מכרז חיצוני מס` 20/17 מרכז נושא משפחות במשבר ובסיכון

‫בס"ד‬
‫בית שמש‬
‫עיריית‬
‫לשכת סמנכ"ל‬
‫מס' ____‪ __20/17‬מרכז נושא משפחות במשבר ובסיכון גבוה‬
‫מכרז חיצוני‬
‫בכל מקום בו מפורט תאור תפקיד בלשון זכר הכוונה גם ללשון נקבה וההיפך‪.‬‬
‫תואר התפקיד‪ :‬מרכז נושא משפחות במשבר ובסיכון גבוה‬
‫ אחראי לריכוז מידע ועיבודו לגבי משפחולת במצבי משבר ו‪/‬או בסיכון‬‫תאור התפקיד‪:‬‬
‫גבוה בקהילה בהן‪ :‬משפחות חד הוריות‪ ,‬משפחות בהן אלימות‪ ,‬הורים‬
‫המסכנים את ילדיהם‪ ,‬הורים במשבר‪ ,‬אבטלה וכיו"ב‪.‬‬
‫ ייזום פעולות איתור‪ ,‬בדיקת הצרכים וסוגי מענים הנדרשים לאוכלוסייה יעד זו‬‫וקידום פעילות בהתאם במחלקה לשייח ומחוצה לה‪.‬‬
‫ אחריות לריכוז ידע ולהעברתו בפני הצוותים השכונתיים במחלקה להגברת‬‫המודעות למטרות למידה ולשיפור היכולת הטיפולית של המטפלים באוכלוסיית‬
‫היעד‪.‬‬
‫א‪ .‬עובד סיצואלי בעל תואר בוגר בעבודה סוציאלית‪.‬‬
‫דרישות המשרה‪:‬‬
‫ב‪ 3 .‬שנות ניסיון לפחות בתחום הטיפול במשפחה )בליווי הדרכה שיטתית(‬
‫וניסיון בהנחיה קבוצתית‪.‬‬
‫ג‪ .‬השתלמויות מוכרות בתחומים רלוונטיים ‪ ,‬כגון‪ :‬טיפול מערכתי‪ /‬זוגי‪,‬‬
‫התערבות בשעת משבר‪.‬‬
‫ד‪ .‬רשום בפנקס העובדים הסוציאליים‪.‬‬
‫היקף משרה‪:‬‬
‫‪100%‬‬
‫מתח דרגות‪:‬‬
‫ח'‪ -‬ו' ‪.‬‬
‫כפיפות‪:‬‬
‫הגשת מועמדות‪:‬‬
‫למנהל האגף‬
‫יש להגיש מועמדות על גבי טפסי שאלון אישי‪ /‬בקשה למשרה פנויה שניתן לקבל‬
‫במזכירות העירייה או באתר האינטרנט של העירייה יש לצרף קורות חיים ותעודות‬
‫מתאימות‪.‬‬
‫מועד אחרון להגשה‪ :‬הגשת מועמדות יש להגיש במעטפה סגורה למזכירות העירייה‪ .‬לגב' רחל איטח טל‪:‬‬
‫‪ 02-9909807‬לא יאוחר מיום ‪12.3.17‬שעה ‪.12:00‬‬
‫___________‬
‫משה אבוטבול‬
‫ראש העיר‬
‫מכרז מרכז נושא משפחות‬
‫‪1‬‬
‫_________________________________________________________________________________________________‬
‫דרך יצחק רבין ‪ ,2‬בניין ‪ C‬קניון נעימי בית‪ -‬שמש‬
‫טלפון‪ 02-9909807 :‬פקס‪02-9909888 :‬‬