מודעה על הקראת לוח זכויות

‫משרד המשפטים‬
‫אגף רישום והסדר המקרקעין‬
‫לשכת הסדר המקרקעין‬
‫באר שבע‬
‫מודעה על הקראת לוח זכויות‬
‫לפי סעיף ‪ 65‬לפקודת הסדר זכויות במקרקעין (נוסח חדש)‪ ,‬התשכ"ט ‪9151 -‬‬
‫אזור הסדר‬
‫גושי רישום‬
‫באר שבע‬
‫_____________________‬
‫הישוב‬
‫‪,588000 ,588006 ,588005 ,588008 ,588010 ,588012‬‬
‫‪,585850 ,585882 ,585884 ,585881 ,585886 ,588002‬‬
‫‪ – 585850 ,585851 ,585852‬נגב (חר"מ)‬
‫הערה חשובה ‪ :‬כל המקרקעין בהודעה נמצאים בנגב המערבי (מערבית לכביש ‪.)48‬‬
‫אני מודיע בזה כי אקרא את לוחות הזכויות הנ"ל‪.‬‬
‫בשעה‬
‫‪ 99:99‬בבוקר‬
‫בתאריך‬
‫יא' באדר תשע"ז‬
‫(‪)91.90.0997‬‬
‫המקום‪ :‬באר–שבע‬
‫תאריך‪ :‬כו' בשבט תשע"ז‬
‫(‪)00.90.0997‬‬
‫במקום‬
‫לשכת הסדר המקרקעין‬
‫קריית הממשלה‬
‫רחוב התקווה ‪ 4‬באר‪-‬שבע‬
‫פקיד ההסדר‪ :‬רמי דמארי‪ ,‬עו"ד‬
‫הדרום‬
‫אזור ההסדר‪:‬‬
‫רח' התקוה ‪ ,4‬קריית הממשלה‪ ,‬באר‪-‬שבע‬
‫טל'‪ ,80-2624068 :‬פקס'‪80-2624065 :‬‬