216412 :‬‬
‫‪http://intra01/new-enosh/logistic/index.asp‬‬
‫עיריית תלֿאביב‪-‬יפו‬
‫חטיבת משאבי אנוש ומינהל‬
‫האגף לרכש ולוגיסטיקה‬
‫הודעת המציע הנ"ל‪- :‬‬
‫קראתי את התנאים שלעיל ואני מסכים ומתחייב ועמוד בהם‪ .‬להלן פרטי המציע‪:‬‬
‫)חובה למלא בעט ובכתב קריא וברור(‬
‫שם פרטי ושם משפחה‬
‫שם איש הקשר‬
‫טלפון‬
‫פקס‬
‫כתובת‬
‫מיקוד‬
‫מס' עוסק מורשה‬
‫תאריך‬
‫_________________________‬
‫חתימה‬
‫_________________________‬
‫חותמת‬
‫הצעת מחיר‬
‫לכבוד‬
‫עיריית תל‪ -‬אבי ב – יפו‬
‫האגף לרכש ולוגיסטיקה‬
‫הריני להציע מחיר עבור אספקת כלי הרכב להלן בהתאם לתנאים שצורפו לבקשה זו ‪-‬‬
‫מחיר מוצע בש"ח )כולל מע"מ(‬
‫סוג הרכב‬
‫כלי רכב אוטומט ‪ 4X2‬דבל קבינה חדש יד ראשונה‬
‫משנת ייצור ‪ 2017‬הכולל את המאפיינים המצוינים‬
‫בסעיפים ‪1-18‬‬
‫_________________‬
‫שם המציע‬
‫______________________‬
‫חתימת המציע‬
‫_____________‬
‫תאריך‬
‫_____________________‬
‫חותמת המציע‬
‫רחוב אבן גבירול ‪ ,69‬תלֿאביב‪-‬יפו ‪ 64162‬טלפון‪ ,03-5218850 :‬פקס‪www.tel-aviv.gov.il ,03-5216412 :‬‬
‫‪http://intra01/new-enosh/logistic/index.asp‬‬