: הקדמה

‫בס"ד‬
‫הקדמה‪:‬‬
‫לאחרונה פרסם צה"ל את נוסח החדש של פקודת השילוב הראוי‪.‬‬
‫במסמך שלהלן סימנו את הנק' הבעייתיות עפ"י ראות עינינו וכפי הבנתנו את המציאות הצבאית‬
‫המורכבת בשטח אך תחילה בתמצות מה חדש בפקודת "השירות המשותף"?‬
‫‪‬‬
‫על המפקדים לחתור ליצירת כמה שיותר מסגרות מעורבות ולהימנע ככל האפשר מהפרדה בין‬
‫המינים‪.‬‬
‫‪‬‬
‫קצינים ונגדים יחויבו לשרת ביחידות מעורבות ובמסגרת מעורבת (הם יוכלו לבקש המלצה‬
‫מהרבצ"ר אך ראש אכ"א מחליט)‪.‬‬
‫‪‬‬
‫מותר לשלב כל חייל במסגרת מעורבת אם אין בה איסור ייחוד או מגע גופני (הגדרת יחוד במסמך‬
‫אינה הלכתית! לספרדים אבהע"ז כב‪ ,‬ה)‪.‬‬
‫‪‬‬
‫המפקד יחליט האם יש חשש סביר למעבר על איסור ייחוד או מגע גופני‪ ,‬ורק אם ישתכנע שיש‬
‫חשש כזה יאפשר לחייל להימנע מהפעילות‪.‬‬
‫‪‬‬
‫חייל מחויב להשתתף בכל פעילות תרבות גם אם היא פוגעת באורח חייו הדתי (כמו שירת נשים‬
‫בטקס לא ממלכתי‪ ,‬ביקור בכנסיות‪ ,‬מסגדים או פעילות מעורבת בנים ובנות)‪ ,‬אלא אם כן יצליח‬
‫לקבל אישור ממפקד היחידה (ולא ממפקדו הישיר)‪.‬‬
‫‪‬‬
‫בשונה מחיילים דתיים‪/‬דתיים לאומיים חיילים חרדים זכאים לזכויות דת שמעוגנות בפקודות ולא‬
‫כלולים בפקודת השירות המשותף (למעט קצין חרדי כפי שיבואר להלן)‪.‬‬
‫‪‬‬
‫חיילת דתייה לא יכולה לדרוש שלא לשרת בפלוגה מעורבת‪.‬‬
‫‪‬‬
‫ניתן ליצור מסגרות מגדריות רק עד רמת הפלוגה‪ ,‬וגם זה בתנאי שלא ייווצר מצב שבו לא תהיה‬
‫מסגרת מעורבת‪.‬‬
‫‪‬‬
‫לא חייבת להיות פלוגה מגדרית בכל בסיס טירונים‪.‬‬
‫‪‬‬
‫לא יוקמו יותר גדודים חרדים אלא רק פלוגות (יהיה רק את נצח יהודה)‪.‬‬
‫‪‬‬
‫מעתה‪ ,‬שילוב נשים אינו מותנה בכך שהוא לא יפגע בתפקוד המבצעי‪.‬‬
‫‪‬‬
‫כאשר פורסמה הפקודה בנוסח החדש היו גורמים רבניים ששיבחו והיו מרוצים מפקודה זו ואף‬
‫ציינו שהיא דומה כמעט מילה במילה לפקודה הקודמת‪ .‬לאחר ששוחחנו עמם והעלו בפניהם את‬
‫הנק' הבעייתיות שזיהינו הם הודו שלא רק שהפקודה בעייתית אלא גם פקודת השילוב הראוי‬
‫הקודמת הייתה בעייתית ולא נכונה (למשל בנושא שירת נשים שכבר אז הייתה בעייתיות ועכשיו‬
‫הוחמרה)‪.‬‬
‫בציפייה לישועה‪,‬‬
‫פורום רב"צ במיל'‬
‫‪ .2‬הנחת היסוד היא ששירות‬
‫משותף מעורב בנים ובנות תורמת‬
‫למלא את ייעודו המבצעי של‬
‫צה"ל כצבא העם‪.‬‬
‫לא ברור איך ערבוב בין בנים‬
‫ובנות תורם למקצועיות הצבא‬
‫ולתפקודו ואיך זה קשור לתפיסה‬
‫ממלכתית‪.‬‬
‫(מי שמתנגד למדיניות השירות‬
‫משותף הוא לא ממלכתי‪ ,‬הנחת‬
‫היסוד הזו דומה מאוד להמלצת‬
‫המכון הישראלי לדמוקרטיה‪ ,‬עיין‬
‫בנספח המצורף)‬
‫‪ .3‬בסע' זה מונח העיקרון היסודי‬
‫שנק' המוצא במדיניות היא‬
‫שהשירות יהיה משותף‪ ,‬דהיינו זו‬
‫עדיפות עליונה‪ ,‬המפקדים צריכים‬
‫לעשות ככל הניתן כדי שלא תהיה‬
‫הפרדה בין גברים לנשים (לעומת‬
‫ששם‬
‫הקודמת‬
‫הפקודה‬
‫ההתייחסות היא יותר פרטנית‬
‫לאפשר לנשים כל תפקיד שאין‬
‫בעיה בביצועו‪ ,‬כאן ההחלטה היא‬
‫לדאוג שהמסגרות לא יהיו‬
‫נפרדות)‪.‬‬
‫‪ .8‬גם חרדים שהיו "פרח מוגן"‬
‫במסגרת פרוייקט שח"ר ונצח‬
‫יהודה מוכפפים ל'רוח' פקודה זו‬
‫ויחולו לגביהם שינויים עפ"י‬
‫שיקול דעתו של ראש אכ"א (ולא‬
‫רבצ"ר)‪.‬‬
‫(ראוי לציין כי כבר היום חייל‬
‫חרדי שרוצה לצאת לקצונה נאלץ‬
‫לחתום על ויתור זכויותיו כחייל‬
‫שח"ר)‬
‫‪ .9‬הפקודה במהות היא דינמית‬
‫בהתאם‬
‫בהדרגה‬
‫ותשתנה‬
‫למציאות בה יתגייסו יותר ויותר‬
‫נשים‪.‬‬
‫הבעייתיות‪ :‬באיזה עוד פקודה‬
‫מצינו שמתכנסים כל כמה זמן כדי‬
‫לבדוק שהיא עולה בקנה אחד עם‬
‫המציאות המתהווה? הפקודה לא‬
‫נועדה להסדיר מציאות מורכבת‬
‫שכבר ממילא קיימת (כמו שהיה‬
‫בשילוב הראוי) אלא המטרה היא‬
‫ליצור מציאות מורכבת של שירות‬
‫מעורב ובכל פעם מחדש לנסח את‬
‫הפקודה מחדש שתכשיר את‬
‫המציאות הזו‪.‬‬
‫‪ .33‬מי מגדיר מיהו דתי? (בפקודת‬
‫הזקן מי שמגדיר זה השליש‬
‫הפיקודי)‪ ,‬לרב אין שום אמירה‬
‫ואין התייחסות לשיקול דעתו‪.‬‬
‫‪ .31‬אין שום הבטחה שקצין יוכל לשמור על שירות מגדרי‪.‬‬
‫במידה וירצה בכך יצטרך לעבור שרשרת בירוקרטית מורכבת שמגיעה עד ראש אכ"א (הרבצ"ר הוא בגדר‬
‫ממליץ בלבד)‪.‬‬
‫מיותר לציין כי יש קושי ומורכבות לקצינים דתיים לעמוד על עקרונות אלו כדי שהקידום שלהם לא ייפגע‬
‫מחשש שיסומנו כדתי‪/‬בעייתי שלא מתיישר עם עקרון הממלכתיות דבר שעלול לפגוע בקידום ולכן הרבה‬
‫שותקים‪.‬‬
‫‪ .22‬מסגרת מגדרית היא רק בתנאי‬
‫שזה לא יבוא על חשבון מסגרת‬
‫מעורבת‪ ,‬כלומר מסגרת מעורבת‬
‫חייבת להתקיים בכל מקרה ורק‬
‫אם יש צורך במגדרית זה בנוסף‬
‫ובתנאים מסוימים מאוד (מסגרת‬
‫פלוגתית וכד')‪.‬‬
‫מסעיף זה משמע שמותר להקים‬
‫ולהרחיב מסגרות מעורבות עם‬
‫בנות אך בשום אופן אי אפשר‬
‫להרחיב ולהקים מסגרות מגדריות‬
‫בלבד או לחרדים‪/‬דתיים‪.‬‬
‫‪ .22‬בעבר בבסיסי טירונות הייתה פלוגה מגדרית מובנית גם לבנים וגם לבנות באופן מובנה בבסיס ללא קשר‬
‫לכמות המספרית של דתיים בהכשרה‪.‬‬
‫סעיף זה בעצם אומר שאין יותר מסגרת מגדרית מובנית אלא הכול בהתאם לצורך‪.‬‬
‫הבעייתיות‪:‬‬
‫בבסיס הנחיה זו עומדת ההנחה כי הדתיים הם מיעוט שרק בעת הצורך יש להתחשב בו אך במציאות כמות‬
‫הדתיים המתגייסים לצבא היא גבוהה מאוד ומן הראוי שיהיו מסגרות מובנות (כמו שהיה עד עכשיו) ולא‬
‫יחפשו פתרון בכל פעם שתהיה בעיה עם הכמות‪.‬‬
‫האם בכל פעם שיתגייסו הרבה חיילים דתיים לבסיס הכשרה מסוים יקימו או יארגנו מסגרת מגדרית באופן‬
‫מיוחד? הנחיה זו תיצור מצב שבה הדתיים יהפכו לבעיה מספרית‪.‬‬
‫‪ .21‬באירועים צבאיים נקבע חד‬
‫משמעית כי לא תהיה הפרדה עקב‬
‫שיוך למסגרת מגדרית=> דתיים‬
‫יהיו חייבים להשתתף באירועים‬
‫צבאיים מעורבים‪.‬‬
‫‪ .22‬כהמשך לסעיף הקודם דתיים‬
‫יחויבו להשתתף בטקסים אלו‬
‫(למרות שירת נשים וכד')‪.‬‬
‫(האבסורד הוא שמצד שני ביום‬
‫השואה האחרון נאסר על חיילים‬
‫בעלי אישור זקן להשתתף בטקס‬
‫יום השואה)‬
‫‪ .28‬שתי בעיות מרכזיות‪:‬‬
‫א‪ .‬שוב מודגש העיקרון שצריך‬
‫להימנע משחרורים כאלו כי‬
‫השאיפה היא לממש את‬
‫מדיניות השירות המשותף‪.‬‬
‫ב‪ .‬שחרור כזה מותנה באישור‬
‫סא"ל ולא מפקד ישיר‪ .‬נוהל זה‬
‫למפקדים‬
‫יוצר‬
‫בעצם‬
‫בירוקרטיה מיותרת שייתכן‬
‫שגם הם וגם החיילים יעדיפו‬
‫להשתתף בפעילות הבעייתית‬
‫מאשר להתחיל להתעסק עם‬
‫מפקד היחידה‪.‬‬
‫הערה‪ :‬יש כאן פגיעה באמון‬
‫המפקדים‬
‫של‬
‫ובסמכות‬
‫הישירים לגבי היכולת שלהם‬
‫לטפול בחיילים שלהם‪.‬‬
‫‪ .33‬בניגוד לסעיף ‪ 32‬שמדבר על‬
‫בנים ובנות כאן האיסור לישון‬
‫לבד ביחידה הוא רק על חיילות‬
‫בנות‪ ,‬מה עם חיילים בנים‬
‫שנמצאים ביחידות שרובן ככולן‬
‫בנות (כמו בחיל השלישות וחיל‬
‫חינוך)‪.‬‬
‫‪ .32‬הסעיף הזה לא היה בפקודה‬
‫הקודמת והוא נמצא בתחום‬
‫אחריותו של רע"ן פרט ללא שום‬
‫התייחסות לרב‪.‬‬
‫היות ומדובר על מקרי חירום‬
‫ומצבי דחק מן הראוי היה לציין‬
‫שרע"ן פרט יאשר ביצוע דבר‬
‫רגיש כזה בתיאום עם סמכות‬
‫רבנית פיקודית או יחידתית‪ ,‬אבל‬
‫גם כאן כמו ברוב הפקודה הרב‬
‫בכלל לא סמכות רלוונטית‬
‫ובעלת אמירה מקצועית בנושא‪.‬‬
‫‪ .13‬כמו בסוגיית הזקנים מי‬
‫שמוטלת עליו האחריות לסייע‬
‫למפקד לממש את עקרונות‬
‫הפקודה זה השליש‪ ,‬מה הקשר‬
‫לשליש? איפה הרב? שוב‬
‫מתעלמים מקיומו ומהחשיבות‬
‫שהרבה חיילים מייחסים לרבנות‬
‫בתחום זה‪.‬‬
‫‪ .12‬באחריות קצין חינוך‬
‫ראשי להסביר ולהטמיע את‬
‫עקרונות הפקודה כפי‬
‫שיורחב בהמשך‪.‬‬
‫‪ .15-22‬סעיפים אלו מרחיבים ומדגישים את הצורך בהסברה והטמעה של מדיניות השירות‬
‫המשותף ואף ייבחנו בוועדה המיועדת לכך‪.‬‬
‫הכוונה לחנך למציאות מעורבת לכתחילה דבר העלול ליצור דה לגיטימציה ותחושת אי נוחות‬
‫לדתיים‪ ,‬חרדים ואולי אף לבנות שלא בהכרח מעוניינות בשירות משותף (ע"ע האמירה של‬
‫ראש אכ"א בעניין העלייה בכמות ההטרדות המיניות בצה"ל)‪.‬‬