ברהם א הכנסת בית בית

‫בס"ד‬
‫בית הכנסת בית אברהם‬
‫ליהודים היתה אורה ושמחה וששון ויקר‬
‫תענית אסתר (מוקדם)‬
‫יום ה'‪ ,‬י"א אדר (‪ 23/3‬ל') ‪ 06:15 -‬שחרית (סליחות)‪ 17:20 ,‬מנחה‬
‫נתינה זכר למחצית השקל ‪ -‬שיעור מחצית השקל‪:‬‬
‫שלשה מטבעות של חצאי שקל‪ ,‬למהדרין ‪ ₪ 50 -‬ולמהדרין מן המהדרין ‪ -‬גם וגם‬
‫צומו עלי ואל תאכלו ואל תשתו‪...‬‬
‫ליל פורים‬
‫מעריב מוצש"ק ‪ ,19:15‬קריאת המגילה ‪19:25‬‬
‫קריאת זכור‬
‫קריאת פ' זכור‬
‫ש"ק פ' תצוה‪ ,‬י"ג אדר (‪ 11/3‬ל') ‪09:30‬‬
‫(משוער)‬
‫תמחה את זכר עמלק‪ ...‬לא תשכח‪...‬‬
‫פורים‬
‫יום א' י"ד אדר (‪ 12/3‬ל') ‪ -‬שחרית ‪ ,06:15‬קריאת המגילה ‪( 06:40‬משוער)‬
‫מנחה גדולה ‪ ,12:20‬מנחה קטנה ‪( 17:40‬בדיוק)‪ ,‬מעריב ‪18:20‬‬
‫מצוות היום‪ :‬מקרא המגילה‪ ,‬משלוח מנות איש לרעהו ומתנות לאביונים‪,‬‬
‫משתה ושמחה‬
‫קיימו וקיבלו היהודים עליהם ועל זרעם‬
‫שושן פורים‬
‫יום ב' ט"ו אדר (‪ 13/3‬ל') ‪ -‬זמני תפילה כרגיל‪ ,‬ללא תחנון ולמנצח ומרבים בו‬
‫קצת בסעודה‬
‫והעיר שושן צהלה ושמחה‬