החמרה לעלון

‫רופא‬
‫בעלון ללרופא‬
‫בטיחות) בעלון‬
)‫מידע בטיחות‬
‫החמרה (( מידע‬
‫על החמרה‬
‫הודעה על‬
‫הודעה‬
)).102.50
.102.50 ‫(מעודכן‬
‫(מעודכן‬
_______250202.5._____ ‫תאריך‬
FML Liquifilm 0.1%_ 042-55-24101-00_‫שם תכשיר באנגלית ומספר הרישום‬
_______ Allergan Israel Ltd_____ ‫שם בעל הרישום‬
! ‫טופס זה מיועד לפרוט ההחמרות בלבד‬
‫ההחמרות המבוקשות‬
‫טקסט חדש‬
Co-treatment
with
CYP3A
inhibitors, including cobicistatcontaining products, is expected
to increase the risk of systemic
side-effects. The combination
should be avoided unless the
benefit outweighs the increased
risk of systemic corticosteroid
side-effects, in which case
patients should be monitored for
systemic corticosteroid sideeffects.
‫טקסט נוכחי‬
‫פרק בעלון‬
Interaction with other
medicaments and other
Forms of Interaction
.‫ שבו מסומנות ההחמרות המבוקשות על רקע צהוב‬,‫מצ"ב העלון‬
‫ יש לסמן רק תוכן מהותי ולא שינויים במיקום‬.‫שינויים שאינם בגדר החמרות סומנו (בעלון) בצבע שונה‬
.‫הטקסט‬
‫לצרכן‬
‫בעלון לצרכן‬
‫בטיחות) בעלון‬
‫מידע בטיחות)‬
‫החמרה (( מידע‬
‫על החמרה‬
‫הודעה על‬
‫הודעה‬
‫‪)).102.50‬‬
‫(מעודכן ‪.102.50‬‬
‫(מעודכן‬
‫תאריך _____‪__________250202.5.‬‬
‫שם תכשיר באנגלית ומספר הרישום _‪FML Liquifilm 0.1% 042-55-24101-00‬‬
‫שם בעל הרישום __‪______________________Allergan Israel Ltd.‬‬
‫טופס זה מיועד לפרוט ההחמרות בלבד !‬
‫ההחמרות המבוקשות‬
‫פרק בעלון‬
‫אזהרות מיוחדות‬
‫הנוגעות לשימוש‬
‫בתרופה‪:‬‬
‫טקסט נוכחי‬
‫טקסט חדש‬
‫תרופות מסוימות עשויות להגביר את תופעות‬
‫הלוואי של אף‪-‬אם‪-‬אל והרופא שלך יהיה‬
‫מעוניין לנקוט בזהירות ולעקוב אחריך אם‬
‫אתה משתמש בתרופות אלה (כולל תרופות‬
‫לטיפול בזיהום הנגרם על ידי נגיף הכשל‬
‫החיסוני נגיף ה‪ HIV-‬כגון כאלה המכילות את‬
‫החומרים הפעילים ‪ Ritonavir‬או‬
‫‪.)Cobiscistat‬‬
‫מצ"ב העלון‪ ,‬שבו מסומנות ההחמרות המבוקשות על רקע צהוב‪.‬‬
‫שינויים שאינם בגדר החמרות סומנו (בעלון) בצבע שונה‪ .‬יש לסמן רק תוכן מהותי ולא שינויים במיקום‬
‫הטקסט‪.‬‬