עולת ציבור

‫הרעיון היהודי‬
‫משיעורי הרב יהודה קרויזר שליט"א‬
‫בהוצאת ישיבת "הרעיון היהודי" רח' שמריה ‪11‬‬
‫ת‪.‬ד‪ 6918 .‬ירושלים ‪02-5823540‬‬
‫לע"נ‬
‫שלמה ז"ל בן יהודה הי"ו‬
‫ישי ז"ל בן יהודה הי"ו‬
‫אחיה ז"ל בן שלום הי"ו‬
‫איתן יצחק ז"ל בן ברוך הי"ו‬
‫צופיה ז"ל בת מטילדה הי"ו‬
‫ד‬
‫עולת ציבור‬
‫עולת תמיד‬
‫מקריבים כל יום‪ ,‬אחד בבוקר ואחד בין הערביים‪.‬‬
‫קדושת הקורבן קודשי קודשים‪.‬‬
‫מין הקורבן‬
‫סמיכה‬
‫אין סמיכה‪.‬‬
‫ד‬
‫מקום השחיטה בצפון המזבח‪.‬‬
‫שיירי הדם‬
‫הקטרה‬
‫נסכים‬
‫דחיית שבת‪ ,‬יו"ט‬
‫טומאת מת‬
‫עולת‬
‫מוסף שבת‬
‫ה‬
‫שתי זריקות דם בחציו התחתון של המזבח‪ ,‬אחת על קרן מזרחית צפונית של המזבח‪ ,‬והשנייה‬
‫ו‬
‫על קרן מערבית דרומית של המזבח‪.‬‬
‫שופכים על היסוד הדרומי של המזבח‪.‬‬
‫מקטירים את האיברים על המזבח‪.‬‬
‫יש נסכים‪.‬‬
‫דוחה‪.‬‬
‫סמיכה‬
‫ז‬
‫ח‬
‫ט‬
‫י‬
‫מקריבים בכל שבת‪.‬‬
‫קדושת הקורבן קודשי קודשים‪.‬‬
‫מין הקורבן‬
‫ב‬
‫ג‬
‫כבש‪.‬‬
‫מתנות הדם‬
‫א‬
‫שני כבשים‪.‬‬
‫אין סמיכה‪.‬‬
‫יא‬
‫יב‬
‫יג‬
‫יד‬
‫א רמב"ם תמידין ומוספין פ"א ה"א‪.‬‬
‫ב רמב"ם מעשה הקורבנות פ"א הי"ז‪.‬‬
‫ג רמב"ם תמידין ומוספין פ"א ה"א‪.‬‬
‫ד רמב"ם מעשה הקורבנות פ"ג ה"י‪.‬‬
‫ה רמב"ם מעשה הקורבנות פ"ה ה"ב‪-‬ג‪ ,‬בית הבחירה פ"ה הט"ו‪-‬טז‪.‬‬
‫ו רמב"ם מעשה הקורבנות פ"ה ה"ו‪.‬‬
‫ז רמב"ם מעשה הקורבנות פ"ה ה"ו‪.‬‬
‫ח רמב"ם מעשה הקורבנות פ"ו ה"ד‪.‬‬
‫ט רמב"ם מעשה הקורבנות פ"ב ה"ב‪.‬‬
‫י רמב"ם ביאת המקדש פ"ד ה"ט‪-‬י‪.‬‬
‫יא רמב"ם תמידין ומוספין פ"ד ה"ט‪.‬‬
‫יב רמב"ם מעשה הקורבנות פ"א הי"ז‪.‬‬
‫יג רמב"ם תמידין ומוספין פ"ד ה"ט‪.‬‬
‫יד רמב"ם מעשה הקורבנות פ"ג ה"י‪.‬‬
‫מקום השחיטה בצפון המזבח‪.‬‬
‫מתנות הדם‬
‫שיירי הדם‬
‫הקטרה‬
‫נסכים‬
‫דחיית שבת‪ ,‬יו"ט‬
‫טומאת מת‬
‫עולת מוסף‬
‫ראש חודש‬
‫טו‬
‫שתי זריקות דם בחציו התחתון של המזבח‪ ,‬אחת על קרן מזרחית צפונית של המזבח‪ ,‬והשנייה‬
‫טז‬
‫על קרן מערבית דרומית של המזבח‪.‬‬
‫שופכים על היסוד הדרומי של המזבח‪.‬‬
‫מקטירים את האיברים על המזבח‪.‬‬
‫יש נסכים‪.‬‬
‫דוחה‪.‬‬
‫סמיכה‬
‫כ‬
‫מקריבים בכל ראש חודש‪.‬‬
‫שיירי הדם‬
‫הקטרה‬
‫נסכים‬
‫אין סמיכה‪.‬‬
‫כב‬
‫כג‬
‫כד‬
‫כה‬
‫שתי זריקות דם בחציו התחתון של המזבח‪ ,‬אחת על קרן מזרחית צפונית של המזבח‪ ,‬והשנייה‬
‫כו‬
‫על קרן מערבית דרומית של המזבח‪.‬‬
‫שופכים על היסוד הדרומי של המזבח‪.‬‬
‫מקטירים את האיברים על המזבח‪.‬‬
‫יש נסכים‪.‬‬
‫דחיית שבת‪ ,‬יו"ט‬
‫דוחה‪.‬‬
‫טומאת מת‬
‫מצטרפים‬
‫כא‬
‫שני פרים‪ ,‬איל אחד‪ ,‬ושבעה כבשים‪.‬‬
‫מקום השחיטה בצפון המזבח‪.‬‬
‫מתנות הדם‬
‫יח‬
‫יט‬
‫קדושת הקורבן קודשי קודשים‪.‬‬
‫מין הקורבן‬
‫יז‬
‫כז‬
‫כח‬
‫כט‬
‫ל‬
‫שעיר עיזים לחטאת‪.‬‬
‫לא‬
‫טו רמב"ם מעשה הקורבנות פ"ה ה"ב‪-‬ג‪ ,‬בית הבחירה פ"ה הט"ו‪-‬טז‪.‬‬
‫טז רמב"ם מעשה הקורבנות פ"ה ה"ו‪.‬‬
‫יז רמב"ם מעשה הקורבנות פ"ה ה"ו‪.‬‬
‫יח רמב"ם מעשה הקורבנות פ"ו ה"ד‪.‬‬
‫יט רמב"ם מעשה הקורבנות פ"ב ה"ב‪.‬‬
‫כ רמב"ם ביאת המקדש פ"ד ה"ט‪-‬י‪.‬‬
‫כא רמב"ם תמידין ומוספין פ"ז ה"א‪.‬‬
‫כב רמב"ם מעשה הקורבנות פ"א הי"ז‪.‬‬
‫כג רמב"ם תמידין ומוספין פ"ז ה"א‪.‬‬
‫כד רמב"ם מעשה הקורבנות פ"ג ה"י‪.‬‬
‫כה רמב"ם מעשה הקורבנות פ"ה ה"ב‪-‬ג‪ ,‬בית הבחירה פ"ה הט"ו‪-‬טז‪.‬‬
‫כו רמב"ם מעשה הקורבנות פ"ה ה"ו‪.‬‬
‫כז רמב"ם מעשה הקורבנות פ"ה ה"ו‪.‬‬
‫כח רמב"ם מעשה הקורבנות פ"ו ה"ד‪.‬‬
‫כט רמב"ם מעשה הקורבנות פ"ב ה"ב‪.‬‬
‫ל רמב"ם ביאת המקדש פ"ד ה"ט‪-‬י‪.‬‬
‫לא רמב"ם תמידין ומוספין פ"ז ה"א‪.‬‬
‫עולת מוסף‬
‫ראש השנה‬
‫מקריבים בא' בתשרי‪.‬‬
‫קדושת הקורבן קודשי קודשים‪.‬‬
‫הקורבן‬
‫סמיכה‬
‫שיירי הדם‬
‫הקטרה‬
‫נסכים‬
‫אין סמיכה‪.‬‬
‫עולת מוסף‬
‫יום כיפור‬
‫לה‬
‫לו‬
‫שופכים על היסוד הדרומי של המזבח‪.‬‬
‫מקטירים את האיברים על המזבח‪.‬‬
‫יש נסכים‪.‬‬
‫סמיכה‬
‫לט‬
‫מא‬
‫מוסף ראש חודש‪ ,‬שעיר עיזים לחטאת‪.‬‬
‫מקריבים בי' בתשרי‪.‬‬
‫אין סמיכה‪.‬‬
‫מב‬
‫מג‬
‫מד‬
‫פר אחד‪ ,‬איל אחד ושבעה כבשים‪.‬‬
‫מה‬
‫מו‬
‫מקום השחיטה בצפון המזבח‪.‬‬
‫מתנות הדם‬
‫לח‬
‫מ‬
‫קדושת הקורבן קודשי קודשים‪.‬‬
‫מין הקורבן‬
‫לד‬
‫שתי זריקות דם בחציו התחתון של המזבח‪ ,‬אחת על קרן מזרחית צפונית של המזבח‪ ,‬והשנייה‬
‫לז‬
‫על קרן מערבית דרומית של המזבח‪.‬‬
‫דחיית שבת‪ ,‬יו"ט‬
‫דוחה‪.‬‬
‫טומאת מת‬
‫מצטרפים‬
‫לג‬
‫פר אחד‪ ,‬איל אחד‪ ,‬ושבעה כבשים‪.‬‬
‫מקום השחיטה בצפון המזבח‪.‬‬
‫מתנות הדם‬
‫לב‬
‫מז‬
‫שתי זריקות דם בחציו התחתון של המזבח‪ ,‬אחת על קרן מזרחית צפונית של המזבח‪ ,‬והשנייה‬
‫מח‬
‫על קרן מערבית דרומית של המזבח‪.‬‬
‫לב רמב"ם תמידין ומוספין פ"ט ה"א‪.‬‬
‫לג רמב"ם מעשה הקורבנות פ"א הי"ז‪.‬‬
‫לד רמב"ם תמידין ומוספין פ"ט ה"א‪.‬‬
‫לה רמב"ם מעשה הקורבנות פ"ג ה"י‪.‬‬
‫לו רמב"ם מעשה הקורבנות פ"ה ה"ב‪-‬ג‪ ,‬בית הבחירה פ"ה הט"ו‪-‬טז‪.‬‬
‫לז רמב"ם מעשה הקורבנות פ"ה ה"ו‪.‬‬
‫לח רמב"ם מעשה הקורבנות פ"ה ה"ו‪.‬‬
‫לט רמב"ם מעשה הקורבנות פ"ו ה"ד‪.‬‬
‫מ רמב"ם מעשה הקורבנות פ"ב ה"ב‪.‬‬
‫מא רמב"ם ביאת המקדש פ"ד ה"ט‪-‬י‪.‬‬
‫מב רמב"ם תמידין ומוספין פ"ט ה"א‪.‬‬
‫מג רמב"ם תמידין ומוספין פ"י ה"א‪ ,‬עבודת יום הכיפורים פ"א ה"א‪.‬‬
‫מד רמב"ם מעשה הקורבנות פ"א הי"ז‪.‬‬
‫מה רמב"ם תמידין ומוספין פ"י ה"א‪.‬‬
‫מו רמב"ם מעשה הקורבנות פ"ג ה"י‪.‬‬
‫מז רמב"ם מעשה הקורבנות פ"ה ה"ב‪-‬ג‪ ,‬בית הבחירה פ"ה הט"ו‪-‬טז‪.‬‬
‫מח רמב"ם מעשה הקורבנות פ"ה ה"ו‪.‬‬
‫מט‬
‫שיירי הדם‬
‫שופכים על היסוד הדרומי‪.‬‬
‫הקטרה‬
‫מקטירים את האיברים על המזבח‪.‬‬
‫נסכים‬
‫יש נסכים‪.‬‬
‫דחיית שבת‪ ,‬יו"ט‬
‫דוחה‪.‬‬
‫טומאת מת‬
‫מצטרפים‬
‫עולת העם‬
‫ביום כיפור‬
‫נא‬
‫נב‬
‫שעיר עיזים לחטאת‪ ,‬פר חטאת כוהן גדול‪ ,‬עולת כוהן גדול‪ ,‬עולת העם‪.‬‬
‫מקריבים בי' בתשרי‪.‬‬
‫קדושת הקורבן קודשי קודשים‪.‬‬
‫מין הקורבן‬
‫סמיכה‬
‫אין סמיכה‪.‬‬
‫הקטרה‬
‫נסכים‬
‫נד‬
‫נה‬
‫נז‬
‫מקום השחיטה בצפון המזבח‪.‬‬
‫שיירי הדם‬
‫נג‬
‫נו‬
‫איל אחד‪.‬‬
‫מתנות הדם‬
‫נ‬
‫נח‬
‫שתי זריקות דם בחציו התחתון של המזבח‪ ,‬אחת על קרן מזרחית צפונית של המזבח‪ ,‬והשנייה‬
‫נט‬
‫על קרן מערבית דרומית של המזבח‪.‬‬
‫שופכים על היסוד הדרומי של המזבח‪.‬‬
‫מקטירים את האיברים על המזבח‪.‬‬
‫יש נסכים‪.‬‬
‫ס‬
‫סא‬
‫סב‬
‫דחיית שבת‪ ,‬יו"ט‬
‫טומאת מת‬
‫דוחה‪.‬‬
‫מצטרפים‬
‫שעיר עיזים לחטאת‪ ,‬קורבנות המוסף‪ ,‬פר חטאת כוהן גדול‪ ,‬איל כוהן גדול‪.‬‬
‫סג‬
‫מט רמב"ם מעשה הקורבנות פ"ה ה"ו‪.‬‬
‫נ רמב"ם מעשה הקורבנות פ"ו ה"ד‪.‬‬
‫נא רמב"ם מעשה הקורבנות פ"ב ה"ב‪.‬‬
‫נב רמב"ם ביאת המקדש פ"ד ה"ט‪-‬י‪.‬‬
‫נג רמב"ם עבודת יום הכיפורים פ"א ה"א‪.‬‬
‫נד רמב"ם עבודת יום הכיפורים פ"א ה"א‪.‬‬
‫נה רמב"ם מעשה הקורבנות פ"א הי"ז‪.‬‬
‫נו רמב"ם עבודת יום הכיפורים פ"א ה"א‪.‬‬
‫נז רמב"ם מעשה הקורבנות פ"ג ה"י‪.‬‬
‫נח רמב"ם מעשה הקורבנות פ"ה ה"ב‪-‬ג‪ ,‬בית הבחירה פ"ה הט"ו‪-‬טז‪.‬‬
‫נט רמב"ם מעשה הקורבנות פ"ה ה"ו‪.‬‬
‫ס רמב"ם מעשה הקורבנות פ"ה ה"ו‪.‬‬
‫סא רמב"ם מעשה הקורבנות פ"ו ה"ד‪.‬‬
‫סב רמב"ם מעשה הקורבנות פ"ב ה"ב‪.‬‬
‫סג רמב"ם ביאת המקדש פ"ד ה"ט‪-‬י‪.‬‬
‫סד רמב"ם עבודת יום הכיפורים פ"א ה"א‪.‬‬
‫סד‬
‫עולת מוסף‬
‫סוכות‬
‫מקריבים בכל שבעת ימי החג‪ ,‬ט"ו‪-‬כ"א תשרי‪.‬‬
‫קדושת הקורבן קודשי קודשים‪.‬‬
‫מין הקורבן‬
‫סמיכה‬
‫שיירי הדם‬
‫הקטרה‬
‫נסכים‬
‫סו‬
‫שלושה עשר פרים‪ ,‬שני אילים וארבעה עשר כבשים‪.‬‬
‫סז‬
‫בכל יום משבעת הימים מחסירים פר אחד‪.‬‬
‫אין סמיכה‪.‬‬
‫סח‬
‫מקום השחיטה בצפון המזבח‪.‬‬
‫מתנות הדם‬
‫סט‬
‫שתי זריקות דם בחציו התחתון של המזבח‪ ,‬אחת על קרן מזרחית צפונית של המזבח‪ ,‬והשנייה‬
‫ע‬
‫על קרן מערבית דרומית של המזבח‪.‬‬
‫שופכים על היסוד הדרומי של המזבח‪.‬‬
‫מקטירים את האיברים על המזבח‪.‬‬
‫יש נסכים‪.‬‬
‫דחיית שבת‪ ,‬יו"ט‬
‫דוחה‪.‬‬
‫טומאת מת‬
‫עה‬
‫עולת מוסף‬
‫שמיני עצרת‬
‫מקריבים בכ"ב תשרי‪.‬‬
‫קדושת הקורבן קודשי קודשים‪.‬‬
‫עו‬
‫עז‬
‫פר אחד‪ ,‬איל אחד ושבעה כבשים‪.‬‬
‫אין סמיכה‪.‬‬
‫עח‬
‫עט‬
‫מקום השחיטה בצפון המזבח‪.‬‬
‫מתנות הדם‬
‫עב‬
‫עד‬
‫מצטרפים‬
‫סמיכה‬
‫עא‬
‫עג‬
‫שעיר עיזים לחטאת‪.‬‬
‫מין הקורבן‬
‫סה‬
‫פ‬
‫שתי זריקות דם בחציו התחתון של המזבח‪ ,‬אחת על קרן מזרחית צפונית של המזבח‪ ,‬והשנייה‬
‫פא‬
‫על קרן מערבית דרומית של המזבח‪.‬‬
‫סה רמב"ם תמידין ומוספין פ"י ה"ג‪-‬ד‪.‬‬
‫סו רמב"ם מעשה הקורבנות פ"א הי"ז‪.‬‬
‫סז רמב"ם תמידין ומוספין פ"י ה"ג‪-‬ד‪.‬‬
‫סח רמב"ם מעשה הקורבנות פ"ג ה"י‪.‬‬
‫סט רמב"ם מעשה הקורבנות פ"ה ה"ב‪-‬ג‪ ,‬בית הבחירה פ"ה הט"ו‪-‬טז‪.‬‬
‫ע רמב"ם מעשה הקורבנות פ"ה ה"ו‪.‬‬
‫עא רמב"ם מעשה הקורבנות פ"ה ה"ו‪.‬‬
‫עב רמב"ם מעשה הקורבנות פ"ו ה"ד‪.‬‬
‫עג רמב"ם מעשה הקורבנות פ"ב ה"ב‪.‬‬
‫עד רמב"ם ביאת המקדש פ"ד ה"ט‪-‬י‪.‬‬
‫עה רמב"ם תמידין ומוספין פ"י ה"ג‪.‬‬
‫עו רמב"ם תמידין ומוספין פ"י ה"ה‪.‬‬
‫עז רמב"ם מעשה הקורבנות פ"א הי"ז‪.‬‬
‫עח רמב"ם תמידין ומוספין פ"י ה"ה‪.‬‬
‫עט רמב"ם מעשה הקורבנות פ"ג ה"י‪.‬‬
‫פ רמב"ם מעשה הקורבנות פ"ה ה"ב‪-‬ג‪ ,‬בית הבחירה פ"ה הט"ו‪-‬טז‪.‬‬
‫פא רמב"ם מעשה הקורבנות פ"ה ה"ו‪.‬‬
‫שיירי הדם‬
‫הקטרה‬
‫נסכים‬
‫שופכים על היסוד הדרומי של המזבח‪.‬‬
‫מקטירים את האיברים על המזבח‪.‬‬
‫יש נסכים‪.‬‬
‫דחיית שבת‪ ,‬יו"ט‬
‫דוחה‪.‬‬
‫טומאת מת‬
‫פב‬
‫פג‬
‫פד‬
‫פה‬
‫פו‬
‫מצטרפים‬
‫שעיר עיזים לחטאת‪.‬‬
‫עולת‬
‫מוסף פסח‬
‫מקריבים בכל שבעת ימי החג‪ ,‬ט"ו‪-‬כ"א בניסן‪.‬‬
‫קדושת הקורבן קודשי קודשים‪.‬‬
‫מין הקורבן‬
‫סמיכה‬
‫שיירי הדם‬
‫הקטרה‬
‫נסכים‬
‫פט‬
‫צ‬
‫מקום השחיטה בצפון המזבח‪.‬‬
‫מתנות הדם‬
‫פח‬
‫שני פרים‪ ,‬איל אחד ושבעה כבשים‪.‬‬
‫אין סמיכה‪.‬‬
‫פז‬
‫צא‬
‫שתי זריקות דם בחציו התחתון של המזבח‪ ,‬אחת על קרן מזרחית צפונית של המזבח‪ ,‬והשנייה‬
‫צב‬
‫על קרן מערבית דרומית של המזבח‪.‬‬
‫שופכים על היסוד הדרומי של המזבח‪.‬‬
‫מקטירים את האיברים על המזבח‪.‬‬
‫יש נסכים‪.‬‬
‫צג‬
‫צד‬
‫צה‬
‫דחיית שבת‪ ,‬יו"ט‬
‫טומאת מת‬
‫דוחה‪.‬‬
‫מצטרפים‬
‫שעיר עיזים לחטאת‪.‬‬
‫צו‬
‫צז‬
‫פב רמב"ם מעשה הקורבנות פ"ה ה"ו‪.‬‬
‫פג רמב"ם מעשה הקורבנות פ"ו ה"ד‪.‬‬
‫פד רמב"ם מעשה הקורבנות פ"ב ה"ב‪.‬‬
‫פה רמב"ם ביאת המקדש פ"ד ה"ט‪-‬י‪.‬‬
‫פו רמב"ם תמידין ומוספין פ"י ה"ה‪.‬‬
‫פז רמב"ם תמידין ומוספין פ"ז ה"ג‪.‬‬
‫פח רמב"ם מעשה הקורבנות פ"א הי"ז‪.‬‬
‫פט רמב"ם תמידין ומוספין פ"ז ה"ג‪.‬‬
‫צ רמב"ם מעשה הקורבנות פ"ג ה"י‪.‬‬
‫צא רמב"ם מעשה הקורבנות פ"ה ה"ב‪-‬ג‪ ,‬בית הבחירה פ"ה הט"ו‪-‬טז‪.‬‬
‫צב רמב"ם מעשה הקורבנות פ"ה ה"ו‪.‬‬
‫צג רמב"ם מעשה הקורבנות פ"ה ה"ו‪.‬‬
‫צד רמב"ם מעשה הקורבנות פ"ו ה"ד‪.‬‬
‫צה רמב"ם מעשה הקורבנות פ"ב ה"ב‪.‬‬
‫צו רמב"ם ביאת המקדש פ"ד ה"ט‪-‬י‪.‬‬
‫צז רמב"ם תמידין ומוספין פ"ז ה"ג‪.‬‬
‫עולת‬
‫העומר‬
‫מקריבים בט"ז בניסן לאחר הקרבת מנחת העומר‪.‬‬
‫קדושת הקורבן קודשי קודשים‪.‬‬
‫מין הקורבן‬
‫סמיכה‬
‫אין סמיכה‪.‬‬
‫קא‬
‫מקום השחיטה בצפון המזבח‪.‬‬
‫שיירי הדם‬
‫הקטרה‬
‫נסכים‬
‫צט‬
‫ק‬
‫כבש אחד‪.‬‬
‫מתנות הדם‬
‫קב‬
‫שתי זריקות דם בחציו התחתון של המזבח‪ ,‬אחת על קרן מזרחית צפונית של המזבח‪ ,‬והשנייה‬
‫קג‬
‫על קרן מערבית דרומית של המזבח‪.‬‬
‫שופכים על היסוד הדרומי של המזבח‪.‬‬
‫מקטירים את האיברים על המזבח‪.‬‬
‫יש נסכים‪.‬‬
‫דחיית שבת‪ ,‬יו"ט‬
‫טומאת מת‬
‫מצטרפים‬
‫מנחת העומר‪.‬‬
‫עולת‬
‫מוסף שבועות‬
‫מקריבים בו' בסיון‪.‬‬
‫קח‬
‫קט‬
‫קי‬
‫שני פרים‪ ,‬איל אחד ושבעה כבשים‪.‬‬
‫אין סמיכה‪.‬‬
‫קיא‬
‫קיב‬
‫מקום השחיטה בצפון המזבח‪.‬‬
‫מתנות הדם‬
‫קה‬
‫קז‬
‫קדושת הקורבן קודשי קודשים‪.‬‬
‫סמיכה‬
‫קד‬
‫קו‬
‫דוחה‪.‬‬
‫מין הקורבן‬
‫צח‬
‫קיג‬
‫שתי זריקות דם בחציו התחתון של המזבח‪ ,‬אחת על קרן מזרחית צפונית של המזבח‪ ,‬והשנייה‬
‫קיד‬
‫על קרן מערבית דרומית של המזבח‪.‬‬
‫צח רמב"ם תמידין ומוספין פ"ז ה"ג‪ ,‬פ"ט ה"ט‪.‬‬
‫צט רמב"ם מעשה הקורבנות פ"א הי"ז‪.‬‬
‫ק רמב"ם תמידין ומוספין פ"ז ה"ג‪.‬‬
‫קא רמב"ם מעשה הקורבנות פ"ג ה"י‪.‬‬
‫קב רמב"ם מעשה הקורבנות פ"ה ה"ב‪-‬ג‪ ,‬בית הבחירה פ"ה הט"ו‪-‬טז‪.‬‬
‫קג רמב"ם מעשה הקורבנות פ"ה ה"ו‪.‬‬
‫קד רמב"ם מעשה הקורבנות פ"ה ה"ו‪.‬‬
‫קה רמב"ם מעשה הקורבנות פ"ו ה"ד‪.‬‬
‫קו רמב"ם מעשה הקורבנות פ"ב ה"ה‪.‬‬
‫קז רמב"ם ביאת המקדש פ"ד ה"ט‪-‬י‪.‬‬
‫קח רמב"ם תמידין ומוספין פ"ז ה"ג‪ ,‬פ"ט ה"ט‪.‬‬
‫קט רמב"ם תמידין ומוספין פ"ח ה"א‪.‬‬
‫קי רמב"ם מעשה הקורבנות פ"א הי"ז‪.‬‬
‫קיא רמב"ם תמידין ומוספין פ"ח ה"א‪.‬‬
‫קיב רמב"ם מעשה הקורבנות פ"ג ה"י‪.‬‬
‫קיג רמב"ם מעשה הקורבנות פ"ה ה"ב‪-‬ג‪ ,‬בית הבחירה פ"ה הט"ו‪-‬טז‪.‬‬
‫קיד רמב"ם מעשה הקורבנות פ"ה ה"ו‪.‬‬
‫שיירי הדם‬
‫הקטרה‬
‫נסכים‬
‫שופכים על היסוד הדרומי של המזבח‪.‬‬
‫מקטירים את האיברים על המזבח‪.‬‬
‫יש נסכים‪.‬‬
‫דחיית שבת‪ ,‬יו"ט‬
‫טומאת מת‬
‫מצטרפים‬
‫שעיר עיזים לחטאת‪.‬‬
‫עולת‬
‫שתי הלחם‬
‫מקריבים בשבועות‪ ,‬בו' בסיון‪.‬‬
‫קיח‬
‫קדושת הקורבן קודשי קודשים‪.‬‬
‫סמיכה‬
‫קיט‬
‫קכ‬
‫קכא‬
‫פר אחד‪ ,‬שני אלים ושבעה כבשים‪.‬‬
‫אין סמיכה‪.‬‬
‫קכד‬
‫שתי זריקות דם בחציו התחתון של המזבח‪ ,‬אחת על קרן מזרחית צפונית של המזבח‪ ,‬והשנייה‬
‫קכה‬
‫על קרן מערבית דרומית של המזבח‪.‬‬
‫קכו‬
‫שיירי הדם‬
‫שופכים על היסוד הדרומי‪.‬‬
‫הקטרה‬
‫מקטירים את האיברים על המזבח‪.‬‬
‫נסכים‬
‫קכב‬
‫קכג‬
‫מקום השחיטה בצפון המזבח‪.‬‬
‫מתנות הדם‬
‫קטז‬
‫קיז‬
‫דוחה‪.‬‬
‫מין הקורבן‬
‫קטו‬
‫יש נסכים‪.‬‬
‫קכז‬
‫קכח‬
‫דחיית שבת‪ ,‬יו"ט‬
‫טומאת מת‬
‫דוחה‪.‬‬
‫מצטרפים‬
‫שתי הלחם‪ ,‬שעיר עיזים לחטאת ושני כבשים לשלמים‪.‬‬
‫קכט‬
‫קטו רמב"ם מעשה הקורבנות פ"ה ה"ו‪.‬‬
‫קטז רמב"ם מעשה הקורבנות פ"ו ה"ד‪.‬‬
‫קיז רמב"ם מעשה הקורבנות פ"ב ה"ב‪.‬‬
‫קיח רמב"ם ביאת המקדש פ"ד ה"ט‪-‬י‪.‬‬
‫קיט רמב"ם תמידין ומוספין פ"ח ה"א‪.‬‬
‫קכ רמב"ם תמידין ומוספין פ"ח ה"א‪.‬‬
‫קכא רמב"ם מעשה הקורבנות פ"א הי"ז‪.‬‬
‫קכב רמב"ם תמידין ומוספין פ"ח ה"א‪.‬‬
‫קכג רמב"ם מעשה הקורבנות פ"ג ה"י‪.‬‬
‫קכד רמב"ם מעשה הקורבנות פ"ה ה"ב‪-‬ג‪ ,‬בית הבחירה פ"ה הט"ו‪-‬טז‪.‬‬
‫קכה רמב"ם מעשה הקורבנות פ"ה ה"ו‪.‬‬
‫קכו רמב"ם מעשה הקורבנות פ"ה ה"ו‪.‬‬
‫קכז רמב"ם מעשה הקורבנות פ"ו ה"ד‪.‬‬
‫קכח רמב"ם מעשה הקורבנות פ"ב ה"ב‪.‬‬
‫קכט רמב"ם ביאת המקדש פ"ד ה"ט‪-‬י‪.‬‬
‫קל רמב"ם תמידין ומוספין פ"ח ה"א‪.‬‬
‫קל‬
‫עולת פר‬
‫עבודה זרה‬
‫סנהדרין שהורו בשוגג להתיר עבודה זרה‪ ,‬בין באחת מארבע העבודות הידועות או בעבודה‬
‫קלא‬
‫המיוחדת לה‪ ,‬ועשו רוב ישראל כהוראתם‪ ,‬כל שבט מביא פר‪.‬‬
‫קדושת הקורבן קודשי קודשים‪.‬‬
‫קלג‬
‫מין הקורבן‬
‫פר‪.‬‬
‫סמיכה‬
‫אין סמיכה‪.‬‬
‫קלד‬
‫מקום השחיטה בצפון המזבח‪.‬‬
‫מתנות הדם‬
‫שיירי הדם‬
‫הקטרה‬
‫נסכים‬
‫קלב‬
‫קלה‬
‫שתי זריקות דם בחציו התחתון של המזבח‪ ,‬אחת על קרן מזרחית צפונית של המזבח‪ ,‬והשנייה‬
‫קלו‬
‫על קרן מערבית דרומית של המזבח‪.‬‬
‫שופכים על היסוד הדרומי של המזבח‪.‬‬
‫מקטירים את האיברים על המזבח‪.‬‬
‫יש נסכים‪.‬‬
‫קלז‬
‫קלח‬
‫קלט‬
‫דחיית שבת‪ ,‬יו"ט‬
‫טומאת מת‬
‫לא דוחה‪.‬‬
‫מצטרפים‬
‫שעיר עיזים לחטאת‪.‬‬
‫עולת‬
‫קיץ המזבח‬
‫עולת נדבה של ציבור כשהמזבח פנוי‪ ,‬כדי שהמזבח לא יהיה בלי קורבן‪.‬‬
‫קמ‬
‫קדושת הקורבן קודשי קודשים‪.‬‬
‫מין הקורבן‬
‫סמיכה‬
‫אין סמיכה‪.‬‬
‫קמב‬
‫קמג‬
‫כבש‪ ,‬איל‪ ,‬שעיר עיזים‪ ,‬שעיר‪ ,‬עגל‪ ,‬פר‪.‬‬
‫קמד‬
‫קמה‬
‫מקום השחיטה בצפון המזבח‪.‬‬
‫מתנות הדם‬
‫קמא‬
‫קמו‬
‫שתי זריקות דם בחציו התחתון של המזבח‪ ,‬אחת על קרן מזרחית צפונית של המזבח‪ ,‬והשנייה‬
‫קמז‬
‫על קרן מערבית דרומית של המזבח‪.‬‬
‫קלא רמב"ם שגגות פ"יב ה"א‪ ,‬עבודה זרה פ"ג ה"ב‪-‬ג‪.‬‬
‫קלב רמב"ם מעשה הקורבנות פ"א הי"ז‪.‬‬
‫קלג רמב"ם שגגות פ"יב ה"א‪.‬‬
‫קלד רמב"ם מעשה הקורבנות פ"ג ה"י‪.‬‬
‫קלה רמב"ם מעשה הקורבנות פ"ה ה"ב‪-‬ג‪ ,‬בית הבחירה פ"ה הט"ו‪-‬טז‪.‬‬
‫קלו רמב"ם מעשה הקורבנות פ"ה ה"ו‪.‬‬
‫קלז רמב"ם מעשה הקורבנות פ"ה ה"ו‪.‬‬
‫קלח רמב"ם מעשה הקורבנות פ"ו ה"ד‪.‬‬
‫קלט רמב"ם מעשה הקורבנות פ"ב ה"ב‪.‬‬
‫קמ רמב"ם ביאת המקדש פ"ד ה"ט‪.‬‬
‫קמא רמב"ם שגגות פ"יב ה"א‪.‬‬
‫קמב רמב"ם שקלים פ"ד ה"ט‪.‬‬
‫קמג רמב"ם מעשה הקורבנות פ"א הי"ז‪.‬‬
‫קמד רמב"ם שקלים פ"ד ה"ט‪.‬‬
‫קמה רמב"ם מעשה הקורבנות פ"ג ה"י‪.‬‬
‫קמו רמב"ם מעשה הקורבנות פ"ה ה"ב‪-‬ג‪ ,‬בית הבחירה פ"ה הט"ו‪-‬טז‪.‬‬
‫קמז רמב"ם מעשה הקורבנות פ"ה ה"ו‪.‬‬
‫שיירי הדם‬
‫הקטרה‬
‫נסכים‬
‫שופכים על היסוד הדרומי של המזבח‪.‬‬
‫מקטירים את האיברים על המזבח‪.‬‬
‫יש נסכים‪.‬‬
‫דחיית שבת‪ ,‬יו"ט‪,‬‬
‫לא דוחה‪.‬‬
‫טומאת מת‬
‫קנ‬
‫קנא‬
‫קמח רמב"ם מעשה הקורבנות פ"ה ה"ו‪.‬‬
‫קמט רמב"ם מעשה הקורבנות פ"ו ה"ד‪.‬‬
‫קנ רמב"ם מעשה הקורבנות פ"ב ה"ב‪.‬‬
‫קנא רמב"ם ביאת המקדש פ"ד ה"ט‪.‬‬
‫קמט‬
‫קמח‬